İhtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği ile ihtiyaç nedeniyle tahliye davası talebinde bulunulabilir. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “İhtiyaç nedeniyle tahliye davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki ihtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İhtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesine istinaden müvekkilim … tarafından işgal edilmekte olan … Mahallesi … Sokak No: …-… adresindeki dairede oturum hakkı bulunmaktadır.
 1. Müvekkilimin sağlık sorunları mevcuttur ve bu durum, tıbbi raporlarla belgelenmiştir. Müvekkilim …’ın kalp rahatsızlıkları nedeniyle acil müdahale gerektiren durumlarda … adresinde bulunması hayati öneme sahiptir. Kiracının tahliyesi sonrasında, müvekkilim mülkiyetindeki daireyi ikamet yeri olarak kullanacaktır.
 1. Müvekkilim, daireyi boşaltması için davalı … ile birçok kez iletişime geçmiş, ancak son görüşmede davalı, “Çıkamam, bildiğin gibi yap.” şeklinde bir cevap vermiştir. Bu nedenle, müvekkilim ……………..’nın mülkiyetindeki daireden tahliyesini talep etmekteyiz.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Ayrıca, davalı ile yapılan sözleşme uyarınca, davalının vermesi gereken … TL tutarındaki depozito ödemesi yapılmamıştır. Ayrıca, sözleşmede belirtilen diğer şartlara da uymamıştır. Kiranın peşin ödenmesi gerektiği hükme bağlanmış olmasına rağmen, davalı bir aylık süre zarfında kira ödememiş ve sonrasında iki aylık dönemlerle ödeme yapmaya başlamıştır. Yukarıda belirtilen sebeplerle, tahliye davası açılması zorunluluk arz etmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Kira Sözleşmesi, Sağlık Raporları ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 350/1, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen gerekçeler doğrultusunda;

 • Müvekkilimizin mülkiyetindeki … Mahallesi … Sokak No:… … adresinde kayıtlı olan dairenin tapu kaydında belirtilen … ili, … ilçesi, … mahallesi, … ada, … pafta, … parsel bilgilerine sahip olup, bu dairede kiracı olarak ikamet eden davalının, acil ihtiyaçları nedeniyle tahliye edilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.
 • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafından karşılanmasına hükmedilmesini talep ediyoruz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: İhtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

 1. Davalı ile davacı, …/…/… tarihinde kira sözleşmesi imzalamışlardır. Taraflar, sözleşme süresince yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmişlerdir.
 1. Müvekkilimin Almanya’da ikamet eden oğlu, Türkiye’ye gelerek evlenme ve burada ikamet etme niyetindedir. Bu hususa ilişkin gerekli belgeler ekte sunulmuştur.
 1. Davalıya, bu durum yasal süre içerisinde bildirilmiş olmasına rağmen, kendisi evden çıkmayacağını beyan etmiş ve davacı ile anlaşmazlık yaşanmıştır. Bu nedenle, bu davayı açma gereği doğmuştur.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Kira Sözleşmesi, Müvekkilin Oğlunun Uçak Bileti, Türkiye’de Çalışacağı İşyerine Ait Davet Mektubu, ….. Belediyesi Evlenme Başvurusu Belgeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu madde 350/1, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen hususlar ve re’sen dikkate alınacak nedenler çerçevesinde, davalının bahsi geçen taşınmazdan derhal tahliyesine hükmedilmesini; yargılama masrafları ve vekâlet ücretinin davalı tarafından karşılanmasına dair kararın Yüce Mahkemenizden talep edilmektedir.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • İhtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • İhtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor