istanbul-avukat-artuk-hukuk-burosu

İstanbul Avukat

Artuk Hukuk Bürosu, İstanbul’da avukatlık hizmetleri sunan deneyimli ve çalışkan bir ekibe sahiptir ve yılların getirdiği tecrübeyi müvekkillerine sunmaktadır.

Bu yazıda, İstanbul avukat faaliyetleri, iletişim detayları ve avukatlık ücretleri hakkında bilgi vereceğiz. İncelemenizi öneririz.

Artuk Hukuk İstanbul Avukat Faaliyetleri

Artuk Hukuk Bürosu’nun İstanbul avukatları, İstanbul’daki adliyeler ve tahkim merkezlerinde çeşitli hukuki uyuşmazlıklar konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.

İstanbul avukatlarımızın çalıştığı başlıca alanlar aşağıda listelenmiştir:

 • Ceza hukuku kapsamında soruşturma ve dava temsilciliği,
 • Boşanma ve ilgili diğer dava türleri,
 • Gayrimenkul hukuku ve tapu işlemleri,
 • Sözleşmelerin hazırlanması, düzenlenmesi ve icra işlemleri,
 • Alacak tahsili ve icra takipleri,
 • İş hukuku ve arabuluculuk,
 • Şirketlere yönelik hukuki danışmanlık ve ticari dava takibi,
 • Yabancılar hukuku, oturma ve çalışma izni, vatandaşlık işlemleri ve deport iptali,
 • Tüketici hukuku davaları,
 • Bilişim hukuku,
 • KVKK ile uyum ve danışmanlık,
 • Miras hukuku, tapu ve noter işlemleri,
 • Sigorta hukuku,
 • Fikri mülkiyet hukuku, marka ve patent süreçleri,
 • Nüfus hukuku,
 • İdari yargıda iptal ve tam yargı davaları,
 • Trafik kazaları ve tazminat davaları,

ve daha birçok alanda hizmet vermektedirler.

Artuk Hukuk Bürosu İstanbul Avukat İletişim Bilgileri

Artuk Hukuk İstanbul Ofisi Adresi: 19 Mayıs, Halaskargazi Cd. No:216 Kat: 3 Daire: 3, 34360 Şişli/İstanbul

İstanbul Avukat Telefon Numarası:  +90 (212) 909 87 58

E-Posta Adresi: artukhukukburosu@gmail.com

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışında randevular için ayrıca iletişime geçilmesi gerekmektedir.)

İstanbul Avukat Ücreti

İstanbul avukat ücretleri, müvekkil ve avukatlar arasında İstanbul Barosunun belirlediği asgari ücret tarifesine uygun olarak serbestçe belirlenmektedir.

Her yıl güncellenen bu tarifeler, tüm davalar için geçerli olmayabilir çünkü her hukuki işlem birbirinden farklıdır.

Ücret belirlenirken işin kapsamı, çeşitliliği, sürecin zorluğu ve süresi gibi faktörler dikkate alınarak İstanbul Barosu tarifeleri civarında bir ücret üzerinde anlaşılabilir.

Artuk Hukuk İstanbul Avukatı Çalışma Prensipleri

Artuk Hukuk Bürosu’nun İstanbul ofisi, belirli çalışma prensipleri çerçevesinde hizmet vermektedir. İstanbul avukatı çalışma prensiplerimiz şöyledir:

 • Müvekkillerin menfaatleri önceliklidir,
 • Müvekkillerle yapılan görüşmeler gizlilik içerisinde ve titizlikle yürütülür,
 • Süreç içinde gelişmeler müvekkillere gecikmeksizin bildirilir,
 • Hem müvekkil hem de avukat açısından şeffaflık ön plandadır,
 • Sürecin etkin ve hızlı ilerlemesi esas alınır.

Ayrıca, İstanbul avukatlarının çalışma sistematiği şu adımları içermektedir:

 • Müvekkiller, ilk olarak ofisle iletişime geçer ve yüz yüze veya online randevu alır,
 • Genel durum değerlendirmesi yapılır ve acil işler için hızlı önlemler alınır,
 • Anlaşma sağlandığında avukatlık sözleşmesi imzalanır ve vekaletname noter aracılığıyla alınır,
 • Müvekkillerden gerekli bilgi ve evraklar toplanır, hukuki süreç için hazırlıklar yapılır,
 • Dava dosyaları aktif şekilde takip edilir, tebligatlar zamanında yapılır,
 • Süreç, sonuçlanana kadar aktif olarak yönetilir ve müvekkiller bilgilendirilir,
 • Karar sonrası, hükümün icrası için gerekli işlemler başlatılır.

Artuk Hukuk Bürosu’nun İstanbul’da Avukatlık Hizmetleri

Artuk Hukuk Bürosu, İstanbul’daki avukatlık faaliyetlerini çeşitli hukuki alanlarda sürdürmektedir. Bu hizmetlerin genel bir özeti aşağıda sunulmuştur:

İSTANBUL CEZA AVUKATI: Artuk Hukuk Bürosu, İstanbul’un çeşitli adliyelerinde; asliye ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri, sulh ceza hakimlikleri ve Cumhuriyet başsavcılıkları gibi yerlerde faaliyet göstermektedir. İstanbul’da bulunan cezaevlerinde de hizmetlerimiz devam etmektedir. İstanbul avukat faaliyetleri kapsamında;

 • Soruşturma aşamasında müşteki vekilliği ve şüpheli müdafiliği,
 • Suç duyurularının ve şikayetlerin yapılması, savunma dilekçelerinin hazırlanıp sunulması,
 • Tutuklu ve hükümlü müvekkiller için cezaevi ziyaretleri ve buradaki haklarının korunması,
 • Sulh cezalarda, tutuklama ve adli kontrol duruşmalarına katılma, tutukluluk inceleme duruşmalarına katılma, bu kararlara itiraz ve kanun yolu süreçleri,
 • Asliye ceza ve ağır ceza davalarında duruşmalara katılma, dosyanın aktif takibi ve gerekli savunmaların yapılması, delil sunulması

ve benzeri süreçlerde Artuk Hukuk Bürosu avukatları hizmet vermektedir.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI: Artuk Hukuk Bürosu, boşanma ve buna bağlı hukuki işlemler konusunda da geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. İstanbul’un aile mahkemelerinde görülen boşanma davaları ve ilgili diğer hukuki işler şunları içerir:

 • Anlaşmalı boşanmalarda taraflar arası uzlaşma görüşmelerinin yapılması, anlaşmalı boşanma protokolünün ve dava dilekçelerinin hazırlanması, davanın açılması, karar sonrası hükmün icrasının sağlanması,
 • Çekişmeli boşanma davalarında hukuki ön hazırlık, kusur tespiti, delil toplanması ve dilekçelerin hazırlanması,
 • Dava süresince nafaka, velayet, kişisel ilişki, ortak konutun kim tarafından kullanılacağı gibi konularda çeşitli tedbirlerin alınması ve icrası,
 • Dilekçelerin teatisinin takibi, gerekli hallerde karşı davanın açılması,
 • Duruşmaların etkin takibi, tanık dinletimi, delil değerlendirmesi ve bunların tartışılması, sürecin etkin şekilde yönetilmesi,
 • Boşanmadan sonraki mal paylaşımı, mehir ve ziynet alacaklarının dava edilmesi, velayet ve kişisel ilişki davalarının açılması,
 • Ödenmeyen nafakanın icrası, gerekli hallerde uzaklaştırma kararının alınması

ve benzeri işlemler Artuk Hukuk Bürosu tarafından yürütülmektedir.

İSTANBUL İCRA AVUKATI: İcra takibi ve alacak tahsilatı, Artuk Hukuk Bürosu’nun önemli hizmet alanlarından biridir. İstanbul’daki her adliyede bulunan icra dairelerinde;

 • İlamlı ve ilamsız icra takiplerinin açılması, takibin kesinleştirilerek haciz işlemlerinin yapılması,
 • İcra takibine itiraz, itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarının açılması ve takibi,
 • Çek-senet icra takiplerinin başlatılması, sürdürülmesi ve alacak tahsili,
 • Karşılıksız çek suçu ve senette tahrifat gibi hallerde cezai süreçlerin takibi,
 • Banka ve maaş haczi, gayrimenkul haczi ve satışı, taşınır ve araç haczi ve satışı gibi alacak tahsiline yönelik işlemler

ve benzeri süreçler Artuk Hukuk Bürosu’nun İstanbul avukatları tarafından gerçekleştirilmektedir.

İSTANBUL GAYRİMENKUL AVUKATI: İstanbul, gayrimenkul hukuku davalarının yoğun yaşandığı bir şehirdir. Artuk Hukuk Bürosu, bu alanda şu hizmetleri sunmaktadır:

 • Taşınmaz alım-satım işlemleri, sözleşmelerin hazırlanması, taşınmaz satış vaadi ve diğer ilgili hukuki işler,
 • Ortaklığın giderilmesi, önalım, inançlı temlik gibi davaların açılması ve takibi,
 • Kiracı tahliyesi, kira artırımı, kiranın tespiti gibi davalar,
 • Taşınmaza tedbir konması, ecrimisil, istihkak, elatmanın önlenmesi, taşkın yapı davaları ve hisseli tapudan kaynaklanan uyuşmazlıklar

ve benzeri işlemler yine Artuk Hukuk Bürosu tarafından yürütülmektedir.

İSTANBUL İŞ AVUKATI: İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkilerinden kaynaklanan davaları kapsar. Artuk Hukuk Bürosu, iş hukuku alanında;

 • Kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık izin gibi işçilik alacaklarının hesaplanması, arabuluculuk aşamasının yürütülmesi,
 • Arabuluculuk sonucunda anlaşma sağlanamaması durumunda dava açma işlemleri,
 • İşe iade, kötüniyet tazminatı, sendikal tazminat gibi diğer iş hukuku davalarının açılması,
 • İstifa ve işten çıkarma süreçlerinin hukuki yönetimi,
 • Dava sonucunda hükmün icrasının sağlanması

gibi süreçleri içerir.

İSTANBUL BİLİŞİM AVUKATI: Bilişim hukuku, İnternet ve teknolojiyle ilgili hukuki iş ve davaları kapsar. Artuk Hukuk Bürosu bu alanda;

 • Erişim engelleme, internetten içerik kaldırma,
 • Youtube ve Google’dan video kaldırma, haber sitelerinden haber kaldırma, şikayet sitelerinden şikayet kaldırma,
 • Online itibar yönetimi,
 • Bilişim suçları ile ilgili cezai süreçlerin takibi,
 • Ticari elektronik ileti ve KVKK işlemlerinin yürütülmesi

gibi hizmetler sunmaktadır.

İstanbul Avukatı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Daha önce İstanbul avukat telefon numarası, ücreti, çalışma sistematiği ve faaliyet alanları hakkında bilgiler vermiştik. Ayrıca, bu konuda sıkça sorulan bazı soruları yanıtlamanın yararlı olacağını düşündük.

İstanbul Avukat Ücreti Ne Kadardır?

İstanbul avukat ücreti, müvekkil ile avukat arasında, İstanbul Barosu’nun belirlediği asgari ücret tarifesi etrafında serbestçe belirlenmektedir. İşin kapsamı, çeşitliliği ve süresi gibi faktörler ücret üzerinde artırıcı ya da azaltıcı etki yapabilir.

İstanbul Avukatın Faaliyet Bölgesi Neresidir?

İstanbul avukatları, genellikle İstanbul içindeki hukuki uyuşmazlıklarla ilgilenir. Ancak, İstanbul ile bağlantılı durumlarda diğer illerde de hizmet verebilirler.

İstanbul’daki Adliyelerde Görülen İşlere Sadece İstanbul Avukatları mı Bakar?

Avukatların hizmet verdiği iller arasında resmi bir sınırlama olmamakla birlikte, İstanbul’daki hukuki işlerle düzenli olarak ilgilenen avukatlara genelde İstanbul avukatı denir.

İstanbul’da Hangi Adliyeler Vardır?

İstanbul’da çeşitli adliyeler bulunmaktadır. Bunlar; İstanbul (Çağlayan), Bakırköy, Anadolu (Kartal), Küçükçekmece, Büyükçekmece, Silivri, Çatalca, Şile, Beykoz, Adalar, Gaziosmanpaşa, Bölge İdare ve Bölge Adliye Mahkemeleri şeklinde sıralanabilir.

İstanbul’da Hangi Cezaevleri Vardır?

İstanbul’da birçok cezaevi bulunmaktadır. Bunlar; Maltepe, Kartal, Ümraniye, Paşakapısı, Metris, Silivri, Bakırköy ve 3. Kolordu Özel Tip Askeri Cezaevi olarak listelenebilir.

İstanbul’da Hangi Tahkim ve Hakem Heyetleri Vardır?

İstanbul’da; Sigorta Tahkim Komisyonu, İstanbul Tahkim Merkezi, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri gibi çeşitli tahkim ve hakem heyetleri hizmet vermektedir.

İstanbul’da Hangi Geri Gönderme Merkezleri Vardır?

İstanbul’da; Binkılıç, Tuzla, Silivri ve Kumkapı geri gönderme merkezleri faaliyet göstermektedir.

Sonuç

İstanbul avukatı faaliyetleri, ücretleri ve iletişim bilgileri hakkında genel bir bilgilendirme yapılmıştır. İstanbul gibi büyük bir şehirde dava ve hukuki işlerin karmaşık yapısı, avukatlık hizmetlerinin önemini artırmaktadır. rtuk Hukuk Bürosu, bu konuda bilinçli çalışmalarını sürdürmektedir ve hukuki süreçlerde avukatlık hizmeti almanın önemi büyüktür. İstanbul’daki hukuki süreçler hakkında daha fazla bilgi almak için Artuk Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Telefonla Sor