Müşterek Hayatın Yeniden Kurulamaması Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Müşterek Hayatın Yeniden Kurulamaması Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma dava dilekçesi örneği ile Müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma davası talebinde bulunulabilir. Müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma dava dilekçesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Müşterek Hayatın Yeniden Kurulamaması Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Aşağıdaki müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma dava dilekçesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği

…………… NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Müşterek hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Taraflar, …/…/… tarihinde bir araya gelerek evlilik bağını kurmuşlardır. Bu birliktelikleri sonucunda …….. isminde bir çocukları dünyaya gelmiştir. Davacı müvekkilim ile davalı arasında evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebi  nedeniyle …/…/… tarihinde ……. Aile Mahkemesi’nde açılan boşanma davası ile sona erme noktasına gelmiş, ancak söz konusu dava, …/… Esas Sayılı – …/… Karar Sayılı karar ile reddedilmiştir. Bu kararın temyiz edilmesi üzerine, …/…/… tarihinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından verilen …/… Esas, …/… Karar ve …/…/… tarihli ilamıyla kesinleşmiştir.
 1. Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren davalı taraf yurt dışına çıkış yapmış ve orada yaşamaya başlamıştır. Bu süreç içerisinde hiç bir zaman ülkeye giriş yapmamıştır. Bu durumunda mahkemeniz tarafından araştırılmasını talep etmekteyiz. Müşterek çocukları ………… , davalı annenin yanındadır ve yılın belli dönemlerinde davalı müvekkilim ile görüşmek için ülkeye giriş-çıkış yapmaktadır. Bu durum bile müşterek hayatın kurulamadığını ispatlar niteliktedir. 

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Taraflar, boşanma davasının kesinleştiği …/…/… tarihinden itibaren geçen 3 yılın üzerinde bir süre zarfında hiç bir araya gelmemişlerdir. Bu durum, müşterek hayatın yeniden kurulamaması sebebiyle, Medeni Kanun’un 166. maddesinin son fıkrası uyarınca boşanmalarına karar verilmesi talebini zorunlu kılmıştır. Aksi yönde karar verilmesi tarafları sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan zor duruma sokacağı aşikardır.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus Kaydı, …….. Aile Mahkemesinin …/… Esas Sayılı Kararı, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Medeni Kanunu madde 166/4, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Belirttiğimiz sebepler temelinde, taraflar arasındaki boşanma durumunun tesis edilmesine ve bu süreçte ortaya çıkan yargılama masrafları dahil avukatlık ücretinin karşı tarafça üstlenilmesine dair bir kararın verilmesini talep etmekteyim. Davacı vekili olarak, saygılarımla bu talebimi arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Müşterek Hayatın Yeniden Kurulamaması Boşanma dava Dilekçesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma dava dilekçesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma dava dilekçesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, müşterek hayatın yeniden kurulamaması boşanma dava dilekçesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor