Suç işleme sebebiyle boşanma dilekçesi örneği

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Suç işleme sebebiyle boşanma dilekçesi örneği ile suç işleme sebebiyle boşanma talebinde bulunulabilir. Suç işleme sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “suç işleme sebebiyle boşanma ” yazımızı okuyabilirsiniz.

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki suç işleme sebebiyle boşanma dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Suç işleme sebebiyle boşanma talebi içermektedir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil ile davalı … tarihinde evlenmiştir ve bu birliktelikten … isimli bir erkek ve … isimli bir kız çocuğu doğmuştur. Boşanma sürecinin başlamasıyla birlikte, müşterek çocuklar müvekkil davacı tarafından bakılmaktadır.
 1. Boşanma davası, tarafların boşanmadan önceki son altı ayı birlikte yaşadıkları yer mahkemesinde veya taraflardan birisinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir, bu da Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesi uyarınca gerçekleşir.
 1. Davalı, önceki dönemde evde uyuşturucu kullanmaya başlamış, müvekkilin endişesi üzerine aile büyükleri aracılığıyla sorun çözülmeye çalışılmıştır. Ancak davalı, bu konuda verdiği sözü tutmamış, başka uyuşturucular kullanmış ve arkadaşlarına temin etmiştir, ki bu durum tanık ifadeleriyle ispatlanacaktır.
 1. Davalı hakkında uyuşturucu ticareti ve kasten adam öldürme suçlarından açılan kamu davasında, davalı … yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.
 1. Bu olaylar sonrasında mahkeme, davalı hakkında kısıtlama kararı vermiş ve davalının ………………….’ı vasi olarak atamıştır.

(Yukarıdaki beş paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davalının işlediği suçlar, müvekkilin evlilik birliğini sürdürmesini beklenemeyecek derecede ciddi olup (bu husus, Yargıtay kararlarıyla da desteklenmektedir), bu durumda müvekkilin hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Ayrıca boşanma nedeniyle müvekkilin yoksulluğa düşeceği açıktır, çünkü hiçbir geliri yoktur. Diğer taraftan, davalının sahip olduğu maddi kaynaklar göz önüne alındığında, yoksulluk nafakası talep edilmektedir. Ayrıca, davalının sahip olduğu birçok mal varlığı, müvekkilin beklenen menfaatlerini olumsuz etkileyeceğinden maddi tazminat talep edilmektedir.
 1. Davalının suçları nedeniyle müvekkil ve çocukları, toplumda maruz kaldıkları dışlanma ve ayrımcılık nedeniyle okul değiştirmek zorunda kalmıştır. Bu durum, müvekkilin uğradığı manevi zararı derinden etkilemiştir.
 1. Yukarıdaki sebeplerle, davalının sorumluluğu ve müvekkilin maruz kaldığı manevi zarar göz önüne alındığında, manevi tazminat talep edilmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Tanık Anlatımları, ……….Ceza Mahkemesinin …/… Esas, …/… Karar sayılı dava dosyası ve sair hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 163 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: 

Yukarıda belirtilen sebepler ve diğer araştırılması gereken nedenler dikkate alındığında,

 • Taraflar arasındaki evliliğin sonlandırılmasına,
 • Toplam … TL maddi, … TL manevi tazminat olmak üzere toplam … TL tazminata, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte hükmedilmesine,
 • Müvekkil lehine, dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık … TL tedbir nafakasına, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren ise tedbir nafakasının (her yıl ÜFE artış oranında artırılarak devam etmek üzere) Yoksulluk Nafakası olarak devamına karar verilmesine,
 • Küçük … ve …’in velayetinin müvekkile verilmesine,
 • Küçük … ve … lehine dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık toplamda … tedbir nafakasına, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren de tedbir nafakasının (her yıl ÜFE artış oranında artırılarak devam etmek üzere) iştirak nafakası olarak devamına (ergin olduktan sonra da makul bir eğitim süresince yardım nafakası olarak devam etmek üzere) karar verilmesine,
 • Yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini,

saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Suç işleme sebebiyle boşanma talebi içermektedir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim, davalı ile bir süre önce bir araya gelerek evlenmiştir. Ancak, daha sonrasında müvekkilim, davalı eşinin yoğun ihtiraslarını fark etmiştir.
 1. Kamu kurumunda çalışan davalı hakkında zimmetine para geçirmek suçundan açılan kamu davası sonuçlanmış ve davalı, bu davada aleyhine hüküm giyerek … yıl, … ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Hapis cezasının bir yıldan fazla olması sebebiyle davalıya bir vasi atanmış ve şu an itibariyle cezaevinde bulunmaktadır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Davalının işlediği suç, evlilik birliğini devam ettirmeye uygun bir durum oluşturmamıştır. Bu nedenle, evlilik birliğini sonlandırmak için bu davayı açma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Tanık Anlatımları, ……….Ceza Mahkemesinin …/… Esas, …/… Karar sayılı dava dosyası ve sair hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 163 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebeplerden dolayı, davalının küçük düşürücü bir suç işlemesi (ya da evlilik birliğinin temelinden sarsılması) nedeniyle tarafların boşanmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine ilişkin karar verilmesini talep etmekteyim. Davacı vekili olarak, saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Suç işleme sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Suç işleme sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, suç işleme sebebiyle boşanma dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor