Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Arabuluculuk ücretinin hesaplanmasında kullanılan çeşitli kriterler mevcuttur. Aşağıda yer alan hesaplama aracını kullanarak, arabuluculuk ücretini kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Arabuluculuk ücreti hesaplama, çeşitli olasılıklar göz önünde bulundurularak ve resmi ücret tarifesine dayanarak yapılır. Hesaplamada anahtar rol oynayan faktörler; ihtilafın konusunun para olup olmadığı, kaç adet arabulucunun görev aldığı ve ne kadar süre çalışıldığıdır.

Konusu Para Olan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Para ile ilgili uyuşmazlıklarda arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın konusu olan tutar ve bu tutar için resmi tarifede belirlenen yüzdeler dikkate alınarak hesaplanır. Ücret, arabulucu sayısına göre de farklılık gösterir.

Resmi tarifeye göre, tek bir arabulucu için belirlenen ücret oranları, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

UYUŞMAZLIK KONUSU MİKTAR,ARABULUCU ÜCRET ORANI,
İlk 200.000 TL için,%6
Sonra gelen 320.000 TL için,%5
Sonra gelen 520.000 TL için,%4
Sonra gelen 1.040.000 TL için,%3
Sonra gelen 3.120.00 TL için,%2
Sonra gelen 4.160.000 TL için,%1,5
Sonra gelen 8.320.000 TL için,%1
Sonra gelen 17.680.000 TL ve yukarısı için,%0,5

Örneğin, 100.000 TL’lik bir uyuşmazlıkta, arabuluculuk ücreti %6 oranında 6.000 TL olarak hesaplanır.

1.000.000 TL’lik bir uyuşmazlıkta ise kademeli hesaplama yapılır; ilk 200.000 TL için 12.000 TL, sonraki 320.000 TL için %5 oranında 16.000 TL hesaplanır. Kalan 480.000 TL için ise %4 oranında 19.200 TL ücret alınır. Bu durumda, 1.000.000 TL’lik bir uyuşmazlık için toplam arabuluculuk ücreti 47.200 TL olur.

Birden fazla arabulucu görev aldığında uygulanacak oranlar ise aşağıdaki gibidir:

UYUŞMAZLIK KONUSU MİKTAR,ARABULUCU ÜCRET ORANI,
İlk 200.000 TL için,%9
Sonra gelen 320.000 TL için,%7,5
Sonra gelen 520.000 TL için,%6
Sonra gelen 1.040.000 TL için,%4,5
Sonra gelen 3.120.00 TL için,%3
Sonra gelen 4.160.000 TL için,%2,5
Sonra gelen 8.320.000 TL için,%1,5
17.680.000 TL ve yukarısı için,%1

Örneğin, birden fazla arabulucu varsa ve uyuşmazlık miktarı 100.000 TL ise, arabuluculuk ücreti %9 oranında 9.000 TL olur.

1.000.000 TL’lik bir uyuşmazlıkta birden fazla arabulucu için, ilk 200.000 TL için 18.000 TL, sonraki 320.000 TL için %7,5 oranında 24.000 TL, kalan 480.000 TL için %6 oranında 28.800 TL ücret hesaplanır. Toplamda, birden fazla arabulucu varsa 1.000.000 TL’lik bir uyuşmazlık için arabuluculuk ücreti 70.800 TL olur.

Konusu Para Olmayan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Para dışı konularda arabuluculuk ücreti; uyuşmazlığın türüne, görev yapan arabulucu ve taraf sayısına, çalışılan saat miktarına bağlı olarak hesaplanır.

Aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda saat başına bir arabulucuya ödenecek miktar, taraf sayısına göre değişir. Aşağıda, taraf sayısına göre belirlenen saatlik ücretler yer almaktadır.

Taraflar 2 kişi ise,Taraf başı 520 TL
Taraflar 3-5 kişi ise,Taraf başı 1100 TL
Taraflar 6-10 kişi ise,Taraf başı 1200 TL
Taraflar 11 ve daha fazla kişi ise,Taraf başı 1300 TL

Ticari uyuşmazlıklarda da saat başına bir arabulucuya ödenecek miktar, taraf sayısına göre değişir.

Taraflar 2 kişi ise,Taraf başı 900 TL
Taraflar 3-5 kişi ise,Taraf başı 1900 TL
Taraflar 6-10 kişi ise,Taraf başı 2000 TL
Taraflar 11 ve daha fazla kişi ise,Taraf başı 2100 TL

İşçi-İşveren uyuşmazlıklarında saat başına bir arabulucuya ödenecek miktar, taraf sayısına göre değişir.

Taraflar 2 kişi ise,Taraf başı 520 TL
Taraflar 3-5 kişi ise,Taraf başı 1100 TL
Taraflar 6-10 kişi ise,Taraf başı 1200 TL
Taraflar 11 ve daha fazla kişi ise,Taraf başı 1300 TL

Tüketici uyuşmazlıklarında saat başına bir arabulucuya ödenecek miktar, taraf sayısına göre değişir.

Taraflar 2 kişi ise,Taraf başı 520 TL
Taraflar 3-5 kişi ise,Taraf başı 1100 TL
Taraflar 6-10 kişi ise,Taraf başı 1200 TL
Taraflar 11 ve daha fazla kişi ise,Taraf başı 1300 TL
Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kira, Komşu Hakkı ya da Kat Mülkiyeti Kanunu kaynaklı uyuşmazlıklarda da saat başına bir arabulucuya ödenecek miktar, taraf sayısına göre değişir.

Taraflar 2 kişi ise,Taraf başı 580 TL
Taraflar 3-5 kişi ise,Taraf başı 1200 TL
Taraflar 6-10 kişi ise,Taraf başı 1300 TL
Taraflar 11 ve daha fazla kişi ise,Taraf başı 1400 TL

Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında saat başına bir arabulucuya ödenecek miktar, taraf sayısına göre değişir.

Taraflar 2 kişi ise,Taraf başı 600 TL
Taraflar 3-5 kişi ise,Taraf başı 1400 TL
Taraflar 6-10 kişi ise,Taraf başı 1500 TL
Taraflar 11 ve daha fazla kişi ise,Taraf başı 1600 TL

Diğer uyuşmazlıklarda da saat başına bir arabulucuya ödenecek miktar, taraf sayısına göre değişir.

Taraflar 2 kişi ise,Taraf başı 550 TL
Taraflar 3-5 kişi ise,Taraf başı 1150 TL
Taraflar 6-10 kişi ise,Taraf başı 1250 TL
Taraflar 11 ve daha fazla kişi ise,Taraf başı 1350 TL

Arabuluculuk Ücret Tarifesi

Arabuluculuk ücret tarifesi, 29 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Tarifede belirtilen işlemler ve bu işlemler için öngörülen ücretler, aşağıda listelenmiştir.

Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıklar

Anlaşma sağlanan miktarın ilk 200.000 TL’si için;

 • Tek bir arabulucu görev yaparsa: %6
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %9

Sonraki 320.000 TL için;

 • Tek bir arabulucu görev yaparsa: %5
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %7.5

Sonraki 520.000 TL için;

 • Tek bir arabulucu görev yaparsa: %4
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %6

Sonraki 1.040.000 TL için;

 • Tek bir arabulucu görev yaparsa: %3
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %4.5

Sonraki 3.120.000 TL için;

 • Tek bir arabulucu görev yaparsa: %2
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %3

Sonraki 4.160.000 TL için;

 • Tek bir arabulucu görev yaparsa: %1.5
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %2.5

Sonraki 8.320.000 TL için;

 • Tek bir arabulucu görev yaparsa: %1
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %1.5

17.680.000 TL ve üzeri için;

 • Tek bir arabulucu görev yaparsa: %0.5
 • Birden fazla arabulucu görev yaparsa: %1

Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıklar

Aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda;

 • İki kişi taraf olduğunda, her biri için: 520 TL
 • Üç ila beş kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1100 TL
 • Altı ila on kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1200 TL
 • On bir ve üzeri kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1300 TL

Ticari uyuşmazlıklarda; 

 • İki kişi taraf olduğunda, her biri için: 900 TL
 • Üç ila beş kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1900 TL
 • Altı ila on kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 2000 TL
 • On bir ve üzeri kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 2100 TL

İşçi-İşveren uyuşmazlıklarında;

 • İki kişi taraf olduğunda, her biri için: 520 TL
 • Üç ila beş kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1100 TL
 • Altı ila on kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1200 TL
 • On bir ve üzeri kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1300 TL

Tüketici uyuşmazlıklarında;

 • İki kişi taraf olduğunda, her biri için: 520 TL
 • Üç ila beş kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1100 TL
 • Altı ila on kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1200 TL
 • On bir ve üzeri kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1300 TL

Kira, Komşu Hakkı ya da Kat Mülkiyeti Kanunu kaynaklı uyuşmazlıklarda;

 • İki kişi taraf olduğunda, her biri için: 580 TL
 • Üç ila beş kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1200 TL
 • Altı ila on kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1300 TL
 • On bir ve üzeri kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1400 TL

Ortaklığın Giderilmesi uyuşmazlıklarında;

 • İki kişi taraf olduğunda, her biri için: 600 TL
 • Üç ila beş kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1400 TL
 • Altı ila on kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1500 TL
 • On bir ve üzeri kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1600 TL

Diğer uyuşmazlık türlerinde;

 • İki kişi taraf olduğunda, her biri için: 550 TL
 • Üç ila beş kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1150 TL
 • Altı ila on kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1250 TL
 • On bir ve üzeri kişi taraf olduğunda, taraf sayısı fark etmeksizin: 1350 TL

DİKKAT: Tarifede belirtilen miktarların altında bir arabuluculuk ücreti belirlenemez. Bu şekilde belirlenen ücretler geçersiz sayılır ve tarifede belirtilen tutarlar ve oranlar uygulanır.

Sonuç

Arabuluculuk ücreti hesaplaması yapılırken, yukarıda bahsi geçen resmi tarifede belirtilen oranlar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, tarifenin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve buna göre arabuluculuk ücretinin hesaplanması gerekmektedir.

Telefonla Sor