Ayıplı mal ihtarname örneği

Ayıplı Mal İhtarname Örneği

Ayıplı mal ihtarname örneği ile ayıplı mala ilişkin kanuni seçimlik haklardan birinin kullanılması talebinde bulunulabilir. Ayıplı mal ihtarname örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem ihtarnamenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak ihtarnameyi daha doğru yazmak için “ayıplı mal” yazımızı okuyabilirsiniz.

Ayıplı Mal İhtarname Örneği

Aşağıdaki ayıplı mal ihtarname örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir ihtarname hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

İhtarname Örneği-1

…../…../…..

İHTARNAME

İHTAR EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MUHATAP: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …/…/… tarihinde tarafınızdan satın aldığım …………. ürünün ayıplı çıkması sebebiyle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun ilgili maddeleri uyarınca seçimlik haklardan ayıplı malın ayıpsız mal ile değiştirilmesine ilişkin talep ihtarnamesidir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Bu ihtarnamede, …/…/… tarihinde sizin şubenizden satın aldığım, IMEI numarası … olan telefonun bir hafta sonra arıza vermeye başladığını bildirmek istiyorum. Arızayı hemen şube yetkililerine bildirdim ve ardından telefonu kendilerine teslim ettim. Yetkililer, yazılımsal bir sorun olduğunu belirttiler ve telefonun formatlanması gerektiğini söylediler. Ancak, telefon formatlandıktan bir saat sonra aynı arıza tekrar ortaya çıktı ve telefonu düzgün bir şekilde kullanmamı engelledi. Telefon sürekli olarak kendiliğinden kapanmaktadır.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Yukarıda bahsettiğim kusur nedeniyle cihazın servise gönderilerek arızasının giderilmesini talep etmiyorum. Bunun yerine, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 11/ç maddesi uyarınca, cihazın misli ile değiştirilmesini talep ettiğimi açıkça ifade etmek istiyorum. Tüm bu sebeplerden dolayı, Tüketici Mahkemesine başvuru hakkımı saklı tutarak, bu ihtarnamenin tebliğinden itibaren, TKHK’nın 11/ç maddesine dayalı seçimlik hakkım gereği 15 gün içinde cihazın misli ile değiştirilmesini ihbar ve ihtar ediyorum.

Sayın Noter, üç nüshadan olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

İhtarname Örneği-2

…../…../…..

İHTARNAME

İHTAR EDEN:  İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

VEKİLİ:  İsim-Soyisim, Baro Sicil Numarası, Adres, UETS Numarası

(Avukatınız var ise bu kısmı doldurunuz)

MUHATAP: İsim-Soyisim, T.C Kimlik Numarası, Adres

KONU: …/…/… tarihinde tarafınızdan satın aldığım …………. ürünün ayıplı çıkması sebebiyle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun ilgili maddeleri uyarınca seçimlik haklardan ayıplı malın ayıpsız mal ile değiştirilmesine ilişkin talep ihtarnamesidir.

AÇIKLAMALAR: 

 1. Müvekkilim, …/…/… tarihinde sizin tarafınızdan … model aracın, kazasız pert kaydı olmama vaadiyle satın almıştır ancak aracın tesliminden sonra daha önce karıştığı kaza ve pert kaydının ortaya çıktığı ve bu durum müvekkilim tarafından bilinmemektedir. Araç başka bir kişiye satıldıktan sonra ikinci bir alıcı tarafından pert kaydının ortaya çıkması üzerine araç müvekkilime iade edilmiş ve bu iade kabul edilmiştir. Dolayısıyla, …/…/… tarihinde aracın pert kaydının fark edilmiş olduğunu ve durumu tarafınıza müvekkilimiz tarafından bildirildiğini belirtmek isteriz.
 1. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, malın teslim tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde ortaya çıkan ayıpların satıcıya bildirilmesi yükümlülüğü bulunmaktadır. Müvekkilimiz, bu hükümler doğrultusunda aracın pert kaydını fark etmesi üzerine, bedel iadesini içeren sözleşmeden dönme, ayıpsız bir araçla değiştirme, ayıp oranında bedel indirimi veya ücretsiz onarım talebinde bulunma hakkına sahiptir. Müvekkilimizin tercihine bağlı olarak tarafınızın bu talepleri yerine getirmesi gerekmektedir. 

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

 1. Müvekkilimiz, aracın pert kaydı olmama beklentisiyle satın almış olup, söz konusu ayıp aracın orjinalliğini bozarak değerini düşürmektedir. Bu nedenle müvekkilimiz, yasal düzenlemelere dayanarak aracın değiştirilmesini talep etmiş ancak şu ana kadar tarafınızdan herhangi bir çözüm önerisi sunulmamıştır.
 1. Yasal sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inancımızı koruyarak, bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içinde müvekkilimize bedel iadesini içeren sözleşmeden dönme, ayıpsız bir araçla değiştirme veya ayıp oranında bedel indirimi yapılması gerektiğini belirtiyoruz. Aksi takdirde, yasal yollara başvuracağımızı, mahkeme masrafları ve vekâlet ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ediyoruz.

Sayın Noter, üç nüshadan olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden olarak talep ederim. (…../……../……)

İSİM-SOYİSİM

İMZA

Ayıplı Mal İhtarname Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Ayıplı mal ihtarname örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
 • Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
 • İhtarnamede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
 • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
 • Ayıplı mal ihtarname örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
 • Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
 • Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
 • Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, ayıplı mal ihtarname örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek ihtarname hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor