Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi Örneği

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz talebinde bulunulabilir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “takipsizlik kararı (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar)” yazımızı okuyabilirsiniz.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

Soruşturma No: ………/………

………. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ………. soruşturma numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz ve şüpheli …………….. adına kamu davası açılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Yukarıda belirtilen dosya numarasına sahip olan davada şüpheliler aleyhine gerçekleştirdiğimiz şikâyet üzerine, … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından …/…/… tarihinde, …/… soruşturma, …/… karar sayılı karar ile kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verilmiştir. Söz konusu kararın tarafıma tebliğ edilmesinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde itiraz etme hakkımı kullanıyorum.
 1. Müvekkilim, şüpheli ile aynı sokakta ikamet etmektedir. Her gün akşam saatlerinde şüpheli, müvekkilimin evi önünden geçerken ona dik dik bakmaktadır. Şüpheli, herhangi bir sözlü tehditte bulunmamakla birlikte, bu tavrı müvekkilimi rahatsız etmektedir.

(Yukarıda iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bu konu hakkında henüz tanıklardan alınmış bir beyan bulunmamaktadır. Konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair verdiği kararın gözden geçirilmesi amacıyla makamınıza başvuruda bulunmak için girişimde bulunma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: ………… soruşturma numaralı dosyada yer alan tüm deliller ve ilgili her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili sair hukuki nedenler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebepler doğrultusunda, itirazımızın kabul edilerek, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından …/…/… tarihinde verilen soruşturma kararının ve dosya numarasının …/… olan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın iptal edilmesine yönelik bir karar alınmasını, müşteki vekili olarak saygıyla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

Soruşturma No: ………/………

………. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ………. soruşturma numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz ve şüpheli …………….. adına kamu davası açılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. Yukarıda belirtilen dava dosyası numarasıyla ilgili olarak verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı, eksik inceleme sonucu elde edilmiştir ve usul ve yasaya aykırılıklar içermektedir. Aşağıda detaylı bir açıklama bulunmaktadır:
 1. Olayın cereyan ettiği yer, o an orada bulunan iki veya daha fazla kişi tarafından tanıklık edilen kalabalık bir alandır. Şüpheli, açık bir şekilde benimle aynı durakta çalışan diğer kişilere hitaben ,……………………. şeklinde tehditlerde bulunmuştur. Savcılık tarafından, bu olaya şahit olan iş arkadaşlarımın ifadeleri alınmamış ve tanıklarımı getirmem konusunda bana herhangi bir bilgi verilmemiştir.
 1. Şüpheli, olay sırasında araç içerisinde beni boğazıma sararak öldürmeye yönelik bir saldırıda bulunmuş ve daha sonra araçtan indiğinde bıçak çekerek üzerime yürümeye çalışmıştır. Ancak orada bulunan diğer kişilerin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırılmıştır. Bu durumu açıkça gösteren mobese kayıtları incelenmemiştir, zira savcılık tarafından bu kayıtlar talep edilmemiştir.
 1. Şüphelinin daha önce işlediği suçlardan kaynaklanan sabıkası, şahsımın hayatına yönelik tehditlerin değerlendirilmesinde savcılık tarafından dikkate alınmalıdır. Bu tehditler nedeniyle yaşamımın tehlikede olduğuna dair bir endişe oluşmuştur.
 1. Bu nedenlerle, savcılık tarafından yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan verilen kararın hukuka aykırılıklar içerdiğinden dolayı, söz konusu kararın bozularak yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: ………… soruşturma numaralı dosyada yer alan tüm deliller ve ilgili her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili sair hukuki nedenler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim ve sayın mahkeme tarafından re’sen dikkate alınacak diğer haklı gerekçelerle, usul ve yasaya aykırı olan kovuşturmanın sonlandırılması kararının kaldırılarak, şüpheli hakkında dava açılmasına hükmedilmesini talep etmekteyim. Bu konuda tarafınızca gereken adımların atılmasını saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-3

Soruşturma No: ………/………

………. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

Gönderilmek Üzere

………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

ŞÜPHELİ: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ………. soruşturma numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz ve şüpheli …………….. adına kamu davası açılması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR: 

 1. …………. Cumhuriyet Savcılığı’nın, şüpheli …………….. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına süresinde itiraz ediyoruz.
 1. …/…/… tarihinde …………… Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yev.nolu işlemi ile müvekkilimiz şüpheliden … -TL bedel karşılığında … Plakalı … Marka, Bora model … motor nolu, … şasi nolu … model aracı satın almıştır. Satıcı olan şüpheli, aracın ağır hasarlı (pert) olduğunu gizleyerek sadece bir parça değişen (sağ ön çamurluk) olduğunu beyan etmiş ve müvekkilimin teknik bilgisizliğinden yararlanarak hileyle hataya düşürerek aracı satmıştır.
 1. Sayın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetersiz ve gerekli inceleme yapılmadan sahibinden.com/oto360 linki ve 5664 SMS gönderilerek hasar kaydının tespitin mümkün olduğu belirtilmiş ve “basit düzelde kaldığı, dolandırıcılık veya başka suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmış” denilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Ancak, bu karar usul ve yasaya aykırıdır çünkü atılı suçun yasal unsurları oluşmuştur.

(Yukarıda yer alan iki paragraftaki bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre düzenlenmelidir)

 1. Ceza hukukunun temel amacı maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Ancak somut olayda maddi gerçeğe ulaşılamamıştır. Eksik inceleme yapılmış, gerekli bilgi ve belgeler istenmemiş, şüpheli ve tanıkların ifadeleri alınmamış, hukuki nitelendirme yanıltılmış ve soyut gerekçelerle karar verilmiştir, ki bu durum usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir.
 1. Şüphelinin fiilleri belirtilen suçun tüm yasal unsurlarını taşıdığından, gerekli yaptırımların uygulanması için şüphelinin eylemlerine uyan yasa maddeleri uyarınca dava açılabilmesi için takipsizlik kararına itiraz etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: ………… soruşturma numaralı dosyada yer alan tüm deliller ve ilgili her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili sair hukuki nedenler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim ve inceleme sürecinizde ortaya çıkacak diğer sebeplerle, itirazlarımızın kabul edilmesiyle ………. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hukuki ve usuli eksik değerlendirmeye dayanan …/… soruşturma numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın iptal edilmesini saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor