Erişimin engellenmesi dilekçesi örneği

Erişimin Engellenmesi Dilekçesi Örneği

Erişimin engellenmesi dilekçesi örneği ile erişimin engellenmesi talebinde bulunulabilir. Erişimin engellenmesi dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “google ve internetten haber kaldırma” yazımızı okuyabilirsiniz.

Erişimin Engellenmesi Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki erişimin engellenmesi dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………….. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Müvekkilimize 5651 sayılı kanun uyarınca internet yolu ile hukuka aykırı bir şekilde kişilik haklarına saldırı mevcuttur. Aşağıda belirttiğimiz sitelerde müvekkilim ………….. hakkında gerçek dışı haberler yer almaktadır. İlgili haberlerin hemen kaldırılması ve erişim engeli getirilmesi talep edilmektedir. 

ŞİKAYET EDİLEN İNTERNET SİTE ADRESLERİ: ………..com vb…

(Şikayete konu olan internet sitelerinin linkleri yazılmalıdır.)

AÇIKLAMALAR: Müvekkilimize bahsi geçen internet siteleri aracılığıyla faaliyet gösteren; tarafından, gerçeğe aykırı ve temelsiz haberlerle saldırıda bulunulmuştur. İnternet sitelerinin web adresleri ………….. şeklindedir. İfade ettiğimiz internet sitelerinde yayınlanan haberler, müvekkilin itibarını zedeleme amacını taşımaktadır. Bu hukuka aykırı yayınlar sebebiyle, 5651 sayılı yasanın 9/1. maddesi kapsamında internet üzerinden yapılan saldırının hukuka aykırılığının belirlenmesi, yayının durdurulması ve kaldırılması ile sorumlularının cezalandırılması talebiyle girişimde bulunma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

HUKUKİ DELİLLER: İlgili internet site adreslerindeki asılsız haberlerin ekran görüntüleri ve ilgili her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: 5651 Sayılı Kanun madde 9, 5237 Sayılı Kanun madde 134 ve ilgili sair mevzuat,

NETİCE-İ TALEP:  Yukarıda özetlediğimiz ve kendiliğinden dikkate alınması gereken sebepler çerçevesinde, somut olayda müvekkilimizin şahsiyet hakkını açıkça ihlal eden yukarıda belirttiğimiz, aynı zamanda CD ekte sunulan internet sitelerindeki linkler ve URL adresleri üzerinden gerçekleştirilen hukuka aykırı saldırının tespiti, yayının durdurulması ve kaldırılması, ayrıca sorumluların belirlenerek cezalandırılması için gerekli adımların atılmasını talep etmekteyiz. Saygılarımla, gereğini arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………….. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Müvekkilimize 5651 sayılı kanun uyarınca internet yolu ile hukuka aykırı bir şekilde kişilik haklarına saldırı mevcuttur. Aşağıda belirttiğimiz sitelerde müvekkilim ………….. hakkında gerçek dışı haberler yer almaktadır. İlgili haberlerin hemen kaldırılması ve erişim engeli getirilmesi talep edilmektedir. 

ŞİKAYET EDİLEN İNTERNET SİTE ADRESLERİ: ………..com vb…

(Şikayete konu olan internet sitelerinin linkleri yazılmalıdır.)

AÇIKLAMALAR: Yukarıda belirtilen internet siteleri yaptıkları haberler ile müvekkilimin kişilik haklarına açıkça saldırıda bulunmaktadır. İlgili haberlerin gerçekle hiç bir alakası yoktur. Söz konusu haberler basın özgürlüğü sınırlarını aşmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: İlgili internet site adreslerindeki asılsız haberlerin ekran görüntüleri ve ilgili her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: 5651 Sayılı Kanun madde 9, 5237 Sayılı Kanun madde 134 ve ilgili sair mevzuat,

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim sebeplerden dolayı, öncelikle 5651 Sayılı Kanuna aykırı olan sitelerdeki olumsuz yorumlar ve yazılara erişimin engellenmesi (erişim yasağı getirilmesi) için ilgili işlemlerin en kısa sürede gerçekleştirilmesini talep etmekteyim. Bu hususta tarafınızca gerekli adımların atılmasını saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………….. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ(MAĞDUR): İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ: İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

KONU: Müvekkilimize 5651 sayılı kanun uyarınca internet yolu ile hukuka aykırı bir şekilde kişilik haklarına saldırı mevcuttur. Aşağıda belirttiğimiz sitelerde müvekkilim ………….. hakkında gerçek dışı haberler yer almaktadır. İlgili haberlerin hemen kaldırılması ve erişim engeli getirilmesi talep edilmektedir. 

ŞİKAYET EDİLEN İNTERNET SİTE ADRESLERİ: ………..com vb…

(Şikayete konu olan internet sitelerinin linkleri yazılmalıdır.)

AÇIKLAMALAR: 

  1. … Sulh Ceza Mahkemesine yönelik …/…/… tarihli ve …/… Değişik İş sayılı başvurumuz, dilekçede belirtilen URL adreslerinin sunulmamış olması gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu karara yasal süre içerisinde itiraz etmekteyiz.

(Bu kısımda yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

  1. Belirtilen sitelerde müvekkilime ait olduğu iddia edilen mektubun ve olumsuz yorumların erişime kapatılması (erişim yasağı getirilmesi) için gerekli işlemlerin başlatılması talebi, bu durumun zaruri hale gelmesinden kaynaklanmaktadır.

HUKUKİ DELİLLER: İlgili internet site adreslerindeki asılsız haberlerin ekran görüntüleri ve ilgili her türlü yasal delil

HUKUKİ SEBEPLER: 5651 Sayılı Kanun madde 9, 5237 Sayılı Kanun madde 134 ve ilgili sair mevzuat,

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğim nedenlerden dolayı, başta itirazımın kabulü olmak üzere, 5651 Sayılı Kanuna aykırı olan sitelerdeki kişiye özel mektubun ve mektup ile ilgili olumsuz yorum ve yazılara erişimin engellenmesi (erişim yasağı getirilmesi) için gerekli işlemlerin en kısa sürede gerçekleştirilmesini talep etmekteyim. Bu hususta tarafınızca gereken adımların atılmasını saygılarımla talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

        İMZA

Erişimin Engellenmesi Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Erişimin engellenmesi dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
  • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
  • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
  • Erişimin engellenmesi dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
  • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
  • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
  • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, erişimin engellenmesi dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor