Nafaka artırım dava dilekçesi örneği

Nafaka Artırım Dava Dilekçesi Örneği

Nafaka artırım dava dilekçesi örneği ile nafaka artırım davası talebinde bulunulabilir. Nafaka artırım dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “nafaka artırım davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Nafaka Artırım Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki nafaka artırım dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Davacı lehine olan …….. TL yoksulluk nafakasının ve müşterek çocuklar …………  ve ……. lehine olan ……… TL iştirak nafakasının artırılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. 1- Müvekkilim ve davalı …/…/… tarihinde evlenmiş olup, bu birliktelikleri sonucunda …/…/… tarihinde doğan ………. adında ve  …/…/… tarihinde doğan ………. adında müşterek iki çocukları bulunmaktadır. Taraflar, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle … Aile Mahkemesi tarafından …/… E. …/… K. sayılı dosya ile …/…/… tarihinde resmi olarak boşanmışlardır. Boşanma kararı gereğince, mahkeme müvekkil için …- TL tutarında yoksulluk nafakası, müşterek çocuklar için ise …- TL tutarında iştirak nafakasına hükmetmiştir.
 1. Davalı, özel bir şirkette müdür olarak çalışmaktadır. Aynı şekilde miras malı olarak ailesinden kendisine … ev ve …. iş yeri kalmıştır. Bu yerlerin kira getirisi vardır. Davalı ve davacı müvekkilimin sosyal ve ekonomik durumu araştırıldığı zaman bahsettiğimiz gerçekler görülecektir. Davacı vekilim, ailesinden destek almasaydı şu ana kadar çoktan geçim sıkıntısına düşmüştü ancak ailesinden alabileceği destek kısıtlıdır.
 1.  Davacı müvekkilim, çocuklarının ve kendisinin yaşadığı sıkıntıları davalıya defalarca kez anlatmasına rağmen; davalı “Bunu boşanmadan önce düşünecektin!”, “Ben mi sana eve bırak git dedim.” vb. cümleler sarf ederek onun kişilik haklarına saldırıda bulunmaktadır. Davalı tarafın ettiği hakaretler için ayrıca ……… Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulmuştur. Söz konusu konu hakkında soruşturma devam etmektedir.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Hükmedilen yoksulluk ve iştirak nafakası, … yılının … ayında belirlenmiş olup, ancak günün ekonomik koşulları ve artan ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalmıştır. Müvekkil, bu nafaka dışında herhangi bir gelire sahip değildir ve kendi geçimini sağlamak, aynı zamanda müşterek çocukların bakımını üstlenmek konusunda zorluklar yaşamaktadır. Ayrıca, çocukların büyümesi ve masraflarının artması, müvekkilin yaşamını sürdürmesini daha da zorlaştırmıştır.  Bu sebeplerle, işbu dava açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: …… Aile Mahkemesi …/… Esas Sayılı, …./…. Karar Sayılı Mahkeme Kararı, …./…. Numaralı …… Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Dosyası, Tarafların Mali ve Ekonomik Durumu, Nüfus Kaydı, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller 

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 176, madde 331, Hukuk Muhakemeleri Kanunu  ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: İfade ettiğimiz sebepler doğrultusunda, aylık …- TL olan iştirak nafakasının …- TL’ye ve aylık …- TL olan yoksulluk nafakasının aylık …- TL’ye yükseltilmesine ilişkin haklı talebimizin kabul edilmesini, yargılama masraflarının ve vekâlet ücretinin davalı tarafından karşılanmasına dair karar alınmasını, saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Nafaka Artırım Dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Nafaka artırım dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Nafaka artırım dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, nafaka artırım dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor