Nişan hediyelerinin iadesi davası dilekçe örneği

Nişan Hediyelerinin İadesi Davası Dilekçe Örneği

Nişan hediyelerinin iadesi davası dilekçe örneği ile nişan hediyelerinin iadesi davası talebinde bulunulabilir. Nişan hediyelerinin iadesi davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “nişan hediyelerinin iadesi davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Nişan Hediyelerinin İadesi Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki nişan hediyelerinin iadesi davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Nişanın haksız bozulması nedeniyle hediyelerin iadesi talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: …….. TL(Fazlaya ilişkin alacaklarımız ve taleplerimiz saklıdır)

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim ile davalı arasında gerçekleşen nişan, yaklaşık ….. yıl önce gerçekleşmiştir. Aileler arasındaki anlaşmazlık sebebiyle, davalı taraf nişanı tek taraflı olarak sonlandırmıştır. Bu nedenle, nişanın sona ermesine sebep olan durum kaynaklı olarak müvekkil tarafından davalıya hediye edilen eşyaların iadesi talep edilmektedir. Talep edilen geri ödemeler aşağıda belirtilmiştir: ……. bölgesi geleneksel adetlere uygun olarak takılan 4 adet bilezik (… TL), 1 adet takı seti (… TL), 1 adet tek taş nişan yüzüğü (… TL), toplamda ise …….. Türk Lirasıdır. Bu kapsamda, müvekkil tarafından yapılan bu hediyelerin iadesi için talepte bulunulmaktadır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Nişanda hediye edilen değerlerin günümüzdeki enflasyon ve kur farkları göz önüne alınarak, bahsi geçen altınların iadesinin günümüz tutarlarındaki karşılığı üzerinden gerçekleştirilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER: Nişan Fotoğrafları ve Videoları, Nişan Hediye Listesi ve Faturaları, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 122, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğimiz sebepler doğrultusunda, davamızın kabulüne ilişkin olarak belirttiğimiz hediyelerin, eğer aynen iade mümkün değilse, bedeli olan … Türk Lirasının dava tarihi itibariyle yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilerek müvekkilime ödenmesine, ayrıca yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin davalı tarafından karşılanmasına dair karar alınmasını, bu taleple davacı vekili olarak tarafımdan saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Nişanın haksız bozulması nedeniyle hediyelerin iadesi talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: …….. TL(Fazlaya ilişkin alacaklarımız ve taleplerimiz saklıdır)

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil ile davalı …/…/… tarihinde, aile büyükleri ve yakınlarının katılımıyla nişanlanmışlardır. Nişanın gerçekleşmesinin ardından yaklaşık bir yıl süreyle nişanlılık dönemini yaşamışlardır. Ancak daha sonra davalı, akrabalarının yanına gitme bahanesiyle nişanı haksız bir şekilde sonlandırmıştır. Yurt dışına gittikten sonra davalı, kesin olarak evlenme niyetinde olmadığını ifade etmiştir.
 1. Müvekkil, davalıya toplamda … TL tutarında alışılmışın dışında hediyeler vermiştir. Bu hediyeler şunlardır: … Adet Burma Bilezik … TL, … Adet Pırlanta … TL, … Adet taşlı yüzük … TL, 1 Adet altın künye … TL.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Türk Medeni Kanunu’nun 122. maddesi uyarınca, nişanlılık ilişkisi evlenme dışında bir sebeple sona erdiğinde, nişanlılar arasında alışılmışın dışında verilen hediyelerin geri istenmesi mümkündür. Bu madde kapsamında, nişanın bozulması sebebiyle alışılmışın dışında verilen hediyelerin iadesinde kusur aranmamaktadır. Nişanın bozulması durumunda alışılmışın dışında verilen hediyeler, mevcut değilse eşdeğerleriyle birlikte iade edilir veya sebepsiz zenginleşme hükümlerine uygun şekilde geri istenebilir. Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarına göre, nişan yüzüğü dışındaki altın, takı ve ziynet eşyaları alışılmışın dışında hediye olarak kabul edilmiştir (Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’nin Esas: 2013/900, Karar: 2013/2605, Karar Tarihi: 19.02.2013). Bu bağlamda, dava konusu hediyelerin aynen iadesine karar verilmesi, bu mümkün olmaması durumunda ise bedellerinin belirlenerek davalıdan tahsiline hükmedilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER: Nişan Fotoğrafları ve Videoları, Nişan Hediye Listesi ve Faturaları, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 122, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle, re’sen araştırılacak diğer unsurlarla birlikte, meşru davamızın kabulüne yönelik olarak nişana ilişkin verilen hediyelerin iadesinin talep edilmesi, bu gerçekleştirilemezse söz konusu hediyelerin parasal değeri olan … TL’nin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilmesi yönünde karar alınmasını, ayrıca yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafından karşılanmasını talep etmekteyim.(…./…./.…)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Nişan Hediyelerinin İadesi Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Nişan hediyelerinin iadesi davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Nişan hediyelerinin iadesi davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, nişan hediyelerinin iadesi davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor