Tüketici mahkemesi dilekçe örneği

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği

Tüketici mahkemesi dilekçe örneği ile tüketici mahkemesine tüketici sözleşmesi kapsamında yaşanan uyuşmazlıklar ile ilgili talepte bulunulabilir. Tüketici mahkemesi dilekçe örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem dilekçenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “tüketici mahkemesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği

Aşağıdaki tüketici mahkemesi dilekçe örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir dilekçe hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Dilekçe Örneği-1

…………… NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Ayıplı mal(araba) nedeniyle aynı özellik ve durumdaki mal ile iade talebinden ibarettir.  

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilimin sahibi olduğu … plakalı, … şase numaralı araç, … tarihinde … semtinde, …’nin sahibi ve sürücüsü olduğu … plakalı araçla maddi hasarlı bir trafik kazası geçirmiştir.
 1. Kazanın oluş biçimi ve müvekkilin aracındaki hasar göz önüne alındığında, müvekkilin aracındaki Airbag-Hava Yastıkları’nın devreye girmesi ve patlaması gereken bir durumda, bu olayın gerçekleşmemesi dikkat çekicidir. Araç ekranında ayrıca airbag arıza lambasının yanması da tespit edilmiştir.
 1. Bu kaza öncesinde müvekkile ait araçta garanti kapsamında sol far değiştirilmiş, ardından direksiyon üzerindeki konsol düğmeleri ve motor arıza lambası nedeniyle yakıt pompasında basınç arızası olduğu bildirilmiş, ancak bilgilendirme yapılmadan motor enjektörleri Yetkili Servis ……… tarafından değiştirilmiştir.
 1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8. maddesine göre, ayıplı mal, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması veya objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanmıştır.
 1. 6502 sayılı kanunun 12. maddesinin 3. fıkrasına göre, ayıp ağır kusur veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz. Bu doğrultuda, araçtaki hava yastıklarının çalışmaması ve emniyet kemeri bölgesinden duman-gaz çıkması, ayıplı malın varlığını açıkça göstermektedir.
 1. Ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı ile kredi veren kuruluş sorumludur. Ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı birden fazla kişi zorunlu olduğu takdirde bu kişiler müteselsil sorumludur.
 1. İthalatçı firma olan …, noterliğinin … tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesine rağmen davalı tarafça cevapsız bırakılmış, müvekkilin mağduriyeti ifade edilmiş, aracın değişimi talep edilmiştir.
 1. Araçtaki gizli ayıplara ek olarak, işçilik ve hizmet ayıpları tespit edildiğinde, aracı kullanmak mevcut maddi ve manevi zararlar karşısında mümkün değildir. Araçla ilgili tüm belgeler, video kayıtları ve fotoğraflar mahkemeye sunulacaktır.
 1. Açıklanan nedenlerle, müvekkilin sahibi olduğu … plakalı, … şase numaralı aracın üretim kaynaklı sorunlarından dolayı satıcı ve ithalatçı firmaya ihtar çekilmiş olup, tüm haklar saklı kalmak kaydıyla aracın aynı özellikte, standartta, donanımda ve pakette ayıpsız misli ile değiştirilmesi talep edilmektedir. Aksi takdirde oluşabilecek tüm zararlar için tazminat talep edilecek, yargılama giderleri ve vekalet ücreti taraflardan talep edilecektir.

HUKUKİ DELİLLER: ../../.. Tarihli Satım Sözleşmesi, Servis Kayıtları, İlgili İhtarname, Bilirkişi incelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen ve Sayın Mahkeme tarafından re’sen değerlendirilecek sebeplerle; … plakalı … şase numaralı araçtaki sorunun, üretim kaynaklı olması ve sonuç olarak bu sorunun hayati tehlike taşıyabilecek nitelikte olması sebebiyle, fazlalık haklarımız saklı kalmak üzere, aracın 6502 sayılı kanunun 11. maddesinin ç bendi uyarınca aynı özelliklere, standartlara, donanıma ve pakete sahip kusursuz bir araçla değiştirilmesini talep etmekteyiz. Aynı zamanda, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini, tarafım adına davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-2

…………… NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Ayıplı mal(araba) nedeniyle aynı özellik ve durumdaki mal ile iade talebinden ibarettir.  

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim, … marka, … model ve … tip aracı, …/…/… tarihinde satın almıştır. Ancak, satın alınan araç sürekli arıza vermiş ve müvekkilim aracı defalarca yetkili servise götürmek zorunda kalmıştır. Yapılan incelemede, aracın fren balataları, fren pabuçları, amortisör ve dingil yaylı yöneticisinin arızalı olduğu tespit edilmiş ve gerekli onarımlar yapılmıştır.
 1. Belirtilen arızaların giderilmesine rağmen, aracın fren sisteminden gelen ses sorunu çözülememiştir. Müvekkilimiz, Ankara … Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesinde belirttiğimiz gibi, aracın imalat hatası içerdiğine inanmakta ve aracın değiştirilmesini talep etmektedir. Ancak, ihtarnamıza olumlu bir cevap alamadığımız için bu dava açılma zorunluluğunu doğurmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: ../../.. Tarihli Satım Sözleşmesi, Servis Kayıtları, İlgili İhtarname, Bilirkişi incelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlenen sebepler doğrultusunda, müvekkilime ait aracın imalat hatası kaynaklı gizli ayıplar içermesi nedeniyle, söz konusu aracın yenisi ile değiştirilmesine dair karar alınmasını talep etmekteyim. Bu hususta, davacı vekili sıfatıyla talebimizi saygıyla arz ederim.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Dilekçe Örneği-3

…………… NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

DAVALI: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: Ayıplı mal nedeniyle bedel iadesi talebinden ibarettir

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim, …/…/… tarihinde davalı olan … İletişim şirketinden, … Türk Lirası karşılığında bir adet … Marka cep telefonu satın almıştır. Ancak, müvekkil aldığı telefonun şarj etme sorunu yaşadığını fark ederek, …/…/… tarihinde telefonu satın aldığı davalı firma merkezine giderek, tamir hakkını kullanmıştır. Cep telefonu, aynı arızayı tekrar gösterince, …/…/… tarihinde müvekkil, tekrar yetkili servise başvurarak arızalı telefonunu tamir için teslim etmiştir.
 1. Ancak, bu tarihten sonra, müvekkile telefonun tamir edilip teslim edilmesi yasal süresi içerisinde gerçekleşmemiş olup, bu durum üzerine …/…/… tarihinde Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un sağladığı bedel iadesi ve sözleşmeden dönme hakkını kullanmak üzere … Tüketici İl Hakem Heyeti Başkanlığı’na başvurmuştur.
 1. … Tüketici İl Hakem Heyeti, yaptığı inceleme sonucunda …/… sayılı ve …/…/… tarihli kararı ile müvekkilin talebinde haklı bulunarak, davalıların müvekkilden tahsil ettikleri … Türk Lirası bedelin tüketiciye iadesine oybirliği ile karar vermiştir. Ancak, kararın bir örneğini tebliğ alan davalılar, bugüne kadar müvekkile hiçbir ödeme gerçekleştirmemişlerdir.

HUKUKİ DELİLLER: ../../.. Tarihli Satım Sözleşmesi, Servis Kayıtları, …. Tüketici İl Hakem Heyeti Kararı, Bilirkişi incelemesi, Tanık İfadeleri ve sair hukuki deliller

HUKUKİ SEBEPLER: Türk Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair hukuki sebepler

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda özetlediğimiz durumlar ve ilgili hukuki değerlendirmeler ışığında, gerçekleştirilecek mahkeme sürecinde, davanın lehimize sonuçlanması amacıyla bir yargılama yapılmasını talep etmekteyiz. Davacının, ayıplı mal nedeniyle ödediği … Türk Lirasının, sözleşmenin kurulduğu …/…/… tarihinden itibaren fazlasının tahsil edilmesini, bu konudaki haklarımızın ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanmasını talep etmekteyiz. Ayrıca, yargılama sürecine ilişkin masrafların ve davacı vekilinin ücretinin davalılara yüklenmesini talep etmekteyiz. Bu talepleri, davacı vekili sıfatıyla saygıyla sunarım.(…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Tüketici Mahkemesi Dilekçe Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Tüketici mahkemesi dilekçe örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • Dilekçede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Tüketici mahkemesi dilekçe örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, tüketici mahkemesi dilekçe örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek dilekçe hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor