Mesafeli satış sözleşmesi örneği

Mesafeli Satış Sözleşmesi Örneği

Mesafeli satış sözleşmesi örneği ile mesafeli satış sözleşmesi yapılabilir. Mesafeli satış sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “Mesafeli satış sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki mesafeli satış sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar:

-SATICI:  Ünvanı, Adres, Telefon, E-posta 

Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.

-ALICI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres, Telefon, E-posta

Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.

 1. İş bu sözleşmenin kapsamı, alıcının, satıcıya ait …. sitesinden elektronik ortamda veya …. no.lu telefondan gerçekleştirdiği siparişe dayanmaktadır. Söz konusu sipariş, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme yöntemi, teslimat koşulları gibi hususlarla ilgili olarak tüm ön bilgileri incelediğini, bu bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve ardından mal/hizmeti sipariş ettiğini, iş bu sözleşmenin hükümlerini kabul ve beyan etmektedir. www……… com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 1. Satıcı tarafından daha önce onaylanmış olan bu sözleşmenin her iki kopyası, alıcı tarafından …… tarihinde imzalanmış ve kabul edilmiştir. Sözleşmenin bir örneği, alıcının e-posta adresine gönderilecektir.
 1. Mal/hizmet, alıcının belirttiği …… adresinde ikamet eden …… adlı kişi/kuruluşa teslim edilecektir.
 1. Teslimat masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır. satıcı , web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretini kendisi karşılayacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya  aittir. Teslimat, stoğun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede gerçekleştirilecektir. satıcı, mal/hizmeti sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir sebep ile mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacak ve muayene edecektir. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Mal/hizmetin tesliminden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu alıcıya aittir. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu durumda teslimat giderleri alıcıya aittir.
 1. Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekse, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi durumunda satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde mal/hizmet bedelini ve varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı, mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu durumda teslimat giderleri alıcı tarafından karşılanacaktır.
 1. Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli, www……………. com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
 1. Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
 1. Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
 1. Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
 1. Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçtiği taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcıya faks, e-posta (bilgi@………… com) veya …………….. numaralı telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Mal/hizmetin, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www……………. com web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler çerçevesinde, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması gerekmektedir. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) gün içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli alıcı tarafından karşılanır.
 1. Cayma hakkı, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetleri kapsamamaktadır. Bu kapsamda, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçmiş olan mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlar, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.), kozmetik malzemeler gibi ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttır.
 1. Alıcı, kredi kartı ile gerçekleştirdiği işlemlerde temerrüde düşmesi durumunda, kart sahibi banka ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi kapsamında faiz ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, banka tarafından uygulanacak yasal faiz ve masraflar, alıcının sorumluluğundadır. Alıcı, temerrüde düşmesi nedeniyle doğacak zarar ve ziyanı satıcıya ödemeyi taahhüt eder.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

 1. İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir. Bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri veya Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi’nin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.
 1. Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.(…../……../……)

Mesafeli satış Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Mesafeli satış sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Mesafeli satış sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, mesafeli satış sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor