Delil tespiti dilekçesi örneği

Delil Tespiti Dilekçesi Örneği

Delil tespiti dilekçesi örneği ile delil tespiti talebinde bulunulabilir. Delil tespiti dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “delil tespiti” yazımızı okuyabilirsiniz.

Delil Tespiti Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki delil tespiti dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

………. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Delil tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimizin sahibi olduğu taşınmaz, tapu kaydında belirtildiği gibi … İli … İlçesi … Mahallesi … Mevkii … Parsel … Ada … Pafta numarasıyla kayıtlıdır. İnşaat Turizm Yapı Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti. ise müteahhitlik işleri gerçekleştiren bir firma olup, söz konusu taşınmazın malikini olduğumuz dükkânın satın alınması ya da yıkılması için teklifte bulunmuş, ancak teklifimiz reddedilmiştir.
 1. Taşınmaz, Kat Mülkiyeti Kapsamında bağımsız bölümler ve bir dükkândan oluşmaktadır. Şu anda taşınmazın mülkiyeti diğer kat malikleriyle paylaşılsa da, tüm bölümler üzerinde fiili bir paylaşım gerçekleşmiştir. Müteahhit şirket, izinsiz bir şekilde müvekkilimizin dükkânını yıkma girişiminde bulunmuş, ancak ….. Belediyesi tarafından durdurulmuştur.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. İnşaat arsasının imar durumunun alınması, plan ve projelerin belediye onayı, ve yapı izni alma yükümlülüğü iş sahibi müteahhide aittir. Ancak müteahhit, müvekkilimizin taşınmazına yönelik izinsiz yıkım girişiminde bulunarak, yasalara aykırı bir şekilde hareket etmiştir. Yıkım izni alınmadan başlatılan bu işlemler sırasında, müvekkilimizin dükkânında ciddi zararlar meydana gelmiştir.
 1. Müvekkilimizin işlettiği dükkân, müteahhit şirketin izinsiz yıkım faaliyetleri nedeniyle çatısı ve cephelerinde ciddi hasarlar almıştır. Bu nedenle, dükkânın kiracısı kira sözleşmesini sona erdirmiş ve dükkândan ayrılmıştır. Belediye’nin müteahhitin izinsiz yıkımını durdurma kararı da ekte sunulan belgeler arasında yer almaktadır.
 1. İşbu olaylar neticesinde, müvekkilimizin dükkânına ciddi zararlar verilmiş olup, tarafımızca … Cumhuriyet Başsavcılığı …/…/… Soruşturma numaralı dosyasında davalı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
 1. Usul ve yasaya aykırı gerçekleştirilen yıkımın sonucunda, müvekkilimizin dükkânının çatısı ve cephelerinde zararlar meydana gelmiştir. Müvekkilimiz, dükkânını eski haline getirebilmek için gerekli tamiratları yapmayı planlamaktadır. Bu çerçevede, Mahkemenizden, inşaat bilirkişisi de dahil olmak üzere bir heyet aracılığıyla tarafımızın taleplerini ve zararın maliyetini tespit etmek üzere bir inceleme yapılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER: Tapu Kaydı,  … Büyükşehir Belediyesi …/…/… tarihli … Sayılı Kararı, … Cumhuriyet Başsavcılığı …/…/… Soruşturma numaralı dosya, … Belediyesi yıkımın durdurulması kararı, Tanık ifadeleri, Keşif ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 400-406 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Üstte belirtilen nedenlerle, müvekkilimin mülkiyetine ait olan ve tapuda kayıtlı bulunan taşınmaz, … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Mevkii, … Parsel, … Ada, … Pafta numarası ile tescillidir. Mahkemeniz tarafından resen seçilecek inşaat bilirkişisinin de içinde yer alacağı bir heyet tarafından gerçekleştirilecek keşif neticesinde, taşınmazın çevresindeki yapıların yıkımı sırasında müvekkilimin dükkanının çatısında ve tüm cephelerinde meydana gelen hasar ve zararın belirlenmesi amacıyla talepte bulunuyoruz. Dükkanın eski haline getirilebilmesi için gereken maliyetin (malzeme, işçilik vb.) tespiti için girişimde bulunulmasını arz ediyoruz. 

Bu süreçte her türlü delil toplanmasını, alacak taleplerimizin saklı tutulmasını ve delil tespiti olarak kabul edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, açacağımız alacak davasında haklı çıkılması durumunda yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesi talebinde bulunuyoruz. İlgili hususlara ilişkin karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Delil tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

 1. ………………………… adresinde yer alan gayrimenkulümü, bir önceki beyanımda belirttiğim üzere, mevcut kira ilişkisine dair yazılı sözleşme çerçevesinde kiraya vermiştim. Kiracı, bu sözleşme kapsamında taşınmazın ilk kiracısıdır. Gayrimenkul, Toplu Konut İdaresi tarafından teslim alındıktan hemen sonra, henüz hiç kullanılmadan kiracıya kiralanmıştır. Ancak, son zamanlarda kiracının ödeme aksaklıkları sebebiyle aramızda çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Kiracımın işyerindeki yer değişikliği nedeniyle, söz konusu taşınmazı …/…/… tarihinde boşaltma kararı alarak anahtarı komşuya teslim etmiştir. Anahtarı teslim aldıktan sonraki ziyaretimde, gayrimenkulün tanınmayacak kadar kötü bir durumda olduğunu fark ettim. Lavabolardan kapılara, duvarlardan banyodaki dolaba, küvete ve şofbene kadar çeşitli alanlarda kasıtlı olarak meydana getirilen zararlarla karşılaştım. Bu durum, gelecekte açmayı düşündüğüm tazminat davasında delil oluşturabilecek hasarların tespiti amacıyla, ilgili davayı açma mecburiyetini doğurmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Kira Sözleşmesi, Bilirkişi İncelemesi, Keşif, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 400-406 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Üstte belirtilen nedenler doğrultusunda, şahsım tarafından kiraya verilen mülk üzerinde kiracı tarafından oluşturulan hasarın detaylı bir inceleme sonucunda malzeme ve işçilik maliyetlerini içerecek şekilde tespit edilmesini talep etmekteyim. Mahallinde gerçekleştirilecek inceleme sonucunda hasarın belirlenmesine ilişkin kararın alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Delil Tespiti Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Delil tespiti dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Delil tespiti dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, delil tespiti dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor