Mirastan feragat sözleşmesi örneği

Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Mirastan feragat sözleşmesi örneği ile mirastan feragat talebinde bulunulabilir. Mirastan feragat sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “Mirastan feragat sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki mirastan feragat sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği-1

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

MİRASTAN FERAGAT EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

AÇIKLAMALAR: …….. T.C. Kimlik numarası … olan merhum/merhumenin vefatı üzerine, diğer mirasçılarla birlikte, … adresinde bulunan ve … ünvanlı işyerine ait tüm mirasçılık hak ve hisselerimizin devri gerekmektedir. Bu bağlamda, işletme hakkıyla ilgili olarak, T.C. Kimlik numarası … olan mirasçı … adlı kişiye karşı, söz konusu işyerinin tamamındaki mirasçılık hak ve hisselerimizden feragat ettiğimizi beyan ederiz. Aynı zamanda, söz konusu kişinin işyerini kendi adına ilgili tüm resmi kurumlarda, vergi dairelerinde, özel kurum ve kuruluşlarda, ticaret sicili, esnaf sicili gibi kayıt ve tescil işlemlerini yapma konusunda gerekli muvafakatımızın bulunduğunu kabul ederiz.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

İşbu belge tek nüsha şeklinde olup mirasçının, mirastan hür ve özgür bir irade ile feragat ettiğini beyan ve taahhüt eder.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Sözleşme Örneği-2

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

MİRASTAN FERAGAT EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

AÇIKLAMALAR: …………. TC Kimlik numarası …. olan …. adına kayıtlı ve tescilli olan, ayrıca …/…./… tarihli ve 2017/… Esas ve 2018/..sayılı Mirasçılık Belgesi ile diğer mirasçılarla birlikte tarafımıza intikal eden veya edecek olan …. plakalı, …..marka, otomobil türündeki, …. model, …. motor numaralı, … şasi seri numaralı aracın miras hak ve hisselerimizden tamamen feragat ettiğimizi belirtir. Diğer mirasçılar arasında bulunan TC Kimlik numarası …. olan … isimli şahıs lehine bedelsiz olarak feragat ettiğimizi beyan ederiz. Feragat ettiğimiz şahsın niteliklerini ilgili trafik tescil kuruluşunda kayıt ve tescil ettirmesine onay verdiğimizi, aracı teslim ettiğimizi ve araçla ilgili tüm cezai ve hukuki sorumluluklar ile vergi yükümlülüklerinin feragat eden şahsa ait olacağını kabul ederiz.kamlarda gereken işlemleri gerçekleştirmesine muvafakat ettiğimizi kabul ve beyan ederiz.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

İşbu belge tek nüsha şeklinde olup mirasçının, mirastan hür ve özgür bir irade ile feragat ettiğini beyan ve taahhüt eder.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Mirastan feragat sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • Mirastan feragat sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, mirastan feragat sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor