Hizmet tespiti davası dilekçe örneği

Hizmet Tespiti Davası Dilekçe Örneği

Hizmet tespiti davası dilekçe örneği ile hizmet tespiti davası talebinde bulunulabilir. Hizmet tespiti davası dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “hizmet tespiti davası” yazımızı okuyabilirsiniz.

Hizmet Tespiti Davası Dilekçe Örneği

Aşağıdaki hizmet tespiti davası dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALILAR: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Adres

KONU: Hizmet Tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil, davalı şirkette …/…/… ile …/…/… tarihleri arasında sürekli olarak şoför olarak istihdam edilmiştir. Müvekkil, davalı şirketteki çalışma süresi boyunca sefer usulüyle görev yapmış olup aylık net geliri … EURO (İş Sözleşmesinin Fesih Tarihindeki Rayiç Bedel Üzerinden Net Ücret … TL) şeklinde belirlenmiştir.
 1. Müvekkil, …/…/… – …/…/… tarihleri arasında davalı şirkette tır şoförü olarak kesintisiz çalışmasına rağmen, sigorta primleri eksik bildirilmiştir. Müvekkilin bu süre içindeki eksik hizmet süresinin belirlenmesi gerekmektedir. Ek olarak, müvekkilin sigorta hizmet dökümü incelendiğinde, …/…/… – …/…/… tarihleri arasında sigorta primlerinin eksik ödendiği açıkça görülmektedir.
 1. Ayrıca, müvekkil davalı şirkette tır şoförü olarak yurt dışında yük taşımacılığı yapmaktadır. Müvekkil Avrupa ülkelerine ve Irak gibi ülkelere seyahat etmektedir. Aylık kazancı net … EURO (İş Sözleşmesinin Fesih Tarihindeki Rayiç Bedel Üzerinden Aylık Net Ücret … TL) olarak belirlenmiştir. Ancak davalı şirket, müvekkilin sigorta primine esas kazancını gerçek ücret yerine asgari ücret üzerinden göstermiştir.

(Yukarıdaki üç paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Kanuni düzenlemelere göre, işçinin sigorta primleri gerçek ücret üzerinden gösterilmelidir. Ancak davalı şirket, sigorta primlerini eksik ödemek ve vergi mevzuatından kaynaklanan vergileri eksik ödemek amacıyla müvekkilin sigorta primine esas kazancını gerçek değil, asgari ücret üzerinden göstermiştir. Nitelikli ve tecrübeli bir işçinin, işin gerekliliklerine göre asgari ücret alması gerçekçi değildir. Müvekkilin işinin niteliği göz önüne alındığında, davalı şirketin asgari ücret uygulaması, dürüstlük kuralına aykırı bir davranış olarak değerlendirilmelidir.
 1. Müvekkilin tır şoförü olarak çalıştığı davalı şirkette asgari ücret almadığı ve gerçek ücretinin net … Euro olduğu (İş Sözleşmesinin Fesih Tarihindeki Rayiç Bedel Üzerinden Net Ücret … TL) banka kayıtlarıyla kanıtlanmıştır. Ayrıca, mahkeme tarafından yapılacak emsal ücret araştırması ve tanıkların ifadeleri ile de doğrulanacaktır.
 1. Yukarıda açıklanan sebeplerle, müvekkilin temel insan haklarından olan sosyal güvenlik hakkının korunması amacıyla eksik gösterilen günlük hizmet süresinin belirlenmesi ve prime esas kazancının gerçek değerinin tespiti için mahkemeye başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri Kayıtları, SSK Kayıtları, Yurtdışı Giriş-Çıkış Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve Sayın Mahkemenizce resen dikkate alınacak olan sebepler ışığında, müvekkilin davalı işveren tarafından …/…/… – …/…/… tarihleri arasında sürekli olarak istihdam edilmesine rağmen kayıtlara geçmeyen çalışma sürelerinin belirlenmesi ve prime esas kazancın eksik bildirilmesinden kaynaklanan durumun düzeltilmesi amacıyla prime esas kazancın belirlenmesi talep edilmektedir. Ayrıca, yargılama masrafları ile vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALILAR: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Adres

KONU: Hizmet Tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil …/…/… tarihinde, … Merkezinde faaliyet gösteren bir taksi işletmecisi olarak meslek hayatına başlamış ve bu faaliyetini halen sürdürmektedir. Ancak müvekkil, taksi işletmeciliğine resmi olarak …/…/… tarihinde başlamış olup, bu başlangıç tarihini gösteren … Esnaf ve Sanatkârlar Odası kaydına rağmen, …/…/… ile …/…/… tarihleri arasında Bağ-Kur’a geçiş kayıtlarını gerçekleştirememiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Bununla birlikte, müvekkilin belirtilen tarihler arasında … Vergi Dairesi’ne ödeme yaparak vergi mükellefi olduğunu ve Gerçek Usul Ticari Kazanç Mükellefi olarak kayıtlı olduğunu gösteren resmi belgelerimiz bulunmaktadır. Ayrıca, müvekkilin belirtilen tarihlerde taksi işletmeciliği yaptığına dair tanık beyanları da mevcuttur.
 1. Bu nedenlerle, müvekkilin belirtilen tarihler arasında taksi işletmeciliği yapmış olmasına rağmen, oda kayıtlarına geçmesine ve vergi ödemesine rağmen, davalı Bağ-Kur tarafından tescil edilmeyen hizmetlerinin tespiti ve tescili için iş bu hizmet tespiti davasını açma zorunluluğumuz ortaya çıkmıştır.

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri Kayıtları, … Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Vergi Dairesi Makbuzları, SSK Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve resen dikkate alınması gereken nedenlere dayanarak, davamızın kabul edilmesini talep ediyoruz. Müvekkilin …/…/…-…/…/… tarihleri arasında yürüttüğü taksi işletmeciliği sebebiyle Bağ-Kur İl Müdürlüğü’ndeki hizmetlerinin belirlenerek kayıt altına alınmasını istiyoruz. Ayrıca, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafça karşılanmasına karar verilmesini talep ediyoruz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALILAR: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Adres

KONU: Hizmet Tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkil, davacı işçi, davalı işyerinde belirtilen tarihler arasında gerçekleşen süreçte, kesintisiz bir çalışma dönemi boyunca işçi olarak görev yapmıştır. Ancak, prim gün sayısı toplamda … gün olarak gösterilmiş ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SSK) eksik bildirilmiştir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkil işçinin çalışma süreci boyunca, belirtilen tarihler arasında işyeri komşuları ve şahitleri tarafından doğrulanan bir şekilde aktif olarak görev aldığı bilinmektedir.
 1. Bu nedenlerden dolayı, müvekkil işçinin belirtilen tarihler arasında gerçekleştirdiği tam gün hizmetin tespit edilerek sigortalılığının kabul edilmesi talep edilmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: İşyeri Kayıtları, SSK Kayıtları, Bilirkişi İncelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve resen dikkate alınması gereken gerekçeler doğrultusunda, davamızın lehimize sonuçlanması amacıyla, müvekkil işçinin …/…/…-…/…/… tarihleri arasındaki tam gün çalışma süresinin belirlenmesi ve sigortalılık kapsamına alınnması yönünde bir kararın verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin davalıdan tahsil edilmesine dair bir kararın alınmasını, saygılarımızla vekaleten arz ve talep ediyoruz.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Hizmet Tespiti Davası Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hizmet tespiti davası dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Hizmet tespiti davası dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.
 • Hizmet tespiti davası dilekçe örneği doldurulurken davalı taraf olarak her zaman Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’da olmalıdır. 

Sonuç

Görüldüğü üzere, hizmet tespiti davası dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor