tutukluluğa itiraz dilekçesi örneği

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği

Tutukluluğa itiraz dilekçesi örneği ile tutukluluğa itiraz talebinde bulunulabilir. Tutukluluğa itiraz dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “tutuklama ve tutukluluğa itiraz” yazımızı okuyabilirsiniz.

Tutukluluğa itiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki tutukluluğa itiraz dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ-1

Dosya: …/…

… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

… SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS  Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

TUTUKLAMA KARARI TARİHİ: ………./………./………

KONU: Tutuklama kararına itiraz ile tahliye kararının verilmesi talep edilmektedir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim, …/…/… tarihinde ……….… mahallesinde gerçekleştiği iddia edilen …….. suçundan dolayı, …/…/… tarihinde verilen …./…. Sorgu sayılı tutuklama kararı ile gözaltına alınmıştır. Bu tutuklama kararını hukuki açıdan kabul edilemez buluyor ve itirazen incelenerek kaldırılmasını talep ediyoruz.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Tüm dosyanın detaylı bir şekilde incelenmesine rağmen, mağdurun soyut beyanı dışında müvekkilimin suç işlediğine dair herhangi bir somut delil bulunmamaktadır. Güvenlik kamerası kayıtları da dâhil olmak üzere olay yerinden elde edilen delillerde, müvekkilimin mağdura karşı herhangi bir eylemi tespit edilememiştir.

(Bu kısımda tutuklama nedenin neden haksız ve hukuka aykırı olduğuna dair somut olay bilgilerini kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesi uyarınca tutuklama kararı verilebilmesi için kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı ve tutuklama sebebini içeren nedenlerin bulunması gerekmektedir. Olayda, müvekkilimin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunmamakla birlikte, müvekkilim sabit ikametgâh sahibi olup, delillerin büyük oranda toplandığı, kaçma ve saklanma şüphesinin olmadığı göz önüne alındığında, tutuklama tedbirinin uygulanması müvekkilim açısından ağır sonuçlara yol açacaktır. Bu sebeple, …… Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınan tutuklama kararının hukuka uygun olmadığı kanaatindeyiz.

HUKUKİ SEBEPLER: Ceza Muhakemesi Kanunu madde 10 ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER:  SGK Çalışma Evrakı, İkametgah Geçmişi Dökümü  ve sair diğer deliller

(Hukuki deliller bölümünde yer alan deliller örnek niteliğindedir. Bu bölümde kişi kendisinin sabit bir yerde ikamet ettiğini ve kaçma şüphesinin olmadığına dair tüm delilleri sunması tavsiye edilir)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebepler ışığında, ………..… Sulh Ceza Hâkimliği tarafından …/…/… tarihinde verilen ve … sayılı kararla ilan edilen tutuklama kararına itirazımızın kabul edilerek müvekkilimin derhal serbest bırakılması talebimizi arz etmekteyim. Tutukluluk halinin kaldırılması ve müvekkilimin özgürlüğüne yeniden kavuşması hususundaki bu talebimizi, müvekkilim adına saygılarımla sunarım.(……./……../………)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

DİLEKÇE ÖRNEĞİ-2

Dosya No: …/…

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE 

Gönderilmek Üzere

… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

TUTUKLAMA KARARI TARİHİ: ………./………./………

KONU: Tutuklama kararına itiraz ile tahliye kararının verilmesi talep edilmektedir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Sanık müvekkil, kaçma ve delilleri karartma ihtimali sebebiyle tutuklanmıştır. Ancak, bu kararın yerinde olmadığını savunuyoruz. Zira, müvekkilin kaçma ihtimali düşünülemez, zira kendisinin devamlı bir ikametgâhı bulunmaktadır.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Ayrıca, tüm deliller toplanmış durumdadır ve tutukluluk halinin devam etmesi, müvekkilin psikolojisini olumsuz etkileyecek, ileriki hayatında da olumsuz sonuçlara neden olabilecektir. Tutukluluk halinin devamı, müvekkilin hayatında kalıcı olumsuz etkiler bırakma potansiyeli taşımaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER: Ceza Muhakemesi Kanunu madde 10 ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER:  SGK Çalışma Evrakı, İkametgah Geçmişi Dökümü  ve sair diğer deliller

(Hukuki deliller bölümünde yer alan deliller örnek niteliğindedir. Bu bölümde kişi kendisinin sabit bir yerde ikamet ettiğini ve kaçma şüphesinin olmadığına dair tüm delilleri sunması tavsiye edilir)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebepler doğrultusunda, müvekkilimin daha fazla mağduriyet yaşanmaması adına verilen tutuklama kararının derhal kaldırılarak serbest bırakılmasını, eğer bu talep uygun görülmezse müvekkilin teminat karşılığında serbest bırakılmasını talep etmekteyim.(……./……../………)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

DİLEKÇE ÖRNEĞİ-3

Dosya No: …/…

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE 

Gönderilmek Üzere

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE 

TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

MÜDAFİİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

TUTUKLAMA KARARI TARİHİ: ………./………./………

KONU: Tutuklama kararına itiraz ile tahliye kararının verilmesi talep edilmektedir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. ………….. Mahkemesi tarafından verilen …/… sayılı sorgu ve …/… tarihli soruşturma dosyası ile ilgili olarak müvekkilim, …….. suçundan tutuklanmıştır.
 1. Soruşturma aşamasında müştekinin zararı tamamen giderilmiş ve bu husus dosya içindeki belgelerle kanıtlanmıştır. Ayrıca, müşteki …………… , mağduriyetin giderildiğini beyan etmiş ve sanıktan şikâyetçi olmadığını belirtmiştir. Bu durumu gösteren belgeler dosya içerisindedir

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Tutuklama kararı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesi ve Anayasa’nın 19/3 hükümleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. Tutuklamanın orantılılık ilkesi gözetilerek, daha hafif bir önlemle amaca ulaşılabilecek hallerde tutuklama kararı verilmemesi gerekmektedir. Müvekkil, sabit ikametgâh sahibi olup, dosya kapsamındaki deliller toplandığından ve ifadeler alındığından kaçma veya delilleri karartma olasılığı bulunmamaktadır.
 1. Müvekkilin ……… aydır tutuklu olması, suçun niteliği ve müştekinin zararının giderilmiş olması göz önüne alındığında, lehe hükümlerin uygulanması gerekmekte olup müvekkilin tahliye edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, müvekkilin hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına da rıza göstermekteyiz.

(Bu kısımda tutuklama nedenin neden haksız ve hukuka aykırı olduğuna dair somut olay bilgilerini kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Sonuç olarak, müvekkilin tutukluluk halinin devam etmesine ilişkin verilen kararın itirazen kaldırılmasını ve müvekkilin serbest bırakılmasını, aksi takdirde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER: Ceza Muhakemesi Kanunu madde 10 ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

HUKUKİ DELİLLER:  SGK Çalışma Evrakı, İkametgah Geçmişi Dökümü  ve sair diğer deliller

(Hukuki deliller bölümünde yer alan deliller örnek niteliğindedir. Bu bölümde kişi kendisinin sabit bir yerde ikamet ettiğini ve kaçma şüphesinin olmadığına dair tüm delilleri sunması tavsiye edilir)

NETİCE-İ TALEP:  Yukarıda özetlediğimiz nedenlere dayanarak;

 1. Müvekkilin tutuklu kaldığı süre, suçun niteliğinin değişme olasılığı ve müştekinin zararının giderilmiş olması göz önünde bulundurularak, …………. Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli tutukluluk halinin devamı kararının kaldırılarak, müvekkilin tahliye edilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.
 1. Eğer bir cezai yaptırım uygulanması gerektiği değerlendirilirse; CMK 109 ve devamındaki hükümlere göre, dosyada toplanan tüm deliller dikkate alınarak, tutuklanma ile aynı sonuca ulaşılabilecek bir veya birkaç adli kontrol tedbirinin uygulanmasını, sanık müdafii olarak saygıyla arz ve talep ediyoruz.(……./……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Tutukluluğa itiraz dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Tutukluluğa itiraz dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, tutukluluğa itiraz dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor