Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası, şeref, onur ve saygınlığına yapılan hakaretler sonucu zarar gören kişilerin açtığı bir hukuk davasıdır. Mağdurlar, maruz kaldıkları bu tür eylemler sonucu yaşadıkları üzüntü ve sıkıntıları gidermek için manevi tazminat talep edebilirler. Bu tür bir dava, ceza mahkemelerinde görülen hakaret davalarından bağımsız olarak açılabilmektedir.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Şartları

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası şartları, davanın başarıya ulaşabilmesi ve mağdura tazminat ödenmesi için gereken koşulları ifade eder. Bu koşullar aşağıdaki gibidir:

  • Kullanılan ifadelerin; kişinin şeref, onur ve saygınlığını zedeleyecek şekilde hakaret içermesi gerekmektedir. Bu durumun tespiti, mahkeme tarafından yapılmaktadır.
  • Mağdurun bu ifadeler nedeniyle ciddi üzüntü ve acı yaşaması gerekmektedir. Mağdurun bu duygular içinde olduğunun sağlık raporu gibi somut delillerle kanıtlanması beklenir.
  • Kişinin sosyal yaşantısının veya prestijinin hakaret sonucu olumsuz etkilenmiş olması gerekir.
  • Davanın, hakaretin öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl, her durumda ise 10 yıl içinde açılması gereken zamanaşımı sürelerine uygun olarak açılmış olması gerekir

Hakaret Davasında Ne Kadar Tazminat Alınır?

Hakaret davasında, mağdurun yaşadığı acı ve üzüntünün hayatındaki etkisi ölçüsünde manevi tazminat alınmaktadır. Tazminat miktarı, mahkeme tarafından değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirmede, somut olayın özellikleri, hakaretin şiddeti, mağdurun uğradığı zararlar, hakaretin kimler tarafından yapıldığı ve duyulduğu ve tarafların sosyo-ekonomik durumları göz önünde bulundurulmaktadır.

Hakaretin gerçekleştiği tarihten itibaren faiz talebinde bulunulabilir.

Hakaretin Suç Olmadığı Durumlarda Manevi Tazminat 

Hakaretin suç teşkil etmediği durumlarda bile manevi tazminat davası açılabilir ve tazminat talep edilebilir.

Hakaretin suç olup olmadığı ceza davasının konusudur. Ancak manevi tazminat talebi, ceza davasından bağımsız bir hukuk davası olarak ele alınır ve bu davalar birbirinden bağımsızdır. Hakaretle ilgili tazminat davasında hakim, ceza davasındaki kararla bağlı değildir.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Hakaretin Suç Olduğu Durumlarda Uzlaşma ve Ceza

Hakaret suç teşkil ettiği hallerde, yargılama sürecine geçilmeden önce taraflar arasında uzlaşma prosedürleri uygulanmaktadır.

Uzlaşma, tarafların bir uzlaştırmacı tarafından bir araya getirilerek, mağdurun zararının giderilmesi ve şüphelinin cezanın azaltılması için yapılan bir süreçtir.

Soruşturma başladığında dosya hemen uzlaştırma bürosuna gönderilir ve dosyaya bir uzlaştırmacı atanır. Taraflar, 3 gün içinde uzlaşma teklifine yanıt vermezse, uzlaşma sağlanamamış kabul edilir ve dava süreci başlar.

Hakaretin suç olduğu durumlarda verilebilecek ceza, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

DİKKAT: 1 Haziran 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek olan 8. Yargı Paketi ile, hakaret davalarına ilişkin zorunlu uzlaşma prosedürü kaldırılacaktır. Taraflar doğrudan yargılama yoluna başvurabilecektir.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası, yaklaşık olarak 9 ay ila 15 ay sürer.

Bu süreç, davanın görüldüğü mahkemenin iş yoğunluğuna, resmi tatillere, olayın karmaşıklığına ve suçun etkilediği kişi sayısına göre değişkenlik gösterir.

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Avukat Ücreti ve Dava Masrafları 

2024 yılı itibarıyla, hakaret nedeniyle manevi tazminat davası için avukatlık ücreti en az 17.900,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre asgari bir tutardır ve müvekkil ile avukat arasındaki anlaşmaya göre artırılabilir.

Dava masrafları ise yaklaşık 3.500 – 4.000 TL arasında değişmektedir. 

Ceza Davasının Bekletici Mesele Yapılması

Hakaret suçu nedeniyle ceza davası devam ederken, mağdur tarafından ayrıca bir manevi tazminat davası açılabilir. Bu durumda, manevi tazminat davasını gören hukuk mahkemesi hakimi, ceza davasını bekletici mesele olarak kabul edebilir.

Ceza davası bekletici mesele olarak kabul edildiğinde, hukuk mahkemesi hakimi, ceza davasının sonucuna göre karar verir.

Sonuç

Hakaret nedeniyle manevi tazminat davası, maruz kalınan hakaretin somut ve hukuki olarak geçerli delillerle desteklenerek sunulması gereken bir dava türüdür. Manevi tazminat davasının şartlarından olan, mağdurun acı ve elem duyması somut verilerle sınırlandırılamadığından hükmedilen tazminat bedelleri de önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Bu sebeple, hakaret nedeniyle manevi tazminat davasının, alanında uzman avukatlar danışmanlığında yürütülmesi önem taşımaktadır.

Telefonla Sor