e-ikamet

E-ikamet goc.gov.tr Başvuru ve Randevu

E-İkamet goc.gov.tr başvuru ve randevu, Türkiye’de ikamet izni almak isteyen yabancıların ön başvuru işlemini yerine getirdiği işlemdir. E-ikamet üzerinden, ilk kez ikamet izni başvurusu, ikamet izinleri arasında geçiş başvurusu ve ikamet izni uzatma başvuruları yapılır. Bu başvurulardan sonra, gerekli belgelerle birlikte İl Göç İdaresine gidilerek başvuru süreci tamamlanır. Ayrıca, bu sistem üzerinden yapılacak başvurular sorgulanabilir.

Göç İdaresi İlk Kez İkamet Başvurusu İşlemleri

Göç idaresi ilk kez ikamet başvurusu işlemleri, e-ikamet web sitesi (https://e-ikamet.goc.gov.tr/) üzerinden “İlk Kez İkamet İzni Başvurusu Yapıyorum” seçeneğine tıklayarak ön kayıt formunun doldurulması ile yapılır.

Göç İdaresi İlk Kez İkamet Başvurusu İşlemleri

Sonrasında çıkan sayfada, üç farklı seçenek arasından, “Yeni Bir Başvuru Yapmak İstiyorum” seçeneğinde tıklanır.

Göç İdaresi İlk Kez İkamet Başvurusu İşlemleri

“Yeni Bir Başvuru Yapmak İstiyorum” seçeneğine tıklandığında, karşımıza çıkan ekran yabancı kişinin kişisel bilgilerinin doldurulacağı ekran görünür. Bu bölümde, yabancı kişi kendisine ait “ad”, “soyad”, “doğum tarihi”, “anne-baba adı”, “yabancının uyruğu” ve “Türkiye’ye giriş yapılan pasaport veya pasaport yerine geçen belge” ve “iletişim bilgileri” gibi bölümleri doldurur. Uyruk kimlik numarası yok ise bu alan boş bırakılarak geçilebilir.

E-ikamet goc.gov.tr Başvuru ve Randevu

İletişim bilgileri doldurulduktan ve telefon numarası da eklendikten sonra, sağ altta bulunan başvuruya devam etme seçeneğine tıklanır. Bu aşamada, bilgiler kısmına yazılan telefon numarasına mesaj olarak bir doğrulama kodu gönderilir. Bu doğrulama kodu, ekranda yer alan ilgili bölüme girilir ve başvuruya devam et seçeneğine tıklanır.

DİKKAT: Telefona gelen mesaj içeriğinde başvuru numarası da bulunur. Bu başvuru numarasını ikamet izni işlemleri tamamlanana kadar saklamak faydalı olacaktır.

Göç İdaresi İlk Kez İkamet Başvurusu İşlemleri

Doğrulama kodu da girildikten sonra, karşımıza “Aile İkamet İzni Başvurusu”, “Uzun Dönem İkamet İzni Başvurusu”, “Öğrenci İkamet İzni Başvurusu” ve “Kısa Dönem İkamet İzni Başvurusu” seçenekleri çıkacaktır. Yabancı kişi hangi ikamet izni türüne başvurmak istiyorsa o seçeneğe tıklar.

Göç İdaresi İlk Kez İkamet Başvurusu İşlemleri

Yabancı kişi, başvurmak istediği ikamet izni türünü seçerek kalan adımları istenilen şekilde doldurarak tamamlar. Nihayetinde kalan adımlar da tamamlandığında, ön kayıt yapılmış olur ve başvuru sahibine İl Göç İdaresine başvuracağı randevu gün ve saati verilir.

Yabancı, kendisine verilen randevu gün ve saatinde, başvuru için gerekli belgelerle birlikte İl Göç İdaresine gider ve başvuru işlemlerini tamamlamış olur.

Randevu tarihinde, yabancının İl Göç İdaresine giderken yanında götürmesi gereken gerekli belgeler, başvurulan ikamet izni türüne göre değişmektedir. Yabancı kişi, başvurmak istediği ikamet izni türüne göre gerekli belgelerini hazırlamalı sonrasında İl Göç İdaresine gitmelidir. Tüm ikamet izni türleri için gerekli belgelerin ve şartların ayrıntılı şekilde incelendiği “ikamet izni/oturma izni” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

DİKKAT: İlk kez ikamet izni başvurusunda bulunan yabancı, başvurusunu 90 günlük vize veya vize muafiyeti süresi içinde yapmalıdır.

İlk kez ikamet izni başvurularında, e-ikamet web sitesi üzerinden yapılan ön başvuruda kullanılan bilgilerin gerçeği yansıtması gerekir. İl Göç İdaresine gidilirken ise gerekli belgelerin eksiksiz olması ve usuli işlemlerin yerine getirilmesi gerekir. Aksi halde başvuru reddedilecektir. Bu anlamda sürecin hızlı bir şekilde yürütülerek olumlu sonuçlar alınması için alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

İkamet İzni Uzatma Başvurusu İşlemleri

İkamet izni uzatma başvuru işlemleri, e-ikamet web sitesi (https://e-ikamet.goc.gov.tr/) üzerinden yapılacak başvuru ile başlar. Web sitesi üzerinden yapılacak başvuru yine ön başvurudur. E-ikamet sitesine girildiğinde, ortada bulunan “İkamet İzni Uzatma Başvurusu Yapıyorum” bölümüne tıklanır.

İkamet İzni Uzatma Başvurusu İşlemleri

“İkamet İzni Uzatma Başvurusu Yapıyorum” bölümüne tıklandıktan sonra, “Uzatma Başvurusu Yapmak İstiyorum”, “Uzatma Başvuruma Devam Etmek İstiyorum” ve “Uzatma Başvurumun Sonucunu Görmek/Kayıt Formu Yazdırmak İstiyorum” seçenekleri çıkar. Burada, “Uzatma Başvurusu Yapmak İstiyorum” seçeneğine tıklanır.

İkamet İzni Uzatma Başvurusu İşlemleri

Sonrasında, önümüze gelecek ekranda, yabancıya ait kişisel bilgilerin girilmesi gereken sayfa çıkacaktır. Bu bölümde, yabancıya ait bilgiler doldurulur.

İkamet İzni Uzatma Başvurusu İşlemleri

Yabancıya ait temel bilgiler de girildikten sonra “devam et” seçeneğine tıklanır. Sonrasında ise başvuru sahibi, önüne gelen ekranlarda belirtilen işlemleri yaparak ön başvuruyu tamamlamış olur. Bu işlemler tamamlanınca, başvuru sahibi yabancıya İl Göç İdaresine gitmesi için randevu gün ve saati verilir.

DİKKAT: İkamet izni uzatma başvurusu, ikamet izninin süresinin dolmasına 60 gün kala yapılır. Başvurunun son günü ise ikamet izni süresinin son günüdür. Geçerli bir mazeret olmaksızın bu sürede başvuru yapılmaması halinde, uzatma başvurusu yapılamaz. 

Uzatma başvurusu sonuçlanıncaya kadar, başvuru sahibi yabancı kişinin Türkiye’de kalabilmesini sağlayan belge verilir. Bu sayede yabancı, ikamet izninin süresi bitse bile uzatma başvurusu sonuçlanana kadar Türkiye’de kalabilir.

Randevu tarihinde İl Göç İdaresine sunulacak gerekli belgeler, hangi ikamet izni türüne başvurulduğuna göre değişmektedir. Bu anlamda yabancı kişi, başvurmak istediği ikamet izni türüne göre gerekli belgelerini hazırlamalıdır. Tüm ikamet izni türleri için gerekli belgelerin ve şartların ayrıntılı şekilde incelendiği “ikamet izni uzatma” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Göç İdaresi İkamet İzni Geçiş Başvurusu İşlemleri

Göç idaresi ikamet izni geçiş başvurusu işlemleri, e-ikamet web sitesi üzerinden yapılacak ön başvuru ile başlatılır. Ancak, mevcut bir ikamet iznine sahip olan yabancı ülke vatandaşının, başka bir ikamet izni türüne geçiş yapması için ya mevcut ikamet iznine sahip olmasını sağlayan gerekçeleri kaybetmesi ya da geçiş yapmak istediği ikamet izninin şartlarını karşılaması gerekmektedir. 

E-ikamet web sitesine (https://e-ikamet.goc.gov.tr/) girildiğinde, önümüze gelen ekrandan “İkamet İzni Geçiş Başvurusu Yapıyorum” seçeneğine tıklamalıdır.

Göç İdaresi İkamet İzni Geçiş Başvurusu İşlemleri

Sonrasında açılan ekranda, “Geçiş Başvurusu Yapmak İstiyorum”, “Geçiş Başvuruma Devam Etmek İstiyorum” ve “Geçiş Başvurumun Sonucunu Görmek İstiyorum” seçenekleri arasından, “Geçiş Başvurusu Yapmak İstiyorum” şıkkına tıklanır.

Göç İdaresi İkamet İzni Geçiş Başvurusu İşlemleri

“Geçiş Başvurusu Yapmak İstiyorum” seçeneğinde tıklandığında, yabancının kişisel bilgilerine yer verilen bir ekran gelecektir.

Göç İdaresi İkamet İzni Geçiş Başvurusu İşlemleri

Başvuru sahibi yabancı kişi, kendisine ait bilgileri istenilen bölümler dahilinde doldurur. Sonrasında ise “devam et” butonuna tıklayarak başvurusu için önüne gelecek diğer ekranlarda da istenilen adımları tamamlar. Bu adımlar tamamlandığında, başvuru sahibine İl Göç İdaresine başvurması için randevu gün ve saati verilir. Yabancı kişi, bu gün ve saatte gerekli belgeler ile birlikte İl Göç İdaresinde bulunmalıdır.

Randevu tarihinde İl Göç İdaresine sunulacak gerekli belgeler, hangi ikamet izni türüne başvurulduğuna göre değişmektedir. Bu anlamda yabancı kişi, başvurmak istediği ikamet izni türüne göre gerekli belgelerini hazırlamalıdır. Tüm ikamet izni türleri için gerekli belgelerin ve şartların ayrıntılı şekilde incelendiği “ikamet izni geçiş başvurusu” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

E-İkamet Başvuru Sonucu Sorgulama İşlemleri

E-ikamet başvuru sonucu sorgulama işlemleri, e-ikamet sitesi (https://e-ikamet.goc.gov.tr/) üzerinden yapılır. Başvuru sahibi yabancı kişi, önüne gelen ekranda “Başvurumun Sonucunu Görmek İstiyorum” seçeneğine tıklar. Bu seçeneğe tıkladığında başvuru numarasını girerek, e-ikamet başvurusunu sorgulayabilir.

E-İkamet Başvuru Sonucu Sorgulama İşlemleri

Sonuç

E-ikamet üzerinden yapılacak başvuru, ikamet izni alınması sürecinin ilk adımıdır. Bu aşamadan sonra, yabancının randevu gününde gerekli belgelerle birlikte İl Göç İdaresine başvurması gerekir. Ayrıca, usuli işlemlerin de eksiksiz olarak yapılması gerekir. Aksi halde başvurunun reddi gündeme gelecektir. Bu anlamda, ikamet izni alma sürecinin en kısa sürede ve etkin biçimde tamamlanabilmesi için alanında uzman bir yabancılar avukatında danışılması faydalı olacaktır.

Telefonla Sor