İstanbul Marka Patent Avukatı

İstanbul Marka Patent Avukatı

İstanbul marka patent avukatı, telif hakları, marka ve patent başvuruları, telif hakları ihlalleri, lisans anlaşmaları ve marka tescili süreçleri hakkında kendini geliştirmiş, kendine danışan müvekkillerine bu konuda kaliteli bir danışmanlık hizmeti sunan avukattır.

Marka patent davalarında uzman avukatlar müvekkillerinin markalarını ve patentlerini yani fikri mülkiyetlerini mahkeme sürecinde onları en iyi şekilde temsil ederek korumaya çalışır. Marka patent davalarında uzman olan avukat bu süreçte uluslararası gelişmeleri, yargı içtihatlarını takip ederek müvekkilinin hakkını korumak adına en uygun yol haritasını oluşturur.

Hukuki süreçler her zaman karmaşık ve uzun süren işlerdir. Marka patent avukatı müvekkillerini temsil yetkisine sahip olduğundan onları bu sürecin karmaşıklığından olabildiğince uzak tutarak haklarının ve menfaatlerinin müvekkil açısından en konforlu şekilde korunmasını sağlar.

Artuk Hukuk Bürosu İstanbul Marka Patent Avukatı Hizmetleri

Marka patent hukuku özellikle ticaret ve endüstri alanında önemli bir yere sahiptir. İnsanlar marka patent hukukuna markaların tescili, markaların korunması, markaların kullanımı, markaların ihlali ve markaların taklit edilmesi gibi konular için başvururlar.

Artuk hukuk bürosu İstanbul marka patent avukatı genellikle şu işler ile ilgilenir

 • Marka tescil işlemlerinin usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu sürecin takibi ve tescil talebinin reddedilmesi durumunda da gereken yol haritasının çizilmesi ve sürecin takibi
 • Marka patent sorgulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Kişinin marka hakkının korunması için yapılması gereken işlemler
 • Marka ve patent haklarının ihlal edilmesi sonucu hak sahiplerinin hak ve menfaatlerinin zarar görmemesi için yapılması gereken işlemler
 • Marka ve patent hakkında kişilere bilgi verilmesi için danışmanlık hizmetleri
 • Marka ve patent hukuku çerçevesinde yapılması gereken sözleşmelerin düzenlenmesi işlemleri
 • Marka patent haklarının devredilmesi ile bu çerçevede lisans sözleşmelerinin yapılmasına ilişkin hukuk hizmetleri
 • Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun karar iptali davası
 • Marka patent hakları açısından tecavüzün önlemesi davası
 • Marka ve patent hukuku kapsamında şikâyet ve bu şikâyetin takibi
 • Coğrafi işaret davalarında marka patent hakkı sahibini temsil hizmeti

Bu sayılan işlemlerin dışında marka patent hukuku açısından yapılması gereken başka işlemler de olabilir. Artuk Hukuk Bürosu, marka patent avukatlığı çerçevesinde danışanlarına danışmanlık hizmeti verir, marka patent hak sahiplerinin hak ve menfaatlerinin zarara uğramaması adına üstün gayret gösterir.

İstanbul Marka Patent Avukatı İletişim Bilgileri

Adres: 19 Mayıs, Halaskargazi Cd. No:216, Kat: 3 Daire: 3, 34360 Şişli/İstanbul

Tel: (212-909-87-58)

Mail: info@artukhukukburosu.com

İstanbul Marka Patent Avukatı Ücretleri

İstanbul marka patent avukatı ücretleri dosyadan dosyaya değişiklik gösterebilir. Bu değişikliğin sebepleri, dosyanın iş yükü, davanın türü, müvekkilin davadaki tarafı veya marka patent alanında uzman avukatın deneyimi olabilir. Marka patent avukatlığı hizmetinin ücretini avukat ve müvekkili kendi aralarında anlaşabilir. Tabi bu anlaşılan ücret Türkiye Barolar Birliği’nin 2024 yılı için hazırladığı asgari ücret tarifesinden az olamaz. Bu tarife uyarınca Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için asgari vekalet ücreti 25.500,00 TL’dir.

İstanbul Barosunun 2024 yılı için hazırladığı marka patent hukuku kapsamında yapılacak iş ve işlemler için tavsiye niteliğinde ücret tarifesi şöyledir:

Büroda sözlü danışma7.800,00 TL (takip eden her bir saat için 5.000,00 TL)
Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma12.500,00 TL (takip eden her bir saat için 6.500,00 TL)
Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde16.500,00 TL
Şirket ana sözleşmesi, şirket devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler82.500,00 TL
Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerdeDuruşmasız ise: 150.000,00 TL Duruşmalı ise: 217.500,00 TL
Şirket Pay Devri33.000,00 TL
Ceza davaları şikayet ve takibi3.200,00 TL
Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için58.500,00 TL
Sanık müdafiliği / Müdahil Vekilliği72.000,00 TL
İstinaf, Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri22.500,00 TL
İdari Mercilerde Vekillik22.500,00 TL

Yukarıda sayılan işlemlerin dışında da herhangi bir işlemin yapılması gereği ortaya çıkabilir. Bu işlemlerin ücreti, Barolar Birliği’nin asgari ücret tarifesinin altında olmayacak şekilde avukat ve müvekkilin uzlaşısı ile belirlenebilir.

İstanbul Marka Patent Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Marka patent avukatı, talep edeceği ücreti belirlerken birçok farklı etmeni göz önünde bulundurur. Davanın iş yükü, avukatın kendi uzmanlığı ve tecrübesi, müvekkilin istekleri gibi etmenler avukatlık ücretinin belirlenmesindeki etmenlerdir. Telif avukatları veya marka patent avukatları hizmetleri karşılığındaki ücretlerini belirlerken Türkiye Barolar Birliği’nin açıkladığı asgari ücret tarifesinden daha az ücret  belirleyemez.  

İstanbul Marka Patent Avukatının Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul marka patent avukatı, hizmeti karşılığında belirlemiş olduğu ücreti ne zaman alacağını müvekkil ile ortaklaşa kararlaştırabilirler. Uygulamaya bakıldığında ücretin peşin veya niteliği gereği birkaç taksit halinde yahut dava sonunda tahsil edilen paradan belirli bir miktar şeklinde işin sonunda yapılançeşitli tahsil zamanları bulunduğu görülmektedir. Somut olayın koşullarına göre bunu avukatla kararlaştırmakta fayda vardır.

Marka Patent Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Marka patent davaları masrafları temelde iki kalemden oluşur; marka patent avukatının ücreti ve yargılama giderleri. Marka patent davaları genelde ticaret mahkemeleri ve fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinde görülür. Yargılama giderleri ise mahkeme harçları ve diğer giderlerdir. Fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen davalar bakımından yargılama giderleri aşağıdaki gibidir:

Başvuru harcı195.80 TL
Peşin harç427.60 TL
Tebligat gideri600 TL
Vekalet suret harcı60.80 TL
Dosya gideri22.10 TL
Bilirkişi ücreti1100 TL
Tanık gideri147 TL (1 TANIK İÇİN)
Keşif gideri3280.30 TL

Marka Patent Davaları Ne Kadar Sürer?

Marka patent hukuku alanında görülecek davalar ile ilgili kesin bir süre vermek zor olacaktır. Dava sürecinde davanın süresini etkileyen çok etmen vardır. Davanın içeriği, mahkemenin olaya yaklaşım biçimi, mahkemenin istediği bilirkişi raporları, keşif gibi işlemler, marka patent avukatının bu alandaki uzmanlığı gibi etmenler dava süresinin uzamasına ya da kısalmasına neden olabilir.

Marka patent hukuku ile ilgili anlaşmazlıklar genelde fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinde görülür. Bu mahkemedeki davalar ortalama olarak 400 ila 500 gün arasında bir sürede sonuca ulaşır.

İstanbul’da En İyi Marka Patent Avukatı Nasıl Bulunur?

Marka patent hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda kişilerin bir avukatla çalışma zorunluluğu yoktur. Ancak alanında uzman bir marka patent avukatıyla veya telif hakları avukatıyla çalışmak uyuşmazlığın çözümünde uyuşmazlık sahibi kişi açısından çok yararlı olacaktır. İstanbul marka patent avukatı ve telif avukatı marka patent hukuku alanında kendilerini hem hukuk fakültesinde öğrenciyken hem de meslek hayatlarında geliştirmiş ve bu alanda uzmanlaşmış kişilerdir.

Kişilerin marka patent hukuku alanında en iyi avukatı araması aslında doğru bir arama şekli değildir. Kişilerin bu aramayı marka patent hukuku alanında uzman avukatlar olarak araması daha faydalı olacaktır. Çünkü en iyi olma durumu kişiden kişiye değişir. Bir avukat birisi için en iyisi iken başkası için en iyisi olmayabilir. Bunun nedeni insanların en iyi diye tanımadıkları kişilerin neden en iyi olduğunu farklı kıstaslar koyarak belirlemeleridir. Bu sebeple en iyi marka patent avukatı veya en iyi telif avukatı diye aramak yerine alanında uzman marka patent avukatı veya telif avukatı olarak aramak daha sağlıklı sonuçlar verecektir.

İstanbul Marka Patent Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Marka patent davalarının karmaşık doğası ve yasal gereklilikleri göz önüne alındığında, bir marka patent avukatının uzmanlığı hayati önem taşır. Bu sebeple marka patent hukuku alanında uzman olan İstanbul marka patent avukatı müvekkillerinin zamanını ve enerjisini boş yere sarfetmemesi için onları bu dava sürecinde mahkemelerde ve diğer makamlarda temsil eder.

Marka patent alanında uzman olan avukat, marka patent davalarının her aşamasında müvekkillerine rehberlik eder, marka tescili için başvuruların hak kaybının olmaması için doğru bir şekilde yapılmasını sağlayıp gerekli belgeleri hazırlar ve işi takip eder.

Marka Patent Avukatı İle Çalışmanın Önemi

Marka patent hukuku alanında gerçekleştirilecek işlemler için bir marka patent avukatıyla çalışma zorunluluğu yoktur ancak ihtiyaç vardır. Bir avukatla çalışıp onunla bu işlemleri yapmak müvekkil adına çok yarar sağlayacaktır. Marka patent hukuku, hukuk eğitimi almamış bir kişi için çok karmaşık ve yorucu bir alandır. Marka patent avukatları ve telif avukatları kendilerini bu alanda ciddi manada geliştirmişlerdir. Eğer marka patent hukuku alanında yapılacak işlemler için marka patent hukuku alanında uzman bir avukat ile çalışılırsa bu alandaki yapılacak işlemler için bir hatanın veya aksaklığın olması ihtimali sıfıra inecektir.

Bu saydığımız sebeplerle kişilerin hak ve menfaat kayıpları yaşamamak, boşa enerji sarfetmemek ve işlemlerinin daha doğru, usulüne uygun yapılması için alanında uzman bir marka patent avukatıyla çalışması önemlidir.

Telefonla Sor