Veraset ilamı dilekçe örneği

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset ilamı dilekçe örneği ile veraset ilamı talebinde bulunulabilir. Veraset ilamı dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “veraset ilamı” yazımızı okuyabilirsiniz.

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Aşağıdaki veraset ilamı dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: Veraset ilamı talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. … ili, … ilçesine kayıtlı, … mahallesinde ikamet eden, … cildinde yer alan, aile sırası …, sıra numarası …, … ve …’den oluşan, …/…/… tarihinde doğan tarafımdan temsil edilen kişi olarak bu davayı açma ihtiyacı doğmuştur.
 1. …/…/… tarihinde hayatını kaybeden babamın ardından geride kalan mirasçılar arasında annem …, erkek kardeşim …, ve kız kardeşim … bulunmaktadır. Başka bir mirasçı tespit edilememiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Vefat eden babamın yasal mirasçıları ve miras paylarını belirtmek amacıyla, mirasçılık belgesinin düzenlenmesi için bu davayı açmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, …….. Ölüm Belgesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 598, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İfade ettiğim nedenler doğrultusunda, …/…/… tarihinde aramızdan ayrılan değerli babamız ………………’ın hukuki mirasçıları olarak, miras paylarını belirten resmi bir mirasçılık belgesinin düzenlenmesini talep etmekteyiz. Bu belgenin tarafımıza verilmesini, gereken hukuki işlemlerin yapılmasını, saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: Veraset ilamı talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: ……… Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……/…. esas sayılı dosyasında devam etmekte olan tasarrufun iptali davasında, davacılardan … TC Kimlik Numaralı ………….., vefat etmiş bulunmaktadır. Mahkeme tarafından, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……/…. esas sayılı dosyasında …/…/… tarihinde görülen duruşmada, veraset ilamı davası açabilme yetkisi için tarafımıza izin verilmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, …….. Ölüm Belgesi, ……. Asliye Hukuk Mahkemesi …/… Esas Sayılı Dosyadaki Yetki Belgesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 598, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Önceki ifade edilen sebepler doğrultusunda, ……….. TC Kimlik Numaralı ……………’nın mirasçılarının tespiti ve miras hisselerinin belirlenmesine dair Veraset İlamı’nın düzenlenmesi talebinde bulunmak istiyorum.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: Veraset ilamı talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil Belediye ile davalı …………….. arasında devam etmekte olan … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …/… Esas sayılı “Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili” davasında, davalının vefat ettiği tespit edilmiş olup, bu sebeple davalının mirasçılarının davaya katılmasına karar verilmiştir.
 1. Bu doğrultuda, … Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından …/…/… tarihli dilekçe ile, veraset ilamı alarak mirasçıları davaya dahil etmek için tarafımıza “Yetki Belgesi” verilmiştir.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Dolayısıyla, müvekkil belediye ile davalı miras bırakan arasında devam eden davayı sonuçlandırmak ve davalı miras bırakanın mirasçıları ile miras paylarını belirten mirasçılık belgesini temin etmek amacıyla, bu davanın açılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, …….. Ölüm Belgesi, ……. Asliye Hukuk Mahkemesi …/… Esas Sayılı Dosyadaki Yetki Belgesi ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 598, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebepler ve mahkeme tarafından re’sen değerlendirilecek nedenlerle, talebimizin mahkemece kabul edilmesini istiyoruz. Derdest davada, davalı olan ………….. ve mirasçılarını belirten mirasçılık belgesinin düzenlenmesini talep ediyoruz. Bu hususta saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Veraset İlamı Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Veraset ilamı dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Veraset ilamı dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, veraset ilamı dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor