Polisle Kiracı Çıkarma

Polisle Kiracı Çıkarma

Polisle kiracı çıkarma olarak bilinen husus, esasen tahliye davası sonucunda alınan kararın icraya konulmasıyla birlikte başlayan zorla tahliye işlemleridir. Bu anlamda, doğrudan polis zoruyla kiracının evden çıkarılması hukuken mümkün değildir. Kolluk kuvvetlerinin tahliye sürecindeki rolü, mahkeme kararının uygulanmasını sağlamaktır. 

Polis Kiracıyı Evden Çıkarma Hakkına Sahip Midir?

Polis, kiracıyı evden çıkarma hakkına sahip değildir. Zorla tahliye işlemlerinin başlaması için, öncelikle tahliye davası veya takibi sonucu alınan bir mahkeme kararının bulunması gerekir. Söz konusu mahkeme kararı, ilgili sulh hukuk veya icra mahkemesince verilmiş olmalıdır. Bu noktada polisin tahliye işlemlerinde bulunmasının nedeni, yalnızca tedbir amacıyla tahliyeye eşlik etmektir.

Polisle kiracı çıkarma konusunun kanuni dayanağını, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu oluşturmaktadır. Bunların yanında, mevzuattaki diğer hükümler ve Yargıtay kararları da yol gösterici nitelik taşımaktadır.

Kiracı tahliyesine ilişkin mahkeme kararının alınmasıyla birlikte, ev sahibi tahliye talebiyle icra dairesine başvurmalıdır. Yahut doğrudan tahliye talepli icra takibi başlatılmışsa kiracının tahliyesi yönünde karar verilmiş olmalıdır. Neticede alınacak tahliye kararı sonucu; kiraya veren, avukat, icra memuru ve nakliye ekibi taşınmaz adresine tahliye için gidecektir. Bununla birlikte, polis memuru gerekliyse tahliye öncesi karakoldan polis istemek gerekecektir.

Bu aşamada herhangi bir hukuki sorun yaşamamak adına, uzman gayrimenkul avukatıyla hareket etmekte yarar vardır.

Polisle Kiracı Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkündür?

Polisle kiracı çıkarma durumu, kiraya verenin elinde tahliye için sulh hukuk mahkemesi veya icra hukuk mahkemesinden alınmış bir mahkeme kararı bulunduğu takdirde mümkündür. Bu durumlardan herhangi biri söz konusu olmazsa kiracının zorla çıkarılması mümkün olmayacaktır.

Kiracının zorla tahliyesi süreci, belli bir prosedüre tâbidir. Aşağıda verilen tahliye prosedür sıralaması takip edilerek sürecin gidişatı hakkında bilgi sahibi olunmalı ve sonrasında zorla tahliye işlemleri için harekete geçilmelidir. 

  • Tahliye davası açabilmek için hukuki bir gerekçenin var olması,
  • Hukuki gerekçeye dayanarak tahliye davası açılması ve tahliye kararının ardından icra takibi başlatılması veya doğrudan kiracının tahliyesine ilişkin icra takibi başlatılması,
  • İcra prosedürünün bütünüyle uygulanması ve tamamlanması,
  • Nihayetinde, icra makamı marifetiyle taşınmazın zorla tahliyesi işlemlerinin başlaması ve kiracının eşyalarının belirlenen yediemin deposuna tevdi edilmesi.
Polisle Kiracı Çıkarma

DİKKAT: Ev sahibinin, herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın kiracının kaldığı eve zorla girmesi hukuken mümkün değildir. Böyle bir durumda, ev sahibinin davranışı konut dokunulmazlığının ihlali suçunu teşkil eder. Bu nedenle, ev sahibi her ne kadar hukuken haklı nedenlere sahip olsa da böyle bir tutum göstermemelidir.

Bilinmesi gerekir ki kiraya verenin elinde mahkeme kararı bulunduğu zaman, bilinenin aksine polisle kiracı çıkarmaya genellikle gerek kalmamaktadır. Çünkü kiracı, mahkeme kararı sonrası çoğunlukla tahliye için harekete geçmektedir. Zira bu durumda, evi tahliye etmek dışında yapabileceği bir şey de kalmamaktadır. Fakat aksi durumda, ev sahipleri hukuki prosedürleri işletmekte geciktiğinde çeşitli mağduriyetler söz konusu olmaktadır.

Kiracı tahliye sürecinin hem dava aşaması hem de icra aşaması önemli detaylara sahiptir. Polisle kiracının çıkarılması aşamasına gelene kadar sürecin doğru yürütülmüş olması, kiracının daha kolay tahliye edilmesini sağlayacaktır. Bu noktada, tahliyeye ilişkin önem arz eden tüm hususların yer aldığı “kiracı nasıl çıkarılır” yazımızı inceleyerek daha geniş bilgi sahibi olabilirsiniz.

Polisle Kiracı Çıkarma Masrafları

Polisle kiracı çıkarma süreci, tahliye davası ve bunun icraya konulması bakımından çeşitli masraf kalemlerine yol açmaktadır. Masrafların artmaması ve sürenin uzamaması bakımından, özellikle usule ilişkin herhangi bir hata veya eksiklik söz konusu olmamalıdır.

Zorla tahliye işlemlerinde, sürecin doğru yönetimi için avukatın da bulunması ciddi önem arz etmektedir. Bunun nedeni, tahliye sürecin uzamaması ve sağlıklı şekilde tamamlanması için hukuki bilgisinden faydalanılacak olmasıdır. Bu kapsamda belirlenecek avukatlık ücreti de olayın şartlarına ve kapsamına göre şekillenecektir.

Sonuç

Polisle kiracı çıkarma sürecinde dikkatli şekilde hareket etmek gerekmektedir. Ev sahibi hukuka aykırı herhangi bir tutum gösterecek olursa cezai sorumluluk ve tazminat sorumluluğu gündeme gelebilir. Ayrıca kiracı tahliyesi de uzun zamana yayılabilir. Bu tür mağduriyetlerle karşılaşmamak için, uzman gayrimenkul avukatına danışarak süreci yürütmekte yarar vardır.

Telefonla Sor