Soybağının reddi davası dilekçe örneği

Soybağının Reddi Davası Dilekçe Örneği

Soybağının reddi davası dilekçe örneği ile soybağının reddi davası talebinde bulunulabilir. Soybağının reddi davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “soybağının reddi davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Soybağının Reddi Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki soybağının reddi davası dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Ergin olmayan çocuk tarafından soybağının reddi talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 426. maddesinin ikinci fıkrasına göre, bir işte yasal temsilcinin çıkarları ile küçüğün veya kısıtlının çıkarları arasında bir çatışma söz konusu ise, çocuğun menfaatlerini korumak amacıyla bir temsil kayyımının atanması gerekmektedir. Müvekkilim, … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Esas No: …/…, Karar No: …/…, …/…/… tarihli kararı ile küçük çocuk olan ……………… temsil kayyımı olarak atanmıştır. Bu bağlamda, bu dava bu temsil kayyımı aracılığıyla açılmaktadır.
 1. Ebeveynlerinin boşanma davası devam ederken, annesinin beyanı sonucunda, müvekkilin bu evlilikten kaynaklanmadığı anlaşılmıştır. Aslında, anne ve baba tarafından istenmeyen bir çocuk olması sebebiyle, resmi olmayan bir şekilde evlat edinildiği ve evlilik içerisinde doğmuş gibi nüfusa kaydedildiği, aslında evlilik sürecinde dünyaya gelmeyen küçük …………………….. için soybağının reddi talebimizin kabulü için bu dava açılma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, DNA Raporu, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 286, Türk Medeni Kanunu madde 291/2, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve re’sen göz önünde bulundurulacak sebeplerle davamızın kabulüne, küçük ……….. soybağının reddine, davalılar tarafındaki nüfus kaydının hükümsüz kılınmasına, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretinin karşı tarafça karşılanmasına ilişkin talebimizi içeren bu dilekçe ile saygılarımı sunarım.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

……….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Soybağının reddi talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim ile davacı arasında, resmi nikahla gerçekleştirilen bir evlilik söz konusudur, bu birliktelik sırasında doğan çocukları da bulunmaktadır. Ancak müvekkilim, yaklaşık bir yıldır yurt dışında çalıştığı için çocuğun biyolojik babalığı konusunda şüpheler taşımaktadır. Bu belirsizliğin giderilmesi amacıyla DNA testi talep edilmektedir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Türk Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı maddesinin 426. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bir işte yasal temsilcinin çocuğun veya kısıtlının menfaati ile çatıştığı durumlarda, çocuğa bir temsilci kayyım atanması gerekmektedir. Bu çerçevede, çocuğun menfaatlerini korumak adına bir temsilci kayyım atanması için gerekli süreçlerin başlatılması talep edilmektedir.
 1. Evlilik birliği devam ederken doğan çocuk, müvekkilin biyolojik babası olmadığına dair soybağının reddedilmesi talebi ortaya koymaktadır. Bu nedenle, soybağının reddedilmesi için gerekli hukuki adımların atılması amacıyla bu davaya başvurulması zorunluluk arz etmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, DNA Raporu, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 286, Türk Medeni Kanunu madde 291/2, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim argümanlar ışığında, davayı kabul etme, küçük ……………. soybağının reddi, nüfus kaydının iptali ve bu süreçte ortaya çıkacak yargılama masrafları ile vekalet ücretinin karşı tarafça karşılanmasına dair bir karar alınması talebimle ilgili olarak, bu hususu saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

……….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Soybağının reddi talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil ile davalı, …../…../….. tarihinde resmi birliktelik kurmuşlardır. Ancak evlilikleri devam ederken, davalı …../…../….. tarihinde evi terk etmiştir. Bu durum, söz konusu çocuğun müvekkile ait olma olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Taraflar arasındaki birliktelik kısa süreli olup, çocuğun müvekkile ait olma ihtimali düşüktür.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Evlilikleri devam ederken dünyaya gelen çocuğun, müvekkilime ait olma ihtimali düşük görünmektedir. Bu durumu doğrulamak amacıyla yapılacak olan DNA testi, gerçeği ortaya çıkaracaktır.
 1. Bu davada, davalı ile çocuk arasındaki menfaat çatışması nedeniyle, çocuğun temsilini sağlamak adına Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, DNA Raporu, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 286, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler doğrultusunda, davanın lehimize sonuçlanması amacıyla şu taleplerde bulunuyorum: Evlilik birliği içinde doğmuş ancak biyolojik olarak müvekkilime ait olmayan ………….. adlı çocuğun soy bağının reddedilmesi, nüfus kaydının düzeltilmesi ve dava sürecinde ortaya çıkacak masrafların ve vekâlet ücretinin karşı tarafça karşılanması için taleplerimi saygılarımla sunuyorum.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-4

……….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Soybağının reddi talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkil, davacı ile …/…/… tarihinde hayatlarını birleştirmişlerdir. İki tarafın arasında ….. ve ….. yaşında iki ortak çocukları bulunmaktadır. Davacı, davalı kadının başka bir erkekle ilişkisi olduğu gerekçesiyle boşanma davası açmıştır.
 1. Evlilik sürecinde davacı, …/…/… tarihinde saat ……’de gece vardiyasında çalışırken komşuları tarafından telefonla aranmıştır. Komşular, evlerine yabancı bir erkeğin girdiğini ve çıkmadığını bildirmişlerdir. Davacı, eve geldiğinde çocuğu …….. tarafından kapıya açılmış, zil çaldığında yatak odasında eşini başka bir erkekle yakalamıştır.
 1. Bunun üzerine komşular ve davacı durumu polise bildirmiş, polis olayla ilgili tarafları karakola götürmüş ve ifadelerini almıştır. Konuyla ilgili olarak davalı kadının ……. isimli şahıs hakkında konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı ……. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/… sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Duruşma günü …/…/… tarihidir.
 1. Ceza soruşturması sırasında alınan ifadelere göre davalı kadının, davacı kocasını ……. isimli şahıs ile ……… yıldan beri aldattığı belirlenmiş ve ……. isimli şahıs, ……. yıldan beri davalı kadın ile defalarca cinsel ilişkiye girdiğini ifade etmiştir.

(Yukarıdaki dört paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu durum üzerine davacı müvekkil, …/…/… doğumlu … isimli çocuğunun biyolojik babası olmadığı şüphesine kapılmış ve bu nedenle Medeni Kanun’un 286. maddesi uyarınca bu davayı açma ve 284/2. maddeye göre babalık ilişkisinin çürütülmesi için DNA testi yapılmasını talep etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, DNA Raporu, ……. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/… sayılı dosyası, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 286, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğimiz duruma dayanarak, ……. adlı çocuk ile davacı arasındaki soybağının reddedilmesi ve dolayısıyla …’ın davacı …’ın biyolojik çocuğu olmadığının mahkeme tarafından tespit edilmesi hususunda talepte bulunuyoruz. Ayrıca, yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini talep ediyoruz. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Soybağının Reddi Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Soybağının reddi davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Soybağının reddi davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, soybağının reddi davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor