Akıl hastalığı sebebiyle boşanma dilekçesi örneği

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma dilekçesi örneği ile akıl hastalığı sebebiyle boşanma talebinde bulunulabilir. Akıl hastalığı sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “akıl hastalığı sebebiyle boşanma” yazımızı okuyabilirsiniz.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki akıl hastalığı sebebiyle boşanma dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

DAVALI VASİSİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Akıl hastalığı sebebiyle boşanma talebi içermektedir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil ile davalı, …/…/… tarihinde birbirleriyle evlenmiş ve bu birliktelikten ………… adında bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir.
 1. Davalı, müşterek çocuklarının doğumundan sonra, çocuğun isminin babasının adı olan ……….. olmasını talep etmiş ve müvekkil, herhangi bir sorun çıkarmadan bu talebi kabul etmiştir. Ancak, davalının babasının vefatının ardından, davalı müşterek çocuğa karşı olumsuz duygular besleyerek onunla hiçbir ilgi göstermeyerek psikolojik sıkıntılar yaşamış ve uzun bir süre ………… Hastanesi’nde tedavi görmüştür. Sonuç olarak, davalının akıl sağlığı sorunlu olduğu, tedavi sürecinde resmi bir rapor ile tespit edilmiştir.
 1. Bu durum üzerine, müvekkil tarafından davalının akıl sağlığı sebebiyle vasi tayini için ….. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açılmış ve mahkeme, ……….’i vasi olarak atamıştır. Dolayısıyla, davalının akıl sağlığındaki bu sorun, evlilik hayatını müvekkil için sürdürülemez hale getirmiştir.
 1. Davalı, akıl sağlığı sorunlarına rağmen bir dizi gayrimenkule sahiptir ve düzenli olarak kira geliri elde etmektedir. Ayrıca, yurt dışında elde ettiği emeklilik nedeniyle aylık ortalama … TL maaş almaktadır. Diğer yandan, müvekkilin herhangi bir geliri olmadığı gibi malvarlığı da bulunmamaktadır. Bu durumda, boşanma sonucu müvekkilin yoksulluğa düşeceği açıktır. Bu nedenle, yoksulluk nafakasının ödenmesi gerekmektedir.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: …………… Hastanesi Sağlık Raporu, ….. Sulh Hukuk Mahkemesi ……. Esas Numaralı Kararı, Nüfus Kaydı, Tanık İfadeleri ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 165 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen nedenlere dayanarak, diğer re’sen incelenmesi gereken unsurları da dikkate alarak tarafların ……………….. ve ……………………. arasındaki evliliğin sonlandırılmasını, müvekkilimiz lehine, dava tarihinden itibaren aylık ……. TL tedbir nafakasının hükmedilmesini, boşanma kararının kesinleşmesinin ardından ise tedbir nafakasının (her yıl ÜFE artış oranında artırılarak devam etmek üzere) yoksulluk nafakası olarak devam etmesini, küçük …………’in velayetinin müvekkilimize verilmesini, küçük ……… lehine dava tarihinden itibaren aylık toplamda …… TL tedbir nafakasına, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren de tedbir nafakasının (her yıl ÜFE artış oranında artırılarak devam etmek üzere) iştirak nafakası olarak devam etmesini, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, akıl hastalığı sebebiyle boşanma dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor