Davadan feragat dilekçesi örneği

Davadan Feragat Dilekçesi Örneği

Davadan feragat dilekçesi örneği ile davadan feragat talebinde bulunulabilir. Davadan feragat dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “Davadan feragat” yazımızı okuyabilirsiniz.

Davadan Feragat Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki davadan feragat dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Esas No: …/…

…………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Davadan Feragat Talebi

AÇIKLAMALAR: Bu davadan vazgeçme kararı almış bulunmaktayız. Artan avans ödememizin ve yatırdığımız harcın tarafımıza iadesi için ilgili makama resmi bir dilekçe yazılmasını talep etmekteyiz. Saygılarımla, bu konuda gerekli işlemlerin başlatılmasını rica ederim.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 307-312 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda ifade edildiği üzere, davadan çekilme talebimizin kabul edilmesini ve ilgili avans ile harçların tarafımıza ödenmesini talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

Esas No: …/…

…………… AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Davadan Feragat Talebi

AÇIKLAMALAR: Dosya numarası ve duruşma tarihi belirtilen boşanma davasından, eşimle aramızda sağlanan uzlaşma sebebiyle feragat etme kararı almış bulunmaktayım. Bu feragat talebimi içeren dilekçemi yüce mahkemenize sunmaktayım. Feragatimin kabulüyle birlikte, dosyanın işlemden kaldırılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 307-312 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebepler doğrultusunda, eşimle aramızdaki anlaşmazlıkları çözmek amacıyla davadan feragat etmeye karar veriyorum. Feragatımın onaylanması ve dosyanın kapatılması yönünde bir kararın alınmasını talep ederim. Bu konudaki saygılarımı sunarım.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

Esas No: …/…

…………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: Hasımsız

KONU: Davadan Feragat Talebi

AÇIKLAMALAR: Müvekkilimizin davasına konu çeki bulmuş bulunmaktayız. Müvekkilimizin talebi doğrultusunda, açtığı davadan feragat etmekteyiz. Bu sebeple, talep ve sonuçlarımızdan vazgeçme kararı almış bulunmaktayız. Söz konusu durumu mahkemenize iletmekteyiz.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 307-312 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle, dosyadan çekiliyoruz ve isteğimiz doğrultusunda hüküm verilmesini talep ediyoruz. Bu hususta saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-4

Esas No: …/…

…………… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Davadan Feragat Talebi

AÇIKLAMALAR:

  1. Sayın Mahkeme, yukarıda belirtilen dosya numarası çerçevesinde, davalılar aleyhine maddi ve manevi tazminat talepleri içeren bir dava açılmış olmasına rağmen, taraflar arasında yargılama masrafları ve vekalet ücretini içeren bir anlaşma sağlanmıştır. Anlaşma protokolü ekte sunulmuştur.
  1. Bu noktada, taraflar arasında bir anlaşma sağlanmış olup bu dava hakkındaki taleplerden feragat ediyoruz. Ayrıca, belirtilen nedenlerle tarafımızın vekalet ücreti ve yargılama gideri talebinde bulunmuyoruz. Talebimizin değerlendirilerek gereğinin yapılmasını arz ederiz.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 307-312 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebepler ve ilgili tarafın anlaşması doğrultusunda, bu davadan feragat edildiğini ve yargılama giderleri ile vekalet ücreti talebinde bulunulmadığını, bu beyanların kabulü ve gereğinin yapılması için vekil adına saygılarımızla talep ediyoruz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Davadan Feragat Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Davadan feragat dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • Davadan feragat dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, davadan feragat dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor