E-Tebligat Süre Hesaplama

E-Tebligat Süre Hesaplama

E-tebligat süre hesaplaması, tebligatın alıcıya ulaşmasından itibaren başlar ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. E-tebligat süre hesaplamasıyla ilgili, aşağıdaki araçtan faydalanılabilir.

E-Tebligat Süre Hesaplama Nasıl Yapılır?

E-tebligat süre hesaplama, tebligatın elektronik olarak gerçekleştirildiği güne 5 gün ekleyerek yapılır. Beşinci günün sonunda, tebligat yapılmış sayılacaktır.

Bu hesaplama, Tebligat Kanunu’nun m. 7/a/4 hükmünde şöyle belirtilmiştir:

“Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.”

Bu hükme göre, önemli noktalar şunlardır:

  • E-tebligat için bekleme süresi 5 tam gündür.
  • Bu süre, tebligatın ulaştığı gün dahil edilmeden, ertesi günden itibaren hesaplanır.
  • E-tebligat süresinin bitimi, son günün son anına karşılık gelir. Buna göre, son günün mesai saati dolmuş olsa dahi tebligat yapılmış sayılmaz. Tebligat, gün sonunda yapılmış sayılır.

E-Tebligat Beşinci Günden Önce Açılırsa Ne Olur?

E-tebligat beşinci günden önce açılırsa dahi, tebligat beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Fakat bu hususta, Yargıtayın aksi yönde kararları da mevcuttur. Buna göre, tebligatın açıldığı gün tebliğ yapılmış sayılacağına yönelik kararlar da bulunmaktadır. Dolayısıyla, temkinli olmak adına tebligatın açıldığı gün tebligat yapılmış kabul ederek hareket etmekte fayda vardır.

Örneğin 10 ekimde elektronik tebligat yapılmış olsun. Normalde tebligatın yapılmış sayılacağı tarih, 15 ekimin sonu olacaktır. Eğer kişi 12 ekimde tebligatı açmışsa, tebligat 15 ekimde yapılmış sayılır fakat temkinli davranarak tebligatı 12 ekimde yapılmış saymakta yarar vardır.

E-Tebligat Süre Hesaplama Nasıl Yapılır?

Tebligat Tarihi Resmi Tatile Denk Gelirse Ne Olur?

E-tebligatın gönderildiği tarih eğer bir resmi tatile denk gelirse, bu durum 5 günlük süre hesaplamasını etkilemez; beşinci günün sonu tebligatın tamamlandığı tarih olarak kabul edilir.

Ancak, beşinci gün bir resmi tatil veya hafta sonuna denk geliyorsa tebligatın tamamlandığı gün, tatili veya hafta sonunu izleyen ilk iş gününün sonu olarak kabul edilir.

Örneğin 14 mayısta kişiye elektronik tebligat yapılmış olsun. Bu durumda tebligatın yapılmış sayılacağı zaman, 19 mayısın sonu olur. Fakat bu tarih, gençlik ve spor bayramı olduğu için tebligatın yapılmış sayılacağı tarih, hafta sonuna denk gelmediği takdirde 20 mayısın sonu olacaktır.

E-tebligat süre hesaplamasında, 5 günlük sürenin sonunun hafta sonuna denk gelmesi de söz konusu olabilir. Bu ihtimalde, hafta sonunu takip eden ilk iş gününün bitiminde tebligat yapılmış sayılır. (Yargıtay 4. Ceza Dairesi E. 2020/31908 K. 2021/3407 T. 08.02.2021)

E-Tebligat Süre Hesaplama Örneği

E-tebligat süre hesaplamaya örnek olarak tebligat 1 Ocak’ta alıcıya ulaştıysa, tebligatın yapıldığı gün olan 1 Ocak dikkate alınmaz. 2 Ocak’tan itibaren beş gün sayılır. Bu durumda tebligat, 6 Ocak gününün sonunda yapılmış sayılır.

Fakat 6 Ocak bir resmi tatil veya hafta sonuna denk geliyorsa ve diyelim ki 7 Ocak Pazar günüyse, bu durumda e-tebligatın tamamlandığı tarih, tatili takip eden ilk iş günü olan 8 Ocak Pazartesi günü olur.

Sonuç

E-tebligat süresinin hesaplanmasında; tebligatın ulaştığı gün, beş gün sonrası, resmi tatiller ve tebligatın açılma tarihi gibi önemli faktörler dikkate alınmalıdır. Her bir faktör, sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi ve hukuki sürelerin doğru bir şekilde takip edilmesi açısından önem taşır. Bu detaylara dikkat edilerek yapılan hesaplamalar, sürecin hukuka uygun şekilde ilerlemesini sağlar.

Telefonla Sor