Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhütnamesi örneği; konut veya çatılı işyerlerinin kiralanmasında, taşınmazın hangi tarihte tahliye edileceği konusunda yazılı olarak yapılan anlaşmayı ifade eder. Bu anlaşma, uygulamada tahliye taahhütnamesi adını almaktadır. Yazımızda hem tahliye taahhütnamesi örneğine yer verilmiş hem de taahhütname hazırlanırken dikkat edilmesi gereken ayrıntılara değinilmiştir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhütnamesi örneği olarak çeşitli taslaklar kullanılmaktadır. Ancak, bu taslakların bir şablon niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Taahhütname her somut duruma göre uygun şekilde düzenlenip gerekli açıklamalar eklenmeli, varsa farklı durumlar ele alınmalıdır.

Aşağıda, uygun şekilde düzenlenmesi açısından tahliye taahhütnamesi örneğine yer verilmiştir.

Tahliye Taahhütnamesi

Kiracısı olarak ikamet ettiğim aşağıda yazılı adresteki taşınmazı, hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kayıtsız ve koşulsuz olarak, aşağıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi, buna ilaveten aşağıda ismi geçen kiraya veren mal sahibine teslim aldığım gibi herhangi bir hasar veya zarar vermeden teslim edeceğimi, tahliye etmediğim takdirde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın cebri icra yoluyla tarafımı tahliye ettirmesini, icrai takibata geçerse bu konuya ilişkin ileride yapacağı bilimum masrafları, uğrayacağı bilimum zarar ve ziyanları, bu uğurda sarf olunacak bütün mahkeme, icra, avukat ve diğer masrafların tamamen bana ait olduğunu kendi rızamla kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kiraya veren mal sahibi : 

Tahliye edilecek adres : 

Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi : 

Tahliye tarihi :

Taahhütnamenin alındığı tarih:

Taahhüt eden kiracı ve imzası :

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye Taahhütnamesi Örneğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tahliye taahhütnamesinin düzenlenmesinde, dikkat edilmesi gereken önemli hususlar mevcuttur. Bunlar içinde en önemli denebilecek birkaç nokta, aşağıda liste halinde izah edilmiştir.

  • Tahliye taahhütnamesinde mutlaka kiracının veya varsa temsilcisinin imzasının yer alması gerekir.
  • Kira sözleşmesinde kiracı sıfatıyla birden fazla kişi bulunuyorsa taahhütnameyi kiracı sıfatıyla hepsinin imzalaması gerekmektedir.
  • Tahliye tarihinin taahhütnamede yer alması gerekir. 
  • Taahhütname, kiralanan taşınmaz kiracıya teslim edildikten sonra yapılmalıdır. Kira sözleşmesiyle birlikte yapılan tahliye taahhütnamesi geçersizdir.
  • Tahliye taahhütnamesi, mutlaka yazılı olarak yapılmalıdır.

Yukarıda sıralanan şartlardan herhangi birinin yokluğu halinde, kiracının tahliye taahhütnamesi ile tahliyesi sağlanamaz. Dolayısıyla, tahliye taahhütnamesi örneği doldurulurken bu hususların dikkate alınmasında fayda vardır.

Tahliye taahhütnamesine ilişkin önemli görülen birkaç noktaya yazıda değinmiş olsak da bu konuda pek çok ayrıntı bulunduğunu belirtmek gerekir. Tahliye taahhütnamesini düzenlerken yapılacak hataların taahhütnamenin geçersizliği ile sonuçlanabileceği düşünüldüğünde, uzman gayrimenkul avukatına danışarak taahhütnamenin hazırlanmasında yarar vardır.

Tahliye taahhütnamesi örneğinin doldurulması yanında bunun ileri sürülmesi de çeşitli usul işlemlerine tâbidir. Bu noktada ayrıntılı bilgi, “tahliye taahhütnamesi ile tahliye” başlıklı yazımızda yer almaktadır. Ayrıca kiracı tahliyesinde dava sürecine ve tahliye nedenlerine dair tüm detaylar, “kiracının tahliyesi” yazımızda bulunmaktadır.

Sonuç

Yazıda örneği verilen tahliye taahhütnamesinin, bir taslak niteliğinde olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Taahhütname, somut durumun şartlarına özgü bir biçimde düzenlenmelidir. Sonraki süreç de usul işlemlerine dikkat edilerek yürütülmelidir. Bu nedenle; tahliye sürecinin uygun bir sürede tamamlanması, maddi kayıp ve hak kaybı yaşanmaması için, uzman gayrimenkul avukatından yardım alarak taahhütnamenin hazırlanmasında fayda vardır.

Telefonla Sor