G-87 Tahdit Kodu

G-87 Tahdit Kodu

G-87 tahdit kodu, yabancıların, Türkiye’nin genel güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle ülkeye alınmadıkları veya sınır dışı edildikleri idari kodlardan biridir. Türkiye’ye girişin yeniden sağlanması için tahdit kodunun kaldırılması gerekmektedir.

G-87 Tahdit Kodu Nedir?

G-87 tahdit kodu, ülkenin genel güvenliğini tehdit eden bir durumun varlığı halinde, yabancının ülkeye girmesini engelleyen koddur. Yabancı ülkede bulunuyorsa, hakkında deport kararı verilerek sınır dışı edilmesi sağlanmaktadır. G-87 tahdit kodu, genel güvenlik kodu olarak bilinmektedir.

Genel güvenlik ifadesinden, terör faaliyeti ile ilişkili olma, uluslararası terörizm ile bağlantılı olma, suça karışmış bulunma gibi çeşitli durumlar anlaşılmaktadır. G-87 tahdit kodu, genel olarak güvenliği tehlikeye atan her türlü durumu kapsamaktadır.

G-87 Tahdit Kodu Neden Konulur?

G-87 tahdit kodu, yabancının genel güvenliği tehlikeye atan bir durum yaratması halinde, güvenlik tehlikesini önlemek için konulmaktadır. Bu kod ile, suça karışmış yahut herhangi bir nedenle güvenlik tehlikesi arz eden şahısların ülkeye girişi engellenmektedir.

G-87 kodunun konulması aşamasında, şahsın ülke nezdinde genel güvenliği tehdit edip etmediğinin değerlendirilmesinde somut delillere dayanılması gerekir. Bu davalarda kişi hakkında açık ve şüpheye dayanamayan istihbari raporlar ve diğer belgeler talep edilir.

Somut delile dayanmadan verilen tahdit kodlarının, hukuki yollara başvurarak kaldırılması gerekir. Danıştay, yabancı hakkında g-87 kodunun düzenlenmesinde yeterli açıklık bulunmadığı gerekçesiyle idare mahkemesince verilen kararı bozmuştur.

G-87 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

G-87 tahdit kodu, idareye başvuru veya iptal davası yollarıyla kaldırılır. Yabancı hakkında deport kararı verilmiş ise ayrıca, sınır dışı kararının iptali davasının açılması gerekmektedir.

Yetkili makama itiraz veya iptal davası yollarında, G-87 tahdit koduna ilişkin hukuka aykırılığın gerekçelendirilmesi gerekir. Uygulamada, doğru hukuki gerekçelendirme yapılmadığı için taleplerin reddedildiği görülmektedir. Bu itibarla, hukuki yollara başvururken alanında uzman bir yabancılar avukatından danışmanlık almak, sürecin olumlu sonuçlanmasında öneme sahiptir.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır

İdari İtiraz ile Tahdit Kodu Kaldırma

G-87 tahdit kodu kaldırma için tercih edilebilecek yollardan biri, gerekçeli dilekçe ile idareye itirazda bulunmaktır. Yabancı, G-87 tahdit kodunun tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde yetkili makama başvurarak hakkındaki tahdit kodunun kaldırılmasını talep edebilir. Bu noktada, yetkili makam Göç İdaresi Genel Başkanlığıdır.

Göç İdaresi Genel Başkanlığı 30 gün içinde itiraza cevap vermez yahut talebi reddederse, dava açmak için gereken sürede iptal davası açılmalıdır. Aynı şekilde, yetkili makama itiraz yoluna başvurmadan, doğrudan iptal davası açılabilir.

Tahdit Kodunun Kaldırılmasına İlişkin İptal Davası

G-87 tahdit kodunun kaldırılabilmesi için başvurulabilecek bir diğer yol, iptal davasıdır. İptal davası, kararı veren merciin bir üst makamına karşı açılır. Bu makam da Göç İdaresi Başkanlığıdır. Davanın reddedilmesi halinde, istinaf ve temyiz yollarına başvurulabilir.

İptal davası, g-87 tahdit kodunun tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde açılmalıdır. İdareye başvurulmuş ise, ret cevabını veya talebin reddedilmiş sayıldığı günden itibaren kalan sürede dava açılmalıdır. 

Yani, iptal davası açmak için gerekli olan 60 günlük sürenin 40. gününde idareye başvurulmuş ise, idarenin itiraza ilişkin cevabının tebliğini izleyen günden itibaren 20 gün içinde dava açılmalıdır.

G-87 tahdit kodunun kaldırılmasının talep edilmesi halinde yürütme kendiliğinden durmaz. Yürütmenin durması için ayrıca talepte bulunmak gerekir. Bunun için, davacı tarafın, yürütmenin durdurulmaması halinde telafisi güç veya imkansız zarar doğacağını ispat etmesi gerekir.

Tahdit kodlarına ilişkin ayrıntılı anlatıldığı ve tüm tahdit kodlarının incelendiği “yabancı tahdit kodları ve kodun kaldırılması yazımızı inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Meşruhatlı Vize Yoluyla Ülkeye Giriş Yapılması

Meşruhatlı vize, hakkında deport kararı verilerek ülkeye girişi yasaklanan yabancının Türkiye’ye giriş yapabilmesi için getirilmiş yollardan biridir. Bu yol ile yabancı; aile birleşim, tedavi, ticaret vb. gibi çeşitli vizelerden alarak, hakkında verilmiş giriş yasağı süresini beklemeksizin ülkeye giriş yapabilir. Başvurunun Türk dış temsilciliklerine yapılması gerekir.

Meşruhatlı vizenin verildiği durumlar, başvuru prosedürü, başvuruda sunulması gereken belgeler ve konu hakkındaki diğer tüm detaylar, “meşruhatlı vize nedir, nasıl alınır” başlıklı makalede yer almaktadır.

Sınır Dışı Kararına Karşı İptal Davası

Yabancı hakkında, G-87 tahdit koduna dayanarak deport kararı verilmesi halinde, ayrıca sınır dışı kararına karşı iptal davasının açılması zorunludur. Davanın, sınır dışı kararını veren idari birime karşı açılması gerekmektedir.

Deport kararının iptali için dava açma süresi, kararın yabancıya tebliğinden itibaren 7 gündür. Dava açılması ile birlikte sınır dışı işlemleri durur. Ancak, uygulamada bu 7 günlük sürede yabancı her an deport edilebilmektedir. Bu nedenle en kısa sürede dava açılması gerekir. Ayrıca, sınır dışı davasına ilişkin dilekçede talep edilmesi halinde, deport kararı mahkemece iptal edildiğinde tahdit kodu da kaldırılabilmektedir.

İlgili kanunda, sınır dışı kararının iptali davasının 15 gün içinde karara bağlanacağı hususu yer almaktadır. Ancak, uygulamada bu davanın 4-5 ay sürdüğü görülmektedir.

Sınır dışı kararlarında, yürütme kendiliğinden durur. Yani, ayrıca talepte bulunmak gerekmez. Bu sayede, hakkında deport kararı verilen yabancı, dava sonuçlanıncaya dek Türkiye’de kalmaya devam edebilir.

Bu konu “deport kararı (sınır dışı edilme) kararı nasıl kaldırılır?” yazısında detaylı açıklanmaktadır.

İdari Gözetim Kararına İtiraz

Yabancı, G-87 koduna dayanak sınır dışı kararı ile idari gözetim altına alınabilir. İdari gözetim altına alınan yabancı, Geri Gönderme Merkezi’nde tutulmaktadır. İdari gözetim süresi en fazla 6 aydır, fakat bazı özel durumlarda bu süre 6 ay daha uzatılabilir. İdari gözetim kararına itiraz hakkı, söz konusu sınır dışı kararını veren yer sulh ceza hakimliğine başvurulabilir.

İdari gözetim kararına itiraz, yabancının sınır dışı edilme prosedürünü otomatik olarak durdurmamaktadır. Bu nedenle yabancının sınır dışı edilmemesi için bu karara itiraz etmekle birlikte, ayrıca sınır dışı kararının iptali için bir dava açılması gerekmektedir. Konuya ilişkin detaylar, “geri gönderme merkezinde idari gözetim kararına itiraz” makalesinde yer almaktadır.

G-87 Tahdit Kodu

Tahdit Kodunun Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

G-87 tahdit kodunun ve ülkeye giriş yasağının kaldırılabilmesi için yetkili makama yapılan itiraz başvuruları yaklaşık olarak 1-3 ay sürer. G-87 tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin iptal davası ise yaklaşık olarak 1 yıl sürmektedir.

Sürenin kısalması için dava dilekçesinin eksiksiz hazırlanması gerekmektedir. Bunun dışında, delillerin eksiksiz toplanması da süreyi kısaltır. Mahkeme tarafından Milli İstihbarat Teşkilatına yazılan müzekkere yazılarının beklenmesi, celseler arası sürenin uzun olması gibi faktörler süreyi etkiler.

Tahdit Kodu Kaldırma Dava Harç ve Masrafları

Tahdit kodu kaldırma dava harç ve masrafları, 2023 yılı için yaklaşık 4000 TL’dir. Söz konusu masraflar; dava açılması gereken hallerde başvuru harcı, posta harcı ve çeşitli diğer masraflardan ibarettir.

Dava masraf kalemleri her yıl güncellenmekle birlikte, 2023 yılı için belirlenen tutarlar şunlardır:

Yeni Dava Açılış Posta Masrafı580 TL
Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli)812 TL
Başvuru Harcı296,85 TL
Karar Harcı296,85 TL
Yürütmeyi Durdurma Harcı444,60 TL
Delil Tespit Harcı 444,60 TL
İstinaf Yoluna Başvuru Harcı738 TL

Tahdit Kodunun Kaldırılmasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

G-87 tahdit kodunun kaldırılmasında görevli ve yetkili mahkeme Ankara idare mahkemeleridir. Söz konusu tahdit koduna dayanılarak verilen sınır dışı kararının iptaline ilişkin davada yetkili ve görevli mahkeme, deport kararını veren valiliğin bulunduğu yer idare mahkemeleridir.

Sonuç

G-87 tahdit kodu, kişinin güvenlik tehlikesi arz etmesi sebebiyle, ülkeye girmesini veya ülkede kalmasını engelleyen bir koddur. Bu kodun kaldırılmaması halinde kişinin, ülkeden sınır dışı edilmesi hali ile karşı karşıya kalınacaktır. Yabancının deport edilmesi, geri gönderme merkezinde tutulması ve diğer tüm olumsuz sonuçların önüne geçilmesi için yabancılar avukatından destek alınmalıdır.

Telefonla Sor