İstanbul Bilişim Avukatı

İstanbul Bilişim Avukatı

İstanbul bilişim avukatı, bilişim hukuku alanında uzmanlaşmış avukattır. Bilişim hukuku teknolojinin yaygınlaşmasıyla son zamanlarda ortaya çıkan bir kavramdır. Bilişim hukuku aslında çok sayıda hukuk disiplinini içinde barındırdığı bir hukuk dalı olarak ortaya çıkmıştır. Bilişim hukuku alanında uzman avukat olabilmek için bilişim hukukunun kapsadığı alanlarda da uzman derecesinde bilgi sahibi olmak gerekir. İstanbul bilişim hukuku avukatı tüm bu alanlardaki sorunların çözümü için müvekkillerine danışmanlık hizmeti verir.

Artuk Hukuk Bürosu İstanbul Bilişim Avukatı Hizmetleri

Artuk Hukuk Bürosu’nda hizmet veren bilişim avukatları, bilişim hukuku alanında ve bilişim hukukunun kapsamına giren diğer hukuk alanlarında kendini iyi geliştirmiş ve bu konularda uzmanlaşmış avukatlardır.

Artuk Hukuk Bürosu bilişim avukatlarının sunduğu hizmetler bütün bilişim hukukunu kapsar ve sadece ortaya çıkan sorunları çözmeye yönelik değil herhangi bir sorun yaşanmadan bilişim hukuku alanına giren işlemlerin hukuka uygun biçimde yapılmasını sağlamak için de danışanlarına hukuki destekte bulunur.

Son dönemlerde oldukça artan e- ticaret işleri bilgi sahibi olmayan insanlar için çok sıkıntılara yol açabilecek bir alandır. E- ticarette ürün internet üzerinden satıldığı gibi ücretin ödenmesi de internet üzerinden çeşitli yollarla yapıldığı için bu işlemler hem alıcı hem satıcı açısında menfaat kayıplarına yol açabilir. Başka bir tabirle e-ticaret avukatı da diyebileceğimiz bilişim avukatları bu menfaat kayıplarının hiç olmaması ya da menfaat kayıplarının azaltılması için çalışır ve müvekkillerine yol gösterir.

Bilişim avukatı bilişim suçları açısından da uzman avukatlardır. Bilişim alanında genelde kişilerle yüz yüze iletişime geçilmediği için bu konuda bilgi sahibi olmayan insanlar çeşitli suçlara maruz kalabilirler. İşte bu durumlarda da bilişim suçları avukatı mağdur kişilere yol gösterip zararlarının tazminini sağlamak için müvekkillerine hukuki destekte bulunur.

İstanbul Bilişim Avukatı İletişim Bilgileri

Adres: 19 Mayıs, Halaskargazi Cd. No:216, Kat: 3 Daire: 3, 34360 Şişli/İstanbul

Tel: (212-909-87-58)

Mail: info@artukhukukburosu.com

İstanbul Bilişim Avukatı Ücretleri

Bilişim hukuku alanındaki uyuşmazlıklar genel olarak kendini diğer hukuk alanlarının içinde gösterir. Bu sebeple bilişim hukuku avukatının ücretlendirmesi de niteliği gereği dava yahut işlem konusuna göre değişkenlik göstermektedir. Bilişim hukukunun alanına giren işlemler için 2024 yılı için İstanbul Barosu tarafından açıklanmış tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi ise şöyledir:

Bilişim Hukuku Alanına Giren Davalar ve İşlemlerÜcret
Tespit davaları39.000,00 TL
Ağır Ceza Mahkemesi Sanık Müdafiliği135.000,00 TL
Ağır Ceza Mahkemesi Mağdur Vekilliği87.000,00 TL
Asliye Ceza Mahkemesi Sanık Müdafiliği90.000,00 TL
Asliye Ceza Mahkemesi Mağdur Vekilliği60.000,00 TL
Savcılıklarda Şikâyet Dilekçesi16.500,00 TL
Ceza yahut İdari Soruşturmada Müdafilik37.500,00 TL
İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme16.500,00 TL
Hukuki Danışmanlık (Büroda)7.800,00 TL (İlk 1 saat) 5.000,00 TL (Sonraki her saat), 15.000,00 TL (yazılı danışma)
Hukuki Danışmanlık (Büro Dışında)12.500,00 TL (ilk 1 saat), 6.500,00 TL (bir saati aşan her saat),
İdari Mercilerde Vekillik22.500,00 TL
Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler16.500,00 TL
Diğer Her Türlü Sözleşmelerin Hazırlanması45.000,00 TL
Adi, Komandit, Kollektif, Limited Şirketlere Sürekli Danışmanlık40.500,00 TL (Aylık)
100’den Az Üyeli Kooperatiflere Sürekli Hukuki Danışmanlık34.500,00 TL (Aylık)
100’den Fazla Üyeli Kooperatiflere Sürekli Hukuki Danışmanlık42.000,00 TL (Aylık)
250.000 TL’den Az Sermayesi olan Anonim Şirketlere Sürekli Hukuki Danışmanlık45.000,00 TL (Aylık)
250.000 TL’den Fazla Sermayesi olan Anonim Şirketlere Sürekli Hukuki Danışmanlık50.000,00 TL (Aylık)
Ticari Olmayan Kuruluşlara Sürekli Hukuki Danışmanlık34.500,00 TL (Aylık)
Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri54.000,00 TL

İstanbul Bilişim Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Bilişim davalarına bakan avukatların ücretleri müvekkille anlaşmalarına bağlıdır. Bu ücretlendirme sürecinde, bilişim davalarında uzman avukat talep edeceği fiyatı belirlerken farklı birçok hususu göz önünde bulundurur. Avukatın dosyanın türü, dosyanın iş yoğunluğu, kendisinin tecrübesi, bilgi ve birikimi ücretlendirme aşamasında avukatın göz önünde bulundurduğu durumlardır.

Avukat, ücreti bu durumlara göre belirler ancak ücretlendirme temelinde bir anlaşma olduğu için müvekkil de avukatın sunduğu ücret minvalinde bazı tekliflerde bulunabilir. Tabiki de avukat ile müvekkil arasında anlaşılan bu ücret İstanbul Barosu’nun asgari ücret tarifesinden daha aşağıda olamaz.

İstanbul Bilişim Avukatının Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul bilişim avukatı talep ettiği ücreti müvekkili ile anlaştığı zamanda tahsil eder. Anlaşırken de ücretin ödenmesi için belli bir zamanın ya da genel bir kuralın olması taraflar için belirsizliğin kalkması açısından önemlidir. Müvekkil avukata ücretini şu tarihte öder şeklinde emredici bir hüküm bulunmamaktadır.

Bilişim Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Bilişim davaları masrafları avukatlık ücretinden ve yargılama giderlerinden oluşur. Avukatlık ücretleri 2024 yılı için TBB’nin hazırladığı asgari ücret tarifesinden aşağıda olmayacak şekilde müvekkil ve avukat arasında belirlenir. Dava masrafının diğer bir kalemi olan yargılama masrafları ise dava konusuna göre değişiklik gösterse de genel anlamda usul işlemleri benzerlik gösterdiği için harçlar ve bilirkişi ücretleri gibi giderler aynıdır.

Bilişim hukuku alanındaki uyuşmazlıklar bir çok farklı mahkemede görülebilir. Fikri ve sınai haklar mahkemesinde görülen bilişim davaları için 2024 yılı yargılama giderleri şöyledir;

Başvuru harcı195.80 TL
Peşin harç427.60 TL
Tebligat gideri600 TL
Vekalet suret harcı60.80 TL
Dosya gideri22.10 TL
Bilirkişi ücreti1100 TL
Tanık gideri147 TL (1 TANIK İÇİN)
Keşif gideri3280.30 TL

Bilişim Davaları Ne Kadar Sürer?

Bilişim hukuku alanındaki davaların ne kadar süreceği davanın türüne, dosyanın içeriğine göre değişiklik gösterir. Bazı davalarda sonuca ulaşabilmek kolayken bazı davalarda sağlıklı bir karar verilebilmesi adına araştırmanın derinlemesine yapılması gerekir ve bunun için bilirkişi ataması ve keşif gibi farklı araştırma teknikleri kullanılır. Bu işlemler de yargılamanın uzamasına neden olabilir.

Bilişim hukuku aslında kendini farklı hukuk alanlarında gösterir. Her hukuk disiplininin kendine özgü mahkeme işlemleri, yargılama işlemleri vardır. Bilişim davalarının süresi de somut davanın ilişkili olduğu hukuk alanına göre değişiklik gösterir. Örneğin bilişim suçları ile ilgili davalar genellikle 8 ila 30 ay arasında karara bağlanır. Tespit davaları ise 6 ay ila 24 ay arasında karara bağlanır. Örnek olarak verilen bu süreler davadan davaya değişiklik gösterebilir, uzayabilir veya kısalabilir.

İstanbul’da En İyi Bilişim Avukatı Nasıl Bulunur?

Kişilerin bu alandaki uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak adına bilişim davalarında uzman bir avukattan yardım alması çok yararlı olacaktır. Kişiler bu avukatı ararken en iyi bilişim avukatı şeklinde arıyor olsa da en iyi bilişim avukatı tabiri çok da gerçekçi olmayan bir tabirdir. En iyi olmanın nesnel bir karşılığı yoktur. Ancak uzman ve tecrübeli olmanın nesnel bir karşılığı vardır. Artuk Hukuk Bürosu uzman ve tecrübeli ekibi ile müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

İstanbul Bilişim Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Bilişim hukukunda uzman avukat olan bilişim avukatı müvekkilinden uyuşmazlık hakkında derinlemesine bilgi edinir ve bu sorunun çözümü için kanun çerçevesinde ne yapması gerektiğini belirler. Daha sonra ise bu sorunun çözümü için yüksek gayretle çalışır. Bir avukat müvekkilini temsil yetkisine de sahiptir. Bu yetki müvekkilin yorulmadan onun için yapılması gereken tüm işlemlerin avukatı tarafından yapılabilmesini sağlar.

Bilişim hukuku alanında hizmet veren avukat hukuki anlamda bu tabirler olmasa da e-ticaret avukatı, bilişim suçları avukatı olarak da danışanlarının hak ve menfaatlerine zarar gelmemesi adına azami bir çabayla hukuki hizmet verir.

Bilişim Avukatı İle Çalışmanın Önemi

Bilişim hukuku alanında bir bilişim avukatıyla çalışma zorunluluğu olmasa da bilişim davalarında uzman bir avukattan hukuki hizmet almak çok yararlı olacaktır. Bilişim hukuku son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan bir hukuk dalıdır. Bu sebeple bu konu hakkında çoğu insan yeterli bilgiye sahip değildir. Yeni bir alan olduğu için de insanlar bu alanda hata yapılırsa sonuçlarının da çok ciddi olacağı konusunda yeterli bilince sahip değillerdir.

Bu sebeple hukuk eğitimi almamış kişilerin bu alandaki anlaşmazlıklarını kendilerinin çözmeye çalışması sırasında oluşacak hataların önüne geçilmesi ve zaman ve enerji kaybının en aza indirilmesi için bir bilişim avukatı ile çalışmak çok önemlidir.

Telefonla Sor