anlasmali-bosanmadan-vazgecme

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçme süreci, boşanma üzerine mutabık kalınan koşullardan bir eşin geri adım atarak boşanma niyetinden cayması olarak ifade edilir. Bu durumda, eşlerden herhangi biri, boşanma kararı nihai olarak kesinleşene kadar boşanma sürecinden çekilebilir. Böyle bir karar alındığında, dava çekişmeli bir boşanma sürecine evrilebilir ya da tamamen sonlandırılabilir.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme Mümkün Müdür?

Evet, anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek mümkündür. Bu çerçevede, eşlerden biri veya her ikisi de mahkeme kararı kesinleşene kadar boşanma sürecinden çekilme hakkına sahiptir.

Anlaşmalı boşanma davaları, eşlerin boşanma ve sonrasındaki süreçler konusunda mutabık kalmalarıyla açılır. Bu tür davalar, dolayısıyla eşlerin ortak rızasına dayalıdır. Bu sebepten, eşlerin boşanma sürecinden çekilme hakları da mevcuttur, ancak bu seçim yargılama masraflarının karşılanmasını gerektirebilir.

“Anlaşmalı boşanma davası” başlıklı yazımız, anlaşmalı boşanma sürecinin başından itibaren nasıl ilerlediği ve aşamaların detayları hakkında daha fazla bilgi sunmaktadır.

Dava Öncesi Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme

Dava öncesinde anlaşmalı boşanmadan çekilme seçeneği de bulunmaktadır. Bu durumda, anlaşma protokolü imzalanmış olsa bile, mahkemeye başvurmadan boşanma sürecinden vazgeçilebilir. Protokolün imzalanması, boşanma şartlarının geri dönüşsüz bir şekilde kabul edildiği anlamına gelmez. Süreç bir avukat eşliğinde yürütülüyorsa, bu değişiklik avukata bildirilerek boşanma sürecinden çekilme işlemi gerçekleştirilebilir.

Dava Sırasında Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme

Dava sürecinde anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek de mümkündür. Bu durumda, duruşma esnasında eşlerden biri veya her ikisi hakime boşanma protokolünde yer alan şartların kabul edilmediğini beyan edebilir. Hakim, bu noktada davanın çekişmeli bir boşanma davasına dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini sorar. Çekişmeli boşanma davasının sürdürülmesi talebi de doğrudan hakime iletilebilir.

Duruşma sırasında, hakim protokolde değişiklik yapılmasını isteyebilir. Ayrıca, belirsiz bulduğu noktaları sorgulayabilir veya eşlerin sonradan rahatsızlık duyduğu hususların ortaya çıkabileceği durumlar olabilir. Bu tür durumlar, pratikte sık karşılaşılan senaryolardır ve buna hazırlıklı olunmalıdır. Ancak, bu tür durumlarda dahi, hakimin önünde boşanmadan çekilme seçeneği mevcuttur. Bu aşamada, hukuki hakların korunması adına bir boşanma avukatının görüşüne başvurulması önerilir.

Dava Sırasında Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme

Dava Kesinleştikten Sonra Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme

Dava kesinleştikten sonra anlaşmalı boşanmadan vazgeçme seçeneği bulunmamaktadır. Boşanma sürecinden çekilme için kararın kesinleşmemiş olması gerekmektedir.

Boşanma kararının kesinleşmemiş olduğu durumlar ise şunlardır:

  • Anlaşmalı boşanma davasından önce veya dava sürecinde vazgeçme dilekçesi sunulması,
  • Anlaşmalı boşanma sürecinden çekilme iradesinin beyan edilmesi,
  • Aile mahkemesinin boşanma kararına karşı belirlenen sürede istinaf mahkemesine itiraz edilmesi, durumlarında boşanma hükmü kesinleşmemiş sayılır ve bu aşamalarda süreçten çekilme mümkündür.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçme Süresi

Anlaşmalı boşanma sürecinden, kararın kesinleşmesine kadar çekilme seçeneği vardır. Boşanma kararı kesinleştikten sonra, anlaşmalı boşanmadan çekilme veya protokol hükümlerinin yerine getirilmemesi mümkün değildir.

Anlaşmalı boşanma kararı, istinaf süresinin dolmasıyla kesinleşir. Bu süreçte, taraflardan hiçbiri karara itiraz etmemişse, karar kesinleşmiş sayılır.

Anlaşmalı Boşanmada Taraflardan Biri Vazgeçerse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma sürecinde bir taraf vazgeçerse, çekişmeli bir boşanma süreci başlar. Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmaya kıyasla daha uzun sürer ve taraflar için daha yıpratıcı bir süreçtir. Bu nedenle, eşlerin mali ve psikolojik durumlarını göz önünde bulundurarak uygun bir anlaşma protokolü hazırlanması önem taşır.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçtikten Sonra Yeniden Dava Açılabilir mi?

Evet, anlaşmalı boşanmadan vazgeçildikten sonra yeniden boşanma davası açılabilir. Anlaşmalı boşanmadan çekilme, sunulan koşulların sonradan kabul edilmediği anlamına gelir. Bu durumda, hukuki engeller olmadan yeniden çekişmeli boşanma davası açılabilir. (Yargıtay, 2. H.D. 2020/176 E., 2022/722 K.)

Boşanma sürecine yeniden başlamak için “boşanma davası nasıl açılır?” başlıklı yazımız, sürecin tüm detaylarını içermektedir ve konu hakkında kapsamlı bilgi sunar.

Sonuç

Anlaşmalı boşanmadan çekilme, kararın kesinleşmesine kadar herhangi bir aşamada gerçekleştirilebilir. Bu, tamamen bireysel bir tercihtir. Ancak, bu tür bir karar verilirken, bireyin gelecekteki hukuki hakları da göz önünde bulundurularak karar verilmesi önemlidir. Bu süreçte, başından itibaren boşanma hukuku konusunda uzman bir avukatla çalışmak faydalı olacaktır.

Telefonla Sor