yabanci-kimlik-numarasi

Yabancı Kimlik Numarası Alma

Yabancı kimlik numarası almak, Türkiye’de bulunan yabancıların resmi kurumlara başvurması yoluyla mümkündür. Bu kimlik numarası bulunmayan yabancılara, Türkiye’deki birçok resmi makamın işlem yapmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla, yabancı kişilerin Türkiye’de iş ve işlemlerini sağlıklı şekilde yürütülmesi açısından yabancılara verilen kimlik numarasını alma konusu son derece önemlidir. 

Yabancı Kimlik Numarası Nedir?

Yabancı kimlik numarası, ülkemizde bulunmak amacıyla ikamet izni, çalışma izni ve geçici koruma başvurusu onaylanan yabancılara T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve “99” ile başlayan 11 haneli numaradır.

Yabancılara verilen kimlik numarası yabancıların resmi kurumlardaki iş ve işlemlerini hayata geçirebilmeleri açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda temel ihtiyaçların giderilmesi noktasında, özellikle hastaneler, okullar ve pek çok resmi makam/makamlar ile işlem yapılabilmesi için bu kimlik numarası gerekmektedir. 

Yabancı Kimlik Numarası Nasıl Alınır?

Yabancı kimlik numarası; ikamet izni, çalışma izni veya uluslararası koruma statüsüne başvuru yapılması yoluyla alınır. Bununla birlikte, Türkiye’de bulunan resmi kurumların talep etmesi halinde, yabancı tarafından yapılan başvuru ile istisnai olarak da alınabilmektedir.

Yabancı Kimlik Numarası Nasıl Alınır?

İkamet İzni Olmadan Yabancı Kimlik Numarası Nasıl Alınır?

İkamet izni olmadan yabancı kimlik numarası, ancak başka bir kurumun bunu Göç İdaresinden talep etmesi ile alınabilir. Yabancı kişi, mevzubahis kimlik numarası ile işlem yapabileceği kurumdan, ilgili işlemi yapabilmesi için kimlik numarasına ihtiyaç duyulduğunu belirtir bir dilekçe hazırlanmasını istemelidir. Akabinde bu dilekçe ile Göç İdaresine başvurarak, yabancılara ilişkin kimlik numarası alabilir. 

Yabancı kişi hastane hizmetlerinden faydalanmaları gerektiğinde yahut çocuklarının Türkiye’de okula gitmesinin zorunlu olduğu hallerde, idari makama yapılan başvuru ile yabancı kişiye kimlik numarası alınabilmektedir. Bu noktada, yabancı kişinin kimlik numarasını elde etmesi için, işlem yapılacak kurumun (okul,hastane vb.) yabancı kişi için kimlik numarası talep ettiği dilekçenin Göç İdaresine verilmesi gerekir.

Söz konusu dilekçede ilgili yabancıya ait bilgiler yer almalıdır. Bununla birlikte, bu kimlik numarasının alınmasının hangi iş veya işlewmler için gerekli olduğu da belirtilmelidir. Son olaraksa, ilgili işlemler için ilgili idareden yabancı kimlik no verilmesi talebine dair beyan yer almalıdır.

Yabancı kimlik numarası alınması işlemi, kanunen belirlenen usuli işlemlerin eksiksiz yapılması ile alınabilir. Bu kapsamda gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz olmasına ve başvurunun kanunen belirlenen usule uygun yapılmasına özsen gösterilmelidir. Yabancı kimlik no alınması işlemlerinin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılmasında fayda vardır.

İkamet izni bulunmayan yabancıların, ikamet izni almak ve kimlik no almak amacıyla ikamet iznine başvuru yapması hakkında ayrıntılı bilgilere “oturma izni (ikamet izni) nasıl alınır” isimli yazımızı inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Yabancı Kimlik No Nasıl Sorgulanır?

Yabancı kimlik no, T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesine giriş yapılarak sorgulanır. İlgili web sayfası üzerinden, İkamet Tezkeresi Numarası (ikamet tezkere numarası, ikamet tezkeresinin ilk sayfasında 1-112233 gibi bir numaradır) veya kişi bilgilerinizi girerek sorgulama yapılmalıdır. Yabancı kimlik no sorgulama işlemi, daha önceden alınmış bulunan numaralar için mümkündür.

Birden Fazla Yabancı Kimlik Numarası Varsa veya Yabancı Kimlik Bilgileri Yanlış ise Ne Yapılmalıdır?

Birden fazla yabancı kimlik numarası varsa veya yabancı kimlik bilgilerini yanlış olması durumunda, yabancı kişi elindeki apostil şerhli ve yeminli tercümandan çevrilmiş belgelerle Göç İdaresine başvurmalıdır. Yapılan başvuru neticesinde, uygun görüldüğü takdirde yanlışlıklar düzeltilecektir.

Örneğin, bir kimse ikamet izni almış, sonraki yıllarda ise kendi ülkesinden çalışma iznine basvurmuşsa bu durumda kendisi adına 2 adet yabancılara ilişkin kimlik numarası verilmiş olabilir. Bu durumda yabancı kişi adına düzenlenmiş numaralar tek bir numara altında birleştirebilir. Bunun dışında yabancı kişinin kimlik bilgilerinde, yabancının uyruk bilgileri hakkında da birtakım yanlışlıklar bulunabilmesi gibi durumlar da düzeltilebilecek hatalardan birkaçıdır. 

Sonuç

Yabancı kimliği numarası alma işlemleri, ancak gerekli şartların ve belgelerin sağlanılması ve bunun yanında usuli işlemleri sağlıklı yapılması ile tamamlanır. Bu sebeple, mevcut durumda, yabancılar için kimlik numarasının hızlı ve etkin bir şekilde çıkarılmasını sağlamak ve her durumda bir eksikliğin söz konusu olmaması adına alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır. 

Telefonla Sor