Şikayetten vazgeçme dilekçesi örneği

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği

Şikayetten vazgeçme dilekçesi örneği ile şikayetten vazgeçme talebinde bulunulabilir. Şikayetten vazgeçme dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “şikayet hakkı ve şikayetten vazgeçme” yazımızı okuyabilirsiniz.

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki şikayetten vazgeçme dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Şikayetten vazgeçme talebi içermektedir

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

SUÇ: ………………………. Suçu (TCK. m. ……..)

SUÇ TARİHİ: ………/………./………

AÇIKLAMALAR: 

  1. Merhum …’nın taksirle ölümüne ilişkin olayda, şüpheli … ile yaptığımız anlaşma kapsamında, maddi ve manevi taleplerimizi haricen alarak, ceza hukuku bağlamında herhangi bir şikayetimiz bulunmamaktadır. Bu nedenlerden dolayı, şikayet hakkımızdan feragat ediyoruz.
  1. Şüphelinin tutuklu olarak kalması, kendisine yöneltilen suçlamaların mağduriyetine sebep olabileceğinden, bir an önce tahliye edilmesini talep etmekteyiz. Tutuklu kalmak, herhangi bir taraf için fayda sağlamayacağı inancındayız.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullara göre doldurmalı ve düzenlemelidir.)

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler doğrultusunda, şüpheli aleyhindeki şikayetimizden feragat ettiğimizi beyan ediyor ve bu konuda gerekli işlemlerin başlatılmasını arz ve talep ediyoruz. İlgili durumun detaylı bir şekilde değerlendirilmesini ve gerekli adımların atılmasını saygıyla rica ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Şikayetten vazgeçme talebi içermektedir

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

SUÇ: ………………………. Suçu (TCK. m. ……..)

SUÇ TARİHİ: ………/………./………

AÇIKLAMALAR: …./… dosya numaralı davada, tarafım, şikayetçiyi temsil eden vekil olarak atanmıştır. Şikayetçi olduğumuz hususa rağmen, taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanmış olup; müvekkilimin talebi üzerine şikayetimizden feragat etme kararı almış bulunmaktayız.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullara göre doldurmalı ve düzenlemelidir.)

NETİCE-İ TALEP: Tarafımızca ifade edilen hususlarla ilgili olarak gerekli hukuki işlemlerin titizlikle yerine getirilmesini talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-3

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Şikayetten vazgeçme talebi içermektedir

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

SUÇ: ………………………. Suçu (TCK. m. ……..)

SUÇ TARİHİ: ………/………./………

AÇIKLAMALAR: Başsavcılığınızın ……………. soruşturma numaralı dosyasındaki şüpheli………………… hakkında ………/……./……. tarihli şikayetimden feragat ediyorum. Şikayetten feragat etmenin hukuki ve cezai sonuçları hususunda avukatım tarafından tarafıma ayrıntılı bilgi sağlanmıştır.

(Yukarıda yer alan paragraflardaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullara göre doldurmalı ve düzenlemelidir.)

NETİCE-İ TALEP: İfade edilen hususlar doğrultusunda, tarafımca talep edilenin yerine getirilmesini talep etmekteyim. Anlayışınız ve ilginiz için şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Şikayetten vazgeçme dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • Şikayetten vazgeçme dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, şikayetten vazgeçme dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor