Dolandırıcılık suçu şikayet dilekçesi örneği

Dolandırıcılık Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Dolandırıcılık suçu şikayet dilekçesi örneği ile dolandırıcılık suçu şikayeti talebinde bulunulabilir. Dolandırıcılık suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu suça ilişkin daha detaylı bilgi alarak daha hukuki bir şikayet dilekçesi yazabilmek için “Dolandırıcılık Suçu ve Cezası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Dolandırıcılık Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki dolandırıcılık suçu şikayet dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Müvekkilimize 5651 sayılı kanun uyarınca internet yolu ile hukuka aykırı bir şekilde kişilik haklarına saldırı mevcuttur. Aşağıda belirttiğimiz sitelerde müvekkilim ………….. hakkında gerçek dışı haberler yer almaktadır. İlgili haberlerin hemen kaldırılması ve erişim engeli getirilmesi talep edilmektedir. 

ŞÜPHELİ:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

AÇIKLAMALAR: 

 1. …/…/… tarihinde …………… Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yev.nolu işlemi ile müvekkil, şüpheliden … -TL bedel karşılığında … plakalı … marka, ……… model … motor nolu, … şasi nolu … model aracı satın almıştır. Şüpheli, aracı …………… adlı internet sitesindeki ilanında sadece 1 ön çamurluk değişmiştir şeklinde beyanda bulunmuştur. Müvekkil, satıcıyla iletişime geçerek aracı satın almak istediğini ve görüşmek istediğini ifade etmiş; taraflar buluştuğunda satıcı, aracın sadece sol ön çamurluğunun değiştiğini beyan ederek ağır hasarlı olduğunu kasten gizlemiştir.
 1. Şüpheli, aracı satmadan önce müvekkile güvendiği bir tanıdığından satın aldığını, bu nedenle expertiz raporu almadığını ve aracın sadece sol ön çamurluğunun değiştiğini belirtmiştir. Ancak müvekkil, aracı servise götürdüğünde birçok yerinde boya ve değişen parçaların bulunduğunu, ön sağ ve sol airbaglerinin patladığını öğrenmiştir. Şüpheli, bu durumu önce inkar etmiş, ardından aracı expertize soktuklarını ve raporu müvekkile göndereceğini ifade ederek …/…/… tarihinde raporu whatsapp üzerinden göndermiştir.
 1. Şüpheli, müvekkili kandıracak nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürerek aracı müvekkile zararına olacak şekilde satmıştır. Yapılan hile nitelikli beyanlar, ağır, yoğun ve ustaca planlanmış, müvekkilin inceleme olanağını ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır. Müvekkilin araçlarla ilgili teknik bilgisizliğinden faydalanarak gerçekleştirdiği bu eylemle şüpheli, müvekkilin yanıltılmasına neden olmuş ve haksız çıkar elde etmiştir.
 1. Şüpheli, müvekkili engellediği için telefonla ulaşılamamakta ve telefonu sürekli kapalı konumda bulunmaktadır. Bu durum, şüphelinin fiili kasten, bilerek ve isteyerek hareket ettiğini göstermektedir. Basit bir inceleme ile anlaşılamayacak olan aracın durumu, teknik inceleme sonucunda ortaya çıkacak ve şüphelinin müvekkile haksız yarar sağlaması somutlaşacaktır.
 1. Ön iki airbagin patlamış olması, ağır hasarlı (pert) ve birçok boyalı değişen parçanın olduğu anlaşılan aracın, şüpheli tarafından müvekkile …-TL bedelle satılması durumu incelendikçe ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, şüpheli Türk Ceza Kanunu’nun 158 ve 157. maddeleri uyarınca cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılmasını talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

(Yukarıdaki paragraflarda yer alan kısımları, kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: Expertiz raporu, Araç Satış Sözleşmesi, Trafik Kayıtları, ve sair her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim ve re’sen göz önüne alınması gereken sebepler doğrultusunda, şüphelinin dolandırıcılık suçunu işlemiş olan şahıs olarak cezalandırılması amacıyla gereken soruşturmanın yapılmasını ve kendisi hakkında kamu davası açılmasını talep etmekteyiz. Saygılarımla arz ve talep ederiz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

……………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Müvekkilimize 5651 sayılı kanun uyarınca internet yolu ile hukuka aykırı bir şekilde kişilik haklarına saldırı mevcuttur. Aşağıda belirttiğimiz sitelerde müvekkilim ………….. hakkında gerçek dışı haberler yer almaktadır. İlgili haberlerin hemen kaldırılması ve erişim engeli getirilmesi talep edilmektedir. 

ŞÜPHELİ:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

AÇIKLAMALAR: 

 1. …/…/… tarihinde internet üzerinden … com sitesinde gerçekleştirdiğim alışverişte, … isimli şahıstan …-TL bedelli … marka ……… satın aldım. Ancak şahıs tarafından tarafıma gönderilen ürün, muadili farklı bir telefon olup, ayrıca faturasız ve arızalı bir durumda bulunmaktadır.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. İlgili şahıs ve tarafımıza ürünü ulaştıran …… isimli şahısla telefonda görüşerek yaşanan durumu detaylı bir şekilde ilettim. Ancak her iki şahıs da herhangi bir yardımda bulunmamış, iade talebimi geri çevirmişlerdir. Tüm bu süreçle ilgili belgeleri ekte sunmaktayım. Konuyla ilgili olarak gerekli incelemelerin yapılmasını ve tarafıma yardımcı olunmasını arz ederim.

HUKUKİ DELİLLER: Fatura Suretleri, ………. ile gerçekleşen mail ve mesajların ileti dökümü ve sair her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP: İfade edilen sebepler doğrultusunda, şüpheli hakkında cezalandırılabilmesi amacıyla ceza davası açılması için gereken işlemlerin yapılması talebiyle, saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dolandırıcılık Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Dolandırıcılık suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendine özgü koşullarına dikkat edilerek değerlendirme yapılmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır. Bu noktada, suçun temel hali bakımından görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleri iken, cezayı artıran nitelikli halleri bakımından görevli mahkeme ağır ceza mahkemeleridir.
 • Dolandırıcılık suçunun temel hali bakımından tarafların uzlaştırılması mümkündür. Bu itibarla, dava açılmadan önce uzlaştırma bürosuna başvurulması söz konusudur.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Dolandırıcılık suçu şikayet dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dolandırıcılık suçu açısından, suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıllık dava zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Bu sürenin geçmesi halinde, suç oluşturan fiile ilişkin soruşturma yapılamamaktadır.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, dolandırıcılık suçu şikayet dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor