n-99-tahdit-kodu

N-99 Tahdit Kodu

N-99 tahdit kodu, “N” kodlar arasında bulunan ve yabancıların Türkiye’ye girişinin önünde fiili ve hukuki engel getiren kodlardan biridir. Uygulamada Interpol kodu olarak da bilinen bu kod, Interpol arama listesinde bulunan kişiler hakkında tesis edilir. N-99 kodu idareye itiraz başvurusu, iptal davası ve meşruhatlı vize ile kaldırılır. Ayrıca, yabancı hakkında sınır dışı kararı da mevcutsa, sınır dışı kararına itiraz edilmesi gerekir.

N-99 Tahdit Kodu Nedir? 

N-99 tahdit kodu, İnterpol tarafından hakkında arama kararı çıkarılmış kişilerin, Türkiye’ye girişi konusunda ön şart getiren bir koddur. N-99 tahdit kodu, Göç İdaresi Genel Başkanlığı tarafından konulur ve bu yabancıların Türkiye’ye girişini engeller.

Hakkında N-99 tahdit kodu düzenlenmiş kişilerin, Türkiye’ye giriş için yetkili makamlardan ön izin alması gerekir. Ancak uygulamada, N-99 tahdit kodu tesis edilmiş kişilere ön izin verilmediği görülmektedir. Dolayısıyla, uygulamada N-99 kodu tahsis edilmiş kişiler için fiilen ülkeye giriş yasağının bulunduğu görülür.

Hakkında “N” kodu bulunan yabancının ikamet ve çalışma izninin kaldırılması için de işlem başlatılır. Ayrıca, “N” tahdit koduna binaen, kişi hakkında sınır dışı edilme kararı da verilebilir.

N-99 Tahdit Kodu Neden Konulur?

N-99 tahdit kodu, yabancı hakkında İnterpol araması bulunduğu durumlarda, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla konulur. N-99 tahdit kodu ile yabancının Türkiye’ye girişi ön şarta bağlanır ve bu kişi vize muafiyetinden de yararlanamaz.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 9. maddesinin 7. fıkrasında hangi hallerde Türkiye’ye giriş ve çıkışın ön şarta bağlanabileceği şu şekilde düzenlenmiştir:

“Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle Genel Müdürlükçe (…) yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilir.”

N-99 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

N-99 tahdit kodu; idareye itiraz başvurusu veya idare mahkemesinde iptal davası açılması yolu ile kaldırılır. Ayrıca, hakkında tahdit kodu konulan yabancı, hakkında düzenlenen tahdit kodu ve giriş yasağına rağmen meşruhatlı vize alarak da Türkiye’ye giriş yapabilir.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır

İdari İtiraz ile Tahdit Kodu Kaldırma

N-99 tahdit koduna itiraz başvurusu, gerekçeli bir dilekçe ile Göç İdaresi Genel Başkanlığına yapılır. Ayrıca, itiraz başvurusu, tahdit kodu tesis edildiğinin kişiye tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren 60 gün içinde yapılmalıdır.

Başvuruyu alan idare 30 gün içinde cevap vermelidir. Eğer idarece bu sürede cevap verilmez veya belirsiz cevap verilirse itiraz reddedilmiş sayılır. İtirazın reddi sonucu, yabancı kişi iptal davası yoluna başvurabilir. Ancak, idareye itiraz edilmesi, başvurulması zorunlu bir imkan değildir. İdareye itiraz başvurusunda bulunmadan, doğrudan iptal davası açılması da mümkündür.

DİKKAT: Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yapılan itiraz başvurusu, itiraz sonuçlanana kadar iptal davası açmak için kanunen belirlenen 60 günlük süreyi durdurur.

İptal Davası ile Tahdit Kodu Kaldırma

N-99 tahdit kodunun kaldırılması için açılacak iptal davası, tahdit kodunun yabancıya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılır. Bu dava, Göç İdaresi Başkanlığına karşı idare mahkemesinde açılır.

Göç İdaresi Başkanlığına itiraz edildikten sonra ret kararı verildiğinde de iptal davası açılabilir. Bu durumda iptal davası açma süresi olan 60 günden, tahdit kodunun yabancıya tebliğ edilmesi ile bu karara itiraz edilmesi arasındaki süre, 60 günden düşülür.

Örneğin, tahdit kodu kişiye tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren 28. günde itiraz edilmişse, iptal davası açmak için kişinin, ret kararının tebliğini izleyen günden itibaren 32 günü vardır.

Tahdit kodunun kaldırılması için açılacak olan iptal davasında yürütmenin durdurulması talep edilebilir. Yürütmenin durdurulması talebi kabul edilirse, tahdit kodunun meydana getireceği etkiler dava sonuna kadar durur. Bu karar, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacak olması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması halinde verilir. Bu şartların karşılandığı dilekçede belirtilir.

Tahdit kodlarının kaldırılması için açılacak olan iptal davası konusu hakkında detaylı bilgi için, tahdit kodlarının iptali davasının ayrıntılı şekilde incelendiği “yabancı tahdit kodları ve kodun kaldırılması davası” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Meşruhatlı Vize Yoluyla Ülkeye Giriş Yapılması

N-99 tahdit kodundan dolayı hakkında yurda giriş yasağı uygulanan yabancı, meşruhatlı vize alarak ülkeye giriş yapabilir. Bu anlamda meşruhatlı vize, yabancı hakkında tahdit kodu ve yurda giriş yasağı kalkmamış olsa da ülkeye giriş izni sağlar.

Meşruhatlı vize; aile birleşim, çalışma, öğrenci, tedavi ve ticaret vizesi gibi çeşitli amaçlar ve sebepler için idare tarafından özel olarak verilen bir vize türüdür.

Meşruhatlı vize konusunun bütün detaylarıyla incelendiği, “meşruhatlı vize nedir? nasıl alınır?” yazımızı inceleyerek konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sınır Dışı Kararına Karşı İptal Davası

Hakkında N-99 tahdit kodu konulan yabancı için sınır dışı kararı da verilebilir. Hakkında sınır dışı kararı bulunan yabancının ülkeden gönderilmemesi için sınır dışı kararının iptali davası açılmalıdır. Sınır dışı kararının iptali davası, sınır dışı kararının yabancıya tebliğinden itibaren 7 gün içinde açılmalıdır. Bu dava, kararı veren valiliğin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde açılır.

Sınır dışı kararının iptali davası, yabancı kişi için yapılan sınır dışı işlemlerini durdurur. Dolayısıyla, sınır dışı kararını alan yabancıların, hızlıca iptal davası açması gerekir. Aksi halde, dava açılmadan sınır dışı işlemleri durmayacağından, bu işlemler tamamlandığında dava açma süresi olan 7 günlük süre beklenmeden kişi deport edilebilir.

Sınır dışı kararının iptali davasında, tahdit kodunun kaldırılması da talep edilebilir. Bu durumda mahkemece talep yerinde görülürse, hem kod hem de sınır dışı kararı kaldırılacaktır. Dolayısıyla kişinin deport edilmemesi ve kodun kaldırılması için dilekçelerin hukuki bir şekilde ve özenle yazılması gerekir. Ayrıca, kanunen belirlenen sürelere de dikkat edilmelidir. Bu anlamda, süreci alanında uzman bir yabancılar avukatı ile yürütmek faydalı olacaktır.

Deport (sınır dışı edilme) kararına karşı açılacak olan iptal davası konusunun tüm ayrıntıları için “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır?” yazımızı inceleyebilirsiniz.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Başvurusu

N-99 tahdit kodu tesis edilmiş ve sınır dışı kararı alınmış kişiler, geri gönderme merkezlerine götürülebilir. Bu merkezlerde idari gözetim altında tutulan yabancılar, belirli süre özgürlüklerinden mahrum kalırlar. Yabancının geri gönderme merkezinden çıkarılması içinse, idari gözetim kararına karşı itirazlar edilir.

İdari gözetim kararına itiraz, sınır dışı kararını veren yer Sulh Ceza Hakimliğine yapılır. Bu itirazdan olumlu sonuç alındığı takdirde, kişi geri gönderme merkezinden çıkarılır.

İdari gözetim kararına itiraz konusunun tüm ayrıntılarıyla incelendiği “geri gönderme merkezinde idari gözetim kararına itiraz” isimli makalemizi inceleyerek konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Başvurusu

Tahdit Kodunun Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

N-99 tahdit kodunun kaldırılması için yetkili makama yapılan itiraz başvuruları 1-3 ay içinde sonuçlanır. İdare mahkemesinde açılan iptal davası ise yaklaşık 1 yıl sürer.

Tahdit Kodunu Kaldırma Dava Harç ve Masrafları

Tahdit kodunun kaldırılmasının iptal davasına bağlandığı durumlarda dava harç ve masrafları gündeme gelecektir. Bu masraflar idari davalarda 2023 yılı için yaklaşık 4000 TL’dir.

Bu harç ve masraflar her yıl değişkenlik göstermektedir. 2023 yılı için dava harç ve masrafları, idari yargıda şu şekildedir:

Yeni Dava Açılış Posta Masrafı580 TL
Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli)588 TL
Başvuru Harcı269,85 TL
Karar Harcı269,85 TL
Yürütmeyi Durdurma Harcı444,60 TL
Delil Tespit Harcı 444,60 TL
İstinaf Yoluna Başvuru Harcı738 TL

N-99 Tahdit Kodu İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

N-99 tahdit kodu iptali davasında görevli ve yetkili mahkeme Ankara İdare Mahkemeleridir. Söz konusu tahdit koduna dayanılarak verilen sınır dışı kararının iptaline ilişkin davada yetkili ve görevli mahkeme, deport kararını veren valiliğin bulunduğu yer idare mahkemeleridir.

Sonuç

N-99 kodu, kişinin ülkeye girişinin engellenmesine veya ülkede bulunuyorsa sınır dışı edilmesine sebep olmaktadır. Bu kodun kaldırılması içinse, ilgili mercilere itirazda bulunmak veya iptal davası açmak gerekir. Süreç içerisinde hukuki işlemlerin çok yoğun olduğu ve özellikle kanuni sürelerin bulunduğu görülmektedir. Bu anlamda kod iptali sürecinin hızlı ve etkin biçimde yürütülmesi için alanında uzman bir yabancılar avukatından destek alınması faydalı olacaktır.

Telefonla Sor