Zina sebebiyle boşanma dilekçesi örneği

Zina Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Zina sebebiyle boşanma dilekçesi örneği ile zina sebebiyle boşanma talebinde bulunulabilir. Zina sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “zina sebebiyle boşanma” yazımızı okuyabilirsiniz.

Zina Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki zina sebebiyle boşanma dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Zina sebebiyle boşanma talebi içermektedir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil, davalı ile …/../… tarihinde gerçekleştirdikleri evlilikten … adında bir çocukları olduğunu belirtmektedir. Bu süreç içerisinde müvekkil, müşterek çocuğuyla birlikte yaşamaktadır.
 1. Davalı, evde defalarca gizli telefon görüşmeleri yapmış ve müvekkil, davalıyı bu konuda yakaladığında, davalının hızlıca telefonu kapatıp tedirgin olduğunu fark etmiştir. Müvekkil, davalının sekreterlerinden birisinin müvekkile, davalının telefonunu şarj etmek veya toplantıdayken gelen aramalara cevap vermek için kendisinde olduğu sırada, aynı yerde çalışan ……. isimli kadının gönderdiği mesajları fark etmiştir. Mesajlar arasında “……………… aşkım, tüm hafta sonu seninle birlikte olmak istiyorum, yalnız sen ve ben” gibi ifadeler bulunmaktadır. Müvekkil, belirlenen bir günde davalı eşini takip etmiş ve eşinin ……….. isimli kadın ile ………… bulunan müşterek ikinci evlerine gittiklerini görmüştür. Sitenin çalışanları da daha önce aynı kadın ile davalının gelip evde kaldıklarını doğrulamışlardır.
 1. Zina eylemini gerçekleştiren eşin boşanmada tam kusurlu olduğu, Yargıtay kararlarına dayanılarak ifade edilmektedir (Yargıtay 2. HD. 05.12.2011, E. 2010/20768, K. 2011/20826). Bu dava kapsamında da kadının davalıyla aynı evde defalarca kaldığı, duygusal ilişkilerine dair tanık anlatımları ve fotoğraflarla ispatlanabilecek bir durum ortaya çıkmıştır.
 1. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesine göre, “mevcut veya beklenen menfaati boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan maddi tazminat isteyebilir.” Müvekkilin evliliğin temelden sarsılmasında kusurunun olmadığı, davalının kusurlu olduğu ve aylık gelirinin …….. TL olduğu göz önüne alındığında, müvekkilin mevcut ve beklenen menfaatinin zedelendiği açıktır. Bu durum, maddi tazminat talebinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesine göre, “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” Müvekkil, evliliğin ilk yıllarından itibaren davalının kendisini aldattığına dair çeşitli söylentilerle karşılaşmış ve daha sonra bu aldatma olayının açıkça ortaya çıkması, kişilik haklarını ihlal etmiştir. Bu da manevi tazminatın ödenmesini gerektirir.
 1. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına göre; yoksulluk nafakası, yeme, giyinme, barınma, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçları karşılamak için geliri olmayan kişilere ödenir. Müvekkilin herhangi bir geliri olmadığı gibi, maddi bir malvarlığına da sahip değildir. Bu durumda boşanma nedeniyle yoksulluğa düşeceği açıktır ve bu durum yoksulluk nafakası ödenmesini gerektirir.
 1. Müvekkilin çocuğu ……… yaşında ve şu an müvekkilin yanında yaşamaktadır. Davalı çocuğuyla ilgilenmemiş, çocuğun sağlık bakım giderleri müvekkilin ailesi tarafından karşılanmıştır. Davalının çocuğuyla ilgilenmemesi ve ahlaka uygun olmayan yaşam tarzı, velayetin müvekkilin lehine olması için önemli bir faktördür. Bu durum, çocuğun annesiyle kalması gerektiğini göstermektedir.
 1. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, müvekkil tarafından talep edilen boşanma, maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası ve çocuk velayeti taleplerinin hukuki dayanakları ile birlikte değerlendirilerek, sayın mahkemenin adaletine sunulmasını arz ederim.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, SGK Ödemeleri, Tanık İfadeleri ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 161 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP:  Yukarıda belirtilen gerekçeler ve diğer unsurlar göz önüne alındığında, aşağıdaki talepler doğrultusunda davayı sonuçlandırmanızı talep etmekteyim:

 • Taraflar arasındaki boşanmanın gerçekleştirilmesi.
 • Müvekkilin maddi tazminat olarak … TL, manevi tazminat olarak ise … TL olmak üzere toplam … TL tazminata hükmedilmesi.
 • Hükmedilen miktarın boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte yasal faiziyle birlikte ödenmesi.
 • Müvekkil lehine, dava tarihinden itibaren aylık … TL tedbir nafakasına hükmedilmesi.
 • Boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında tedbir nafakasının (her yıl ÜFE artış oranında artırılarak devam etmek üzere) yoksulluk nafakası olarak devam etmesi.
 • Küçük …’ın velayetinin müvekkile verilmesi, küçük … lehine dava tarihinden itibaren aylık … TL tedbir nafakasına hükmedilmesi.
 • Boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında tedbir nafakasının (her yıl ÜFE artış oranında artırılarak devam etmek üzere) iştirak nafakası olarak devam etmesi (ergin olduktan sonra makul bir eğitim süresince yardım nafakası olarak devam etmek üzere).
 • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi.

Saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Zina Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Zina sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Zina sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, zina sebebiyle boşanma dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor