kacak-yabanci-isci-calistirma-cezasi

Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası

Kaçak yabancı işçi çalıştırma cezası, işverene, bağımlı çalışan yabancıya ve bağımsız çalışan yabancıya verilen idari para cezasıdır. Yabancı çalışan, kaçak çalıştığı için sınır dışı işlemleri başlatılmak üzere Bakanlığa da bildirilir. Kişiler hakkında verilen para cezalarına ve sınır dışı kararına karşı itiraz edilmesi mümkündür.

Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırma Cezası

Kaçak yabancı işçi çalıştırma cezası, idari para cezası verilmesidir. İdari para cezası hem çalışan yabancıya hem de işverene verilir. Ayrıca, yabancı kişi çalışma izni bulunmadan çalıştığı için hakkında sınır dışı işlemleri başlatılmak üzere Bakanlığa bildirilir.

İlgili kanun hükümleri uyarınca yapılan denetimler sonucu, işveren ve yabancı çalışana verilen idari para cezalarına ilişkin karar yabancıya, işverene veya avukatına tebliğ edilmektedir. Yapılan bu tebliğden itibaren 1 ay içinde kaçak yabancı işçi çalıştırma cezalarının ödenmesi gerekir.

Çalışma İzni Bulunmayan Yabancıların İşyerine Uygulanacak Cezalar

Çalışma izni bulunmayan yabancıların işyerlerine uygulanacak ceza, her bir kaçak çalışan yabancı için 35.815 TL‘dir. İdari para cezası verildikten sonra, yabancı çalıştırılmaya devam ederse, verilen ceza 1 kat daha artırılır.

İşveren, yabancı çalışanın yanında çalışmaya başladığını, çalışmayı bıraktığını ya da çalışma izninin iptalini gerektiren bir sebebin ortaya çıktığını ilgili kuruma bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim 15 gün içinde yapılmalıdır. Aksi halde işveren, 2378 TL para cezasına çarptırılır.

İzinsiz yabancı çalıştıran işveren, kaçak yabancı işçi çalıştırma cezasının yanında, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

Cezanın TürüVerilen İdari Para Cezası
Kaçak yabancı işçi çalıştırma cezası için verilecek idari para cezası,35.815 Türk Lirası,
Bildirim yükümlülüğünün süresi içinde yerine getirilmemesi halinde işverene verilen idari para cezası,2.378 Türk Lirası.

Yukarıda yer alan meblağlar, 2023 yılı için geçerli tutarlardır. Bu tutarlar her yıl tekrardan ilgili kurumlarca revize edilmektedir.

Çalışma İzni Olmadan Çalışan Yabancıya Uygulanan Cezalar

Çalışma izni olmadan çalışan yabancıya idari para cezası verilir ve bu kişiler sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Çalışma izni olmadan çalışan yabancı bir işverene bağlı olarak çalıyor olabilir. Bu durumda yabancıya 14.319 TL ceza verilir. Ancak yabancı bağımsız şekilde çalışıyorsa bu durumda kendisine 28.655 TL ceza verilir. Yabancı kişi, bir kere ceza almış fakat izinsiz çalışmaya devam etmişse, cezası 1 kat artırılır.

Cezanın TürüVerilen İdari Para Cezası
Çalışma izni bulunmaksızın, bir işverenin yanında çalışan yabancıya verilen idari para cezası,14.318 Türk Lirası,
Çalışma izni bulunmaksızın, bağımsız çalışan yabancıya verilen idari para cezası,28.655 Türk Lirası,
Bildirim yükümlülüğünün süresi içinde yerine getirilmemesi halinde, yabancı çalışana verilen idari para cezası,2.378 Türk Lirası,

Bağımsız çalışan yabancılara, kaçak olarak çalıştıklarının tespit edilmesinden sonra, yukarıda yer alan cezaların yanı sıra iş yerlerinin kapatılması cezası da verilmektedir.

Ayrıca, kaçak olan yabancının geçerli vize süresi, vize muafiyeti ya da ikamet izni yoksa, çalışma izninin olmadığının tespit edilmesinden sonra 10 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu kişiler sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. Sınır dışı edilme kararının kaldırılması için yabancıların, yazının devamında açıklanan sınır dışı kararının iptali davasını açması gerekir.

Çalışma İzni Olmadan Çalışan Yabancıya Uygulanan Cezalar

Çalışma İzni Alması Gerekmeyen Yabancılar ve İşyerleri

Çalışma izni alması gerekmeyen yabancılar, çalışma izni muafiyetine, turkuaz karta veya mavi karta sahip olan kişilerdir. Bu kişilerin Türkiye’de çalışmak için ayrıca bir çalışma izni almasına gerek yoktur. Dolayısıyla bu kişilerin çalışması kaçak yabancı işçi çalıştırma cezası verilmesini gerektirmez.

Çalışma izni muafiyeti sahibi olan yabancılar, çalışma izni olmasa da Türkiye’de çalışabilir, ikamet edebilir ve çoklu giriş çıkış yapabilirler. Çalışma izni muafiyeti alabilecek olan kişiler Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 48. maddesinde sayılan kişilerdir.

Çalışma izni muafiyeti konusu hakkında; muafiyet belgesinin nasıl alındığı, kimlere verildiği, şartları ve gerekli belgelerinin neler olduğu hususlarının açıklandığı “çalışma izni muafiyeti” başlıklı yazımızı inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

Turkuaz kart, nitelikli işgücü, mesleki deneyim gibi sebeplerle ülkemize katkı sunabilecek yabancılara süresiz ikamet ve çalışma izni imkanı verir. Aynı zamanda yabancının kart sahibi olacak yabancının, eşine ve 18 yaşından küçük ya da özel bakıma muhtaç çocuklarına da süresiz ikamet hakkı sağlanır.

Turkuaz kart konusu hakkında; bu kartın nasıl alındığı, kimlere verildiği, şartları ve gerekli belgelerinin neler olduğu hususlarının açıklandığı “turkuaz kart” başlıklı yazımızı inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

Mavi kart doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere, talepleri halinde verilen karttır. Bu kişilerin de çalışma izni almasına gerek yoktur.

Kaçak Yabancı İşçi Çalıştırma Cezasına Karşı Başvurulacak Yollar

Kaçak yabancı işçi çalıştırma cezasına karşı, cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurulur. Bu sürede başvuruda bulunulmazsa, verilen karar kesinleşir. Dilekçede verilen cezanın hukuken yanlış olduğuna dair tüm deliller öne sürülmeli ve hukuki gerekçelendirme yapılmalıdır.

Yabancı çalışan ise çalışma izni bulunmadan çalıştığı için sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. Yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınırsa, bu karara karşı iptal davası açılması gerekir. Çünkü, sınır dışı işlemlerini sadece iptal davası açılması durdurmaktadır. İptal davası, sınır dışı kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde idare mahkemesinde açılır.

Sınır dışı kararına itiraz süresi 7 gündür. Fakat, bu süre daha dolmadan yabancının deport işlemleri tamamlanırsa, itiraz süresi beklenmeden kişi sınır dışı edilir. Bu anlamda sınır dışı kararı kendisine ulaşan yabancının mümkün olan en kısa sürede iptal davası açması gerekir.

İdari para cezasına itirazda veya sınır dışı kararının iptali davasında dilekçeler hukuki gerekçelendirme ile yazılmalıdır. Ayrıca, her iki başvurunun da kanunen belirlenen sürede yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Aksi halde yapılan başvurular reddedilecek ve yabancı kişi hakkında deport dahil olmak üzere ağır olumsuz sonuçlar doğacaktır. Bu anlamda sürecin etkin ve hızlı şekilde yönetilmesi için alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Sınır dışı kararına karşı açılacak olan iptal davasının nasıl açılacağı ve sürecin nasıl işlediği hususları hakkında, konunun tüm ayrıntılarıyla incelendiği “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır?” başlıklı yazımızı okuyarak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sonuç

Kaçak yabancı işçi çalıştırma cezası, çalışma izni olmadan çalışan yabancıya ve işverene verilen para cezasıdır. Para cezasının yanında kaçak şekilde çalışan yabancı, sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir. Para cezasına ve sınır dışı kararına karşı itiraz edilmesi mümkündür. Bu hukuki imkanların, mevzuatta belirlenen usuli işlemlerin doğru yapılarak kullanılması gerekir. Bu bağlamda sürecin başından itibaren alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Telefonla Sor