İşçi uyarı yazısı örneği

İşçi Uyarı Yazısı Örneği

İşçi uyarı yazısı örneği ile işçi uyarısı yapılabilir. İşçi uyarı yazısı örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem uyarı yazısı içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak dilekçeyi daha doğru yazmak için “işçi uyarı yazısı” yazımızı okuyabilirsiniz.

İşçi Uyarı Yazısı Örneği

Aşağıdaki işçi uyarı yazısı örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir uyarı yazısı hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile uyarı yazınız hükümsüz nitelikte olacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Uyarı Yazısı Örneği-1

UYARI

UYARAN:

İŞVEREN UNVANI/ADI-SOYADI: Unvan ve ad-soyad yazılır
ADRES:

UYARI TARİHİ: …/…/…

UYARILAN:

İŞÇİ ADI SOYADI: Ad-soyad yazılır

T.C. KİMLİK NUMARASI:

ADRES:

AÇIKLAMALAR: 

  1. …/…/… tarihinde sunmuş olduğunuz savunma, şirket yönetimi tarafından incelenmiştir. Savunmanız dikkate alındı ve söz konusu eyleme ilişkin olarak yazılı bir uyarıya karar verildi. Bu yazı size tebliğ edildiğinde, söz konusu olayın devamı veya benzer bir durumun tekrarı durumunda, İş Kanunu’nun bize verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli işlemler yapılabilir, daha ciddi bir disiplin cezası uygulanabilir veya iş sözleşmeniz feshedilebilir.

(Yukarıdaki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

  1. Bu yazı ile size bildirilen hususların kurum içindeki hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluklarınıza daha fazla dikkat etmeniz gerektiği vurgulanır. Tarafınızdan, açıklanan konularda daha fazla bilgi edinmeniz önemle talep edilir.(…../……../……)

TEBLİĞ ALAN   TEBLİĞ EDEN

AD-SOYAD         AD-SOYAD

İMZA       İMZA

Uyarı Yazısı Örneği-2

UYARI

UYARAN:

İŞVEREN UNVANI/ADI-SOYADI: Unvan ve ad-soyad yazılır
ADRES:

UYARI TARİHİ: …/…/…

UYARILAN:

İŞÇİ ADI SOYADI: Ad-soyad yazılır

T.C. KİMLİK NUMARASI:

ADRES:

AÇIKLAMALAR: 

  1. …/…/… tarihinde gerçekleştirdiğiniz eylemler nedeniyle, … ve … tarafından işveren sıfatıyla tarafımıza şikayette bulunulmuştur. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, savunmanız …/…/… tarihinde alınmıştır.
  1. İlgili savunmanıza dayanarak, Yönetim Kurulumuz konuyla ilgili detaylı bir değerlendirme yapmış ve önceki incelemeleri derinleştirip yeniden gözden geçirmiştir. Ancak, iddia ettiğiniz konuların doğruluğuna dair kesin ve belirleyici delillere ulaşılamamıştır. Tarafınızdan sunulan herhangi bir kanıt bulunmamıştır, bu nedenle tekrar bilgi talebinde bulunma ihtiyacı duyulmamıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır)

  1. Bu gerekçelerle, tarafınıza uyarı cezası verilmesine karar verilmiştir. Verilen uyarı cezasının ardından, daha önce şikayet konusu olan eylemleri tekrarlamamanız önemlidir. Ayrıca, benzer disiplinsiz davranışlarınızın, İş Kanunu gereğince haklı nedenle iş akdinin sonlandırılmasına ve herhangi bir tazminatın ödenmemesine yol açabileceğini hatırlatır; bu konularda daha dikkatli olmanızı talep ederiz.(…../……../……)

TEBLİĞ ALAN   TEBLİĞ EDEN

AD-SOYAD         AD-SOYAD

İMZA       İMZA

İşçi Uyarı Yazısı Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • İşçi uyarı yazısı örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır. Uyarıya konu olan olay detaylı bir şekilde açıklanmalı ve işveren olarak beklentilerin ne olduğu belirtilmelidir. 
  • İşçi uyarı yazısı örneğinde kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır. İşçi uyarı yazısı örneğinde kişinin uyarı almasını gerektirecek kararın yapılan adil ve şeffaf inceleme ve yargılama ile alındığı beyan edilmelidir. 
  • Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir. Uyarıya konuya ilişkin deliller mevcut ise ekte eklenmelidir. 
  • İşçi uyarı yazısı örneği doldurulmadan önce ilgili olayla ilgili mutlaka işçinin savunması alınmalıdır.
  • İşçi savunması alındıktan sonra zamanı içinde işveren uyarı kararını vermelidir.

Sonuç

Görüldüğü üzere, işçi uyarı yazısı örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek uyarı yazısı hazırlama gerekse sonraki olası dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.

Telefonla Sor