Hakimin reddi dilekçesi örneği

Hakimin Reddi Dilekçesi Örneği

Hakimin reddi dilekçesi örneği ile hakimin reddi talebinde bulunulabilir. Hakimin reddi dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “hakimin reddi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Hakimin Reddi Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki hakimin reddi dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Esas No: …./….

…………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

TALEPTE BULUNAN DAVALI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVACI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Hakimin Reddi Talebinden İbarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Davacı tarafından başlatılan hukuki sürecin duruşmalarında, davacıya geniş bir konuşma süresi tanınmasına rağmen tarafıma söz hakkı verildiğinde konuşmamı kısa tutmam konusunda uyarıda bulunan, kürsüden beni sebepsiz yere azarlayan ve dava henüz sonuçlanmadan devam eden yargılamada “zaten haksızsın, bir de ne söyleyeceksin” gibi ifadeler kullanan hakimi reddetmekteyim.
 1. Davacı lehine özel bir yakınlık gösteren, taraflara eşit muamelede bulunma sorumluluğunu yerine getirmeyen, duruşma salonuna girişimde davacıya oturabileceği yer konusunda ayrıcalık tanıyarak bana ise ayakta beklememi söyleyen hakimin tarafsızlığını artık yitirdiği kanaatindeyim. Bu durum, söz konusu hakimin bu davada vereceği karara karşı duyduğum güveni sarsmıştır. Bu nedenle, hakimin reddini talep etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Duruşma Tutanağı, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 36 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Açıklanan sebepler doğrultusunda, tarafsız olmayan hâkimin reddini talep ediyorum. Bu davanın başka bir hâkim tarafından ele alınmasına karar verilmesini talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

Esas No: …./….

…………… SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Hakimin Reddi Talebinden İbarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Davacısı olduğum …/… esas numaralı ihtilafla ilgili kiracı tahliye davasını …/…/… tarihinde başlattım. Söz konusu davaya, ……………. isimli hâkim tarafından bakılmaktadır. Hâkimle …/…/… tarihinde bir trafik kazası geçirdik ve bu olayın ardından şahsıma ait olan araç değer kaybı nedeniyle ……………. Mahkemesi’nde bir dava açtım. Dava hâlen devam etmektedir.
 1. Ayrıca, kaza sonrasında düzenlenen tutanaklar göstermektedir ki hâkim, alkolün etkisi altında kaza yapmış ve bu nedenle polisler tarafından ehliyetine el konulmuştur. Bu durum, hâkimin şahsıma karşı ayrıca bir olumsuz tutum sergilemesine yol açmıştır.
 1. İlk duruşmada, dava başlamadan önce hâkim tarafından bana yöneltilen “Artık elime düştün” tarzındaki ifadeler, tarafsızlığını sorgulamamı gerektiren bir durumu ortaya koymaktadır. Ayrıca, duruşma sürecinde hâkim, davalı tarafına karşı daha ılımlı bir tutum sergilemiş ve duruşma sonrasında alaycı bir şekilde, “Merak etme, bu dava en az 3-4 yıl sürecek, sen evinde rahat rahat otur” ifadelerini kullanmıştır. Dahası, bana karşı yönlendirdiği “Güle güle, yine bekleriz” şeklindeki alaycı sözler, tarafsızlık ilkesine aykırıdır.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu bağlamda, yukarıda belirtilen sebeplerle hâkimin reddi talep etmek zorunda olduğumu düşünüyorum.

HUKUKİ DELİLLER: Duruşma Tutanağı, …/… Esas Numaralı ……….. Mahkemesi Dava Dosyası, Kaza Tutanakları, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 36 ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda belirtilen nedenler ve re’sen araştırılacak hususlar doğrultusunda hâkimin değiştirilerek başka bir hâkim tarafından dosyaya bakılmasını talep etmekteyim. Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Hakimin Reddi Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hakimin reddi dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Hakimin reddi dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, hakimin reddi dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor