mesruhatli-vize

Meşruhatlı Vize Nedir? Nasıl Alınır?

Meşruhatlı vize, hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunan yabancıların çeşitli amaçlar dahilinde ülkeye giriş yapmasına imkan veren vize türüdür. Bu vize sayesinde, yabancı kişilerin deport kararını kaldırmalarına gerek kalmadan ülkeye giriş yapması sağlanır. Meşruhatlı vize almak için çalışma, öğrencilik, aile birleşimi, tedavi ve ticari faaliyet gibi farklı vize türlerine başvurmak mümkündür.

Meşruhatlı Vize Nedir?

Meşruhatlı vize, Türkiye’ye giriş yasağı verilen yabancıların, geçerli bir sebebe dayanarak Türkiye’ye giriş yapmasına imkan veren vize türüdür. Bu vize sayesinde, hakkında deport kararı alınan ve bu karar kapsamında idari para cezası verilen yabancıların, özel amaçlar doğrultusunda Türkiye’ye giriş yapmasına imkan tanınır.

Meşruhatlı vize yabancılara; aile birleşim, çalışma, öğrenci, tedavi ve ticaret gibi çeşitli amaçlarla verilir. Dolayısıyla yabancılar, hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunsa bile bu amaçlar çerçevesinde vize alarak Türkiye’ye giriş yapabilirler. Yabancının bu amaçlar kapsamında Türkiye’ye gelmek isteğinin doğru ve eksiksiz olarak belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Meşruhatlı Vize Nasıl Alınır?

Meşruhatlı vize, yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri olan konsolosluklara veya büyükelçiliklere yapılan başvuru ile alınır. Başvuruda, Türkiye’ye giriş için geçerli sebepler ve gerekli bilgi ve belgeler sunulmalıdır. Gerekli gider ve harçlar ödenmelidir.

Meşruhatlı Vize Almak İçin Gerekli Belgeler

Meşruhatlı vize almak için gerekli belgeler, yabancının meşruhatlı vize başvurusuna hangi amaçla başvurduğuna göre değişmektedir. Dolayısıyla her bir başvuru amacına göre yabancıdan farklı belgeler talep edilir. Aşağıda, tüm meşruhatlı vize türleri için gerekli belgelere yer verilmiştir.

Aile Birleşim Vizesi Gerekli Belgeler

Aile birleşim vizesi için gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi, (Pasaportun geçerlilik süresi en az 6 ay olmalıdır),
 • 4 adet biyometrik fotoğraf,
 • Evlilik cüzdanı veya evli olduğunu kanıtlayan belgenin fotokopisi istenmektedir.

Aile birleşim vizesi, yabancının Türk vatandaşı çocuğu, eşi, annesi veya babası varsa verilebilir. Bunun yanında yabancı kişi, yabancı uyruklu eşinin Türkiye’de çalışma izni varsa da aile birleşim vizesine başvuruda bulunabilir.

Çalışma Vizesi Gerekli Belgeler

Çalışma vizesi için gerekli belgeler şunlardır:

 • İşveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi,
 • Yabancıya ait 4 adet biyometrik fotoğraf,
 • Pasaport sureti (Yeminli mütercim tercüman veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenmelidir), 
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti (Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylanmalıdır),
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu.
 • Referans mektubu,

Yukarıda belirtilen belgelerin başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca son iki maddede belirtilen belgelerin, yabancının Türkiye’de çalışacağı işvereni tarafından temin edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte başvuruda, referans mektubunun (işveren tarafından hazırlanır) da sunulmasını gerekmektedir. Aksi halde büyük olasılıkla çalışma izni meşruhat vizesi başvurusu reddedilmektedir. 

Dış temsilciliklere yapılacak olan başvurularda, genellikle işlemler için gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması son derece önemlidir. Ayrıca, vize başvurusunun hangi amaçla yapılacağına bağlı olarak uygun bir başvuru türü seçilmelidir. Aksi halde, yapılacak başvurunun reddi söz konusu olacaktır. Bu bağlamda başvuru sürecinin hızlı ve etkin biçimde sürdürmek için alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Çalışma Vizesi Gerekli Belgeler

Öğrenci Vizesi Gerekli Belgeler

Öğrenci vizesi için gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu,
 • İkamet izni başvuru formu,
 • Üniversite kabul mektubu,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi,
 • 4 adet biyometrik fotoğraf,
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan,
 • Geçerli sağlık sigortası, gereklidir.

Bu vize başvurusunda bulunmak için yabancının 30 yaşından küçük olması gerekmektedir. Bu şart sağlandığında, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte dış temsilciliklere öğrenci meşruhat vizesi başvurusu yapılabilmektedir.

Tedavi Vizesi Gerekli Belgeler

Tedavi vizesi için gerekli olan belgeler şunlardır:

 • Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi,
 • 4 adet biyometrik fotoğraf,
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan,
 • Geçerli sağlık sigortası,
 • Tedavi giderlerinin tümünün ödendiğine ilişkin makbuz ya da tedavi giderlerini kapsayan sağlık sigortasının poliçesi yahut tedavi giderlerini devlet karşılıyorsa buna ilişkin belge, gereklidir.
 • Tedavi görülecek hastanenin başhekimi ve tedaviyi gerçekleştirecek hekim tarafından düzenlenen, tedavinin ne kadar süreceğini gösteren belgeler, gerekmektedir.

Tedavi amaçlı meşruhatlı vize için gerekli belgelerle ilgili olarak 2 aşama bulunmaktadır. Birinci aşamada Öncelikle yabancının bulunduğu ülkeden hastalığını belirten hastane raporu alması gerekmektedir. Bu hastane raporunda, yabancı ameliyat olmuşsa bununla ilgili bilgiler ve hasta olan yabancının sağlığı ile ilgili şikayetleri de yer almalıdır.

Ayrıca alınan bu raporda “Yurt dışında tedavisi gerekir” ibaresi mutlaka bulunmalıdır. Bununla birlikte uçakla seyahat edip edemeyeceği hususu da doktor tarafından belirtilmelidir. Yabancının almış olduğu bu raporunu bulunduğu ülkede noter onaylı olarak tercüme ettirmelidir.

İkinci aşamada ise yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte, yabancı ülkedeki T.C. dış temsilciliklerine başvuru yapılmalıdır.  

Ticaret Vizesi Gerekli Belgeler

Ticaret vizesi için gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu,
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi, (Pasaportun geçerlilik süresi en az 6 ay olmalıdır),
 • 4 adet biyometrik fotoğraf,
 • Yabancının, Türkiye’de  temas kuracağı kişi ya da şirketlerden almış olduğu davet mektubu vb. belgeler, istenilmektedir.

Yukarıda belirtilen belgelerin T.C. dış temsilciliklerine ibraz edilmesi halinde yabancıların ticaret vizesi alarak Türkiye’ye giriş yapmaları mümkündür.

Meşruhatlı Vize ile Deport Kararı Kaldırma

Meşruhatlı vize alan kişiler, halihazırda ülkeye giriş yasakları bulunsa bile ülkeye giriş yapabilirler. Bu kapsamda, ülkeye giriş yasağı bulunan yabancı kişi, özel amaçlar doğrultusunda yurt dışındaki konsolosluklara veya büyükelçiliklere başvurarak meşruhatlı vize sahibi olabilir.

Deport kararını kaldırmanın ikinci yolu ise, deport kararına karşı iptal davası açmaktır. Deport kararına karşı açılacak olan iptal davası hakkında bilgi edinmek için “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır?” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Meşruhatlı Vize Kaç Günde Çıkar?

Meşruhatlı vize, gerekli belgelerle birlikte başvurunun yapılmasından itibaren en geç 90 gün içerisinde çıkmaktadır.

Sonuç

Meşruhatlı vize başvurusunda bulunurken gerekli belgelerin eksiksiz olmasına ve başvuruda usuli işlemlerin doğru yapıldığına dikkat edilmelidir. Bu noktada doğru ve somut duruma uygun bir amaç ile dış temsilciliklere başvurulması gerekmektedir. Tüm bu hususlarda yapılacak hatalar veya eksik bulunacak unsurlar başvurunun reddedilmesini gündeme getirecektir. Bu anlamda sürecin alanında uzman yabancılar avukatına danışılarak yürütülmesi faydalı olacaktır.

Telefonla Sor