Terk sebebiyle boşanma dilekçesi örneği

Terk Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Terk sebebiyle boşanma dilekçesi örneği ile terk sebebiyle boşanma talebinde bulunulabilir. Terk sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “terk sebebiyle boşanma” yazımızı okuyabilirsiniz.

Terk Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki terk sebebiyle boşanma dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Terk sebebiyle boşanma talebi içermektedir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim ile davalı, …/…/… tarihinden itibaren yasal olarak bir arada yaşamaktadırlar. Bu birliktelikleri boyunca çocukları olmamıştır.
 1. Müvekkilim, ………’daki … Fabrikasında asgari ücretle işçi olarak istihdam edilmektedir. Davalı ise herhangi bir mesleği olmayıp ev hanımı olarak geçimini sağlamaktadır. Yaklaşık 2-3 yıl önce, aile ziyareti adı altında … iline giden davalı, bu ziyaretten sonra müvekkilin bulunduğu ortak konuta geri dönmemiştir. Geri dönmediği gibi, sebep belirtmeksizin boşanma davası açmıştır. Ancak, bu davası Aile Mahkemesi tarafından ispatlanamadığından reddedilmiştir.
 1. Müvekkilim, evlilik birliği süresince evlilik görevlerini eksiksiz yerine getirmiştir ve eşine karşı sevgi ve saygı göstermiştir. Aynı şekilde evlenirken maddi olarak durumu çok iyi olmamasına rağmen eşinin tüm istediği ev eşyalarını almış ve bu konuda onu hiç sıkıntıya düşürmemiştir. Eşinin herhangi bir sebep olmadan kavga çıkarmaya çalışmasını her daim alttan alarak güzellikle çözmeye çalışmıştır. Diğer taraftan, davalı evlilik sorumluluklarını yerine getirmemiş, evliliği önemsemeyerek ortak konutu terk etmiş ve yapılan çağrılara rağmen geri dönmemiştir.
 1. Müvekkilim, davalının ortak konuta dönmesi için arkadaş ve tanıdıkları aracılığıyla ileti göndermiş, ancak davalı bu çağrılara kayıtsız kalarak yaklaşık 2-3 yıldır sessiz kalmıştır. Bu sebepsiz tavır karşısında müvekkil, evliliğin devam edemeyeceği kanaatine vararak … Aile Mahkemesi’nin kararıyla ihtar çekmiş, bu ihtar …/…/… tarihinde davalıya tebliğ edilmiş ve ayrıca konuta dönmesi için gerekli olan yol parası da PTT Müdürlüğü aracılığıyla davalıya iletmiştir. Ancak yasal süre geçmesine rağmen davalı tarafından olumlu bir adım atılmamış, bu nedenle terke dayalı boşanma davası açılma zorunluluğu doğmuştur.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, Eve Dön İhtarı, … Aile Mahkemesinin İhtara İlişkin Karar Dosyası, PTT Dekont, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 164 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebeplerle taraflar arasındaki boşanmanın gerçekleşmesi, boşanma kararının nüfusa tescil edilmesi, yargılama masrafları ile vekâlet ücretinin davalıya yüklenmesi konusundaki kararın saygıyla talep edilmesini arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Terk Sebebiyle Boşanma Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Terk sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Terk sebebiyle boşanma dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, terk sebebiyle boşanma dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor