Yabancı Tahdit Kodları ve Tahdit Kodunun Kaldırılması

Yabancı Tahdit Kodları ve Tahdit Kodunun Kaldırılması

Yabancı tahdit kodları ve tahdit kodunun kaldırılması, ülkeye girişi yasaklanan yahut hakkında sınır dışı kararı verilen yabancıları yakından ilgilendiren idari düzenlemelerden biridir. Yabancı tahdit kodları ile getirilen yasaklar, kodun hukuki yollara başvurulmaması halinde kaldırılmamaktadır.

Yabancı Tahdit Kodu Nedir?

Yabancı tahdit kodu, yabancılarla ilgili bilgileri ve açıklamaları içeren ve bu kapsamda bir sicil olacak şekilde oluşturulan idari kodlardır. Bu idari kodlar; Ç, G, N, V gibi harflerle kategorize edilmiştir. Bu harfler ve sayılarla birlikte oluşturulan her bir tahdit kodu farklı bir durumu ifade etmektedir.

Yabancı tahdit kodları, yabancılar bakımından bazı hallerde bilgilendirme, bazı hallerde ise Türkiye’ye giriş yasağı ya da sınır dışı edilmesi etkisine sahiptir. Yabancının yaptığı davranışının önemine ya da etkisine göre tahdit kodlarının ya da Türkiye’ye giriş yasağının süresi değişkenlik göstermektedir. 

Tahdit Kodları Neden Konulur?

Yabancı tahdit kodları, yabancıya verilen Türkiye’ye giriş yasağının, sınır dışı kararının yahut idari tedbirlerin hangi gerekçe ile verildiğini belirtmek amacıyla konulur.

Yabancılar hakkında bu tahdit kodlarının konulması durumunda, yabancı kişiler hakkında çeşitli hukuki durumlar meydana gelmektedir. Örneğin v-70 kodu konulan yabancı kişinin ikamet izni iptal edilmektedir. Hakkında g-82 kodu bulunan yabancı kişi ise deport edilebilmekte ve bu kişi için Türkiye’ye süresiz giriş yasağı kararı verilebilmektedir. 

Ç Tahdit Kodları

Ç tahdit kodları, çeşitli gerekçelerle konulabilmektedir. Bu kodların bazıları yabacının Türkiye’de yasal olarak kalma süresini ihlal etmesi nedeniyle bazıları ise yabancının durumunu bildirme amacıyla konulmaktadır. Her bir Ç tahdit kodunun kendine özgü anlamı ve sonucu olduğu için aşağıda ayrı ayrı anlatılmıştır.

Ç-101 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 3 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-101 tahdit kodu, 10 gün ile 3 ay arasında vize, vize muafiyet, çalışma izni ya da ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur.

Bu kod, 10 günden (10 gün dahil değil), 3 (dahil değil) aya kadar vize/vize muafiyeti/çalışma/ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılara 3 ay süre ile Türkiye’ye girişini yasaklamak amacıyla konulmaktadır. 

Ç-102 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-102 tahdit kodu, 3 (dahil) -6 ay (dahil değil) arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni, ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Adına Ç-102 tahdit kodu düzenlenen yabancılar, deport edilir ve haklarında 6 ay süre ile Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilir. 

Ç-103 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 1 yıl süreyle giriş yasağı) 

Ç-103 tahdit kodu, 6 ay (dahil) ile 1 yıl (dahil değil) süre vize, vize muafiyeti, çalışma izni, ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılar hakkında düzenlenmektedir. Bu kodun uygulandığı yabancılar deport edilir ve haklarında 1 yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı kararı uygulanır. 

Ç-104 (Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 2 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-104 tahdit kodu, 1 (dahil)-2 (dahil değil) yıllık süre arasında vize/vize muafiyeti/çalışma/ikamet izni ihlalinde bulunan ya da geçerlilik süresini aşan yabancılarla ilgili olarak düzenlenen tahdit kodudur. Bu kodun uygulandığı yabancılar deport edilir ve haklarında 2 yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı kararı uygulanır.

Ç-105 (Vize, Vize Muafiyeti, İkamet, Çalışma İzni İhlali / 5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-105 tahdit kodu, en az 2 yıl (dahil) boyunca vize, vize muafiyeti, çalışma izni, ikamet izni ihlalinde bulunan ya da en az 2 yıl (dahil) süre ile söz konusu izinlerin geçerlilik süresini aşan yabancılara konulan koddur. Ayrıca ç-105 tahdit kodu konulan yabancı kişi deport edilir ve 5 yıl süre ile Türkiye’ye girişi yasaklanır.

Ç-101, ç-102, ç-103, ç-104 ve ç-105 tahdit kodlarının hepsi aynı nedenden dolayı konulmaktadır. Ancak ihlalin ne kadar uzun sürdüğü ya da sürenin ne kadar aşıldığına göre konulacak kod değişmektedir.

İlgili yazı: ç-101, ç-102, ç-103, ç-104 ve ç-105 tahdit kodları

Ç-113 (Yasa Dışı giriş-çıkış yapanlar)

Ç-113 tahdit kodu, Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren ya da Türkiye’den çıkan yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Bu kod, belirtilen kapsamda değerlendirilen yabancı hakkında 2 yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı kararı almak amacıyla konulmaktadır.

Ç-113 tahdit kodu, uygulamada özellikle Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi Orta Asya ülkelerinden ve Afrika ülkelerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren ya da Türkiye’de içerisinde yakalanan yabancılar hakkında tesis edilmektedir.

İlgili yazı: ç-113 tahdit kodu

Ç-114 (Haklarında Adli İşlem Yapılan Yabancılar)

Ç-114 tahdit kodu, haklarında adli işlem yapılan yabancılarla ilgili olarak düzenlenen idari kod türüdür. Bu kod, yabancıların suça karışmaları nedeniyle haklarında adli işlem yapılarak mevcut vize/oturma/çalışma izni iptal edilenlere konulur. Bu kod ile, yabancının 2 yıl süre ile Türkiye’ye girişi yasaklanmaktadır.

Bu kodun tesis edilmesi bakımından uygulamada bazı hukuka aykırılıklar bulunmaktadır. Dolayısıyla yabancı kişi hakkında sırf adli bir işlem uygulanmasının bu kişi hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilmesi bakımından yeterli kabul edilmesi hukuka aykırıdır.

İlgili yazı: ç-114 tahdit kodu

Ç-115 (Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar)

Ç-115 tahdit kodu, cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Bu kod ile, yabancılar hakkında deport kararı verilir. Ayrıca bu kod, yabancının sınır dışı edilmesine ve 2 yıl süre ile Türkiye’ye giriş yasağı konulması amacıyla düzenlenir.

Kod, il göç idaresi müdürlükleri tarafından konulur. Cezaevinden tahliye olan yabancı hakkında isnat edilen suçtan beraat kararı verilmesi halinde, bu suçla ilgili olarak yapılan tüm tahdit kodu düzenlemeleri kaldırılır.

Ç-116 (Geçimini meşru olmayan yollardan sağlayan yabancılar)

Ç-116 tahdit kodu, geçimini meşru olmayan yollardan sağlayan yabancılarla ilgili olarak düzenlenen tahdit kodudur. Dolayısıyla bu kod ile, geçimini meşru olmayan yollardan sağlayan yabancıların deport edebilmesi ve 5 yıl süre ile Türkiye’ye girişinin yasaklanması amaçlanmaktadır. Ç-116 kodu, uygulamada genellikle fuhuş yapan yabancılarla ilgili olarak düzenlenmektedir.

İlgili yazı: ç-116 tahdit kodu

Ç-117 (Kaçak Çalışanlar)

Ç-117 tahdit kodu, Türkiye’de kaçak olarak çalışan yabancılar hakkında oluşturulan bir koddur. Dolayısıyla bu kod, UİK ya da çalışma izni ile ilgili düzenlenen mevzuata aykırı olarak çalıştığı tespit edilen yabancılar hakkında deport kararı ve 1 yıl süre ile ülkeye giriş yasağı verilmesi amacıyla konulmaktadır.

İlgili yazı: ç-117 ç-119 tahdit kodu

Ç-118 (Kamu sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalık taşıyanlar)

Ç-118 tahdit kodu, kamu sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılarla ilgili olarak düzenlenen tahdit kodudur. Kodun konulması için, yabancının, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen bulaşıcı hastalıklardan birini taşıdığı doktor raporuyla ortaya konulmalıdır. Ayrıca bu kod ile yabancı kişi deport edilir ve 5 yıl boyunca Türkiye’ye girişine izin verilmez.

Ç-119 (Kaçak Çalışanların Para Cezasını Ödememesi)

Ç-119 tahdit kodu, Türkiye’de kaçak olarak çalışan yabancılara verilen idari para cezalarının, Türkiye’den deport edilirken ödenmemesi halinde konulmaktadır. Ayrıca bu kod ile, yabancıların 5 yıl süre ile Türkiye’ye giriş yapması engellenmektedir.

Ç-120 (Vize veya İkamet İhlalinden Kaynaklanan Para Cezasının Ödenmemesi)

Ç-120 tahdit kodu, yabancının vize ve ikamet izni ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödememesi halinde düzenlenmektedir. Türkiye’de vize ya da oturma izni ihlalinde bulunan yabancının, Türkiye’den çıkış yaparken para cezası ödemesi gerekmektedir. Bu cezanın ödenmemesi halinde ç-120 kodu konulur ve yabancının 5 yıl süreyle Türkiye’ye girişi yasaklanır.

Ç-135 (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna Aykırı Davrananlar)

Ç-135 tahdit kodu, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa aykırı davranan yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. YUKK 102 kapsamında yabancıya uygulanan idari para cezasının ödenmemesi halinde konulmaktadır. Bu çerçevede yabancının 5 yıl süre ile Türkiye’ye giriş yapmasına izin verilmez.

Ç-136 (Seyahat Masraflarını Ödemeyenler)

Ç-136 tahdit kodu, deport edilirken seyahat masrafını ödemeyen yabancılar hakkında düzenlenir. Kural olarak, Türkiye’den deport edilen yabancıların, seyahat masraflarını ödemeleri gerekmektedir. Yabancılar bu masrafları karşılayamazsa masraflar idare tarafından karşılanır ve yabancı hakkında ç-136 tahdit kodu düzenlenir. Türkiye’ye tekrar giriş yapmak istenmesi halinde bu masrafları ödemesi gerekir.

Ç-137 (Terke Davet Edilen Yabancılar)

Ç-137 tahdit kodu, Türkiye’yi terke davet edilen yabancıların, verilen sürede sınır dışına çıkmaması halinde düzenlenen tahdit kodudur. Bu tahdit kodu çerçevesinde yabancının 5 yıl süre ile Türkiye’ye girişine izin verilmez.

Ç-138 (İnad Yolcu)

Ç-138 tahdit kodu, hakkında Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilmiş olan yabancının, bu yasağa rağmen Türkiye’ye tekrardan giriş yapmaya çalıştığının tespit edilmesi halinde konulan koddur. Bu kod, inat yolcu kodu olarak da bilinmektedir. Adına bu kod işlenen yabancıların 5 yıl boyunca Türkiye’ye giriş yapması engellenir.

İlgili yazı: ç-138 tahdit kodu

Ç-141 (Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen)

Ç-141 tahdit kodu, uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Ayrıca bu kod, uluslararası terörizm faaliyetlerine doğrudan ya da dolaylı olarak katılan, katılacağı, destek vereceği ya da Interpol tarafından “terörizm” gerekçesiyle arandığı bildirilen yabancıların Türkiye’ye girişini 5 yıl süre ile yasaklama amacıyla konulmaktadır.

Hakkında ç-141 kodu düzenlenen yabancının Türkiye girişi; İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak özel izne göre mümkün olabilecektir. Ancak uygulamada Bakanlık bu izni neredeyse hiçbir zaman vermemektedir. Dolayısıyla yabancı hakkında aslında bir süresiz giriş yasağı uygulanmaktadır.

İlgili yazı: ç-141 tahdit kodu

Ç-149 (Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülen)

Ç-149 tahdit kodu, kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Ayrıca bu kod, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olabileceği ya da çatışma bölgelerine gidebileceği Risk Analiz Birimleri tarafından değerlendirilenlere konulmaktadır. Ç-149 tahdit kodu ile yabancının Türkiye’ye girişi 5 yıl süre ile yasaklanmaktadır.

İlgili yazı: ç-149 tahdit kodu

Ç-150 (Sahte Belge ile Giriş Yapmaya Çalışanlar)

Ç-150 tahdit kodu, sahte belge ile ülkeye giriş-çıkış yapmaya çalışan yabancılarla ilgili olarak düzenlenen tahdit kodudur. Bununla birlikte, sahte veya başkasına ait orijinal belgeyi ibraz eden yabancılar hakkında da tesis edilmektedir. Bu kod ile, yabancıların 5 yıl süre ile Türkiye’ye girişi yasaklanmaktadır.

Sahte veya başkası tarafından ibraz edilen orijinal belgede kimlik bilgileri bulunan yabancı kişinin, bu durumu kendi onayı ve bilgisi olmadan gerçekleştiğini gerekli bilgi ve belgelerle idareye sunması ve idarenin de uygun görmesi halinde kod kaldırılır.

Ç-151 (Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri)

Ç-151 tahdit kodu, göçmen kaçakçısı ya da insan ticareti suçlarını işlediği tespit edilen yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Dolayısıyla bu kod, göçmen kaçakçılığı ya da insan ticareti suçlarını işleyen yabancıları deport etmek ve Türkiye’ye girişini 5 yıl yasaklama amacıyla konulmaktadır.

Ç-152 (Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar)

Ç-152 tahdit kodu, Türkiye’ye girişi ihtiyaten engellenen yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Dolayısıyla bu kod ile yabancı kişinin Türkiye’ye girişi geçici süre ile engellenmektedir. Yabancı hakkında düzenlenen bu giriş yasağı süresi ise 1 yıldır.

İlgili yazı: ç-152 tahdit kodu

Ç-166 (Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkanı Bulunmayan)

Ç-166 tahdit kodu, Türkiye’ye girişini haklı nedene dayandırmayan veya maddi imkanı bulunmayan yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Yabancının; Türkiye’ye giriş izni verilmeyen kabul edilmeyen yolcu kapsamına alınması veya Türkiye’ye girişini haklı bir nedene dayandırmaması ya da Türkiye’de kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olmaması durumunda bu kod konulmaktadır.

Ç-167 (3 ila 6 Ay Arasında Vize, İkamet, Çalışma İzni İhlalinde Bulunanların 1 Ay Süreyle Ülkeye Girişini Engelleyen)

Ç-167 tahdit kodu, 3-6 ay arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni, ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılarla ilgili olarak düzenlenen tahdit kodudur. Bu yabancıların deport kararı alınmadan, hudut kapılarına ya da il göç idaresi müdürlüklerine kendiliğinden gelmeleri halinde ve haklarında düzenlenen idari para cezalarını ödemeleri durumunda 1 ay süre ile Türkiye’ye girişine izin verilmemektedir.

Ç-179 (Organ/Doku Ticareti)

Ç-179 tahdit kodu, organ/doku ticareti nedeniyle Türkiye’den deport edilen yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Ayrıca ç-179 kodu konulan yabancının 5 yıl süre ile Türkiye’ye girişine izin verilmemektedir. Bu kod, il göç idaresi müdürlükleri tarafından konulmaktadır.

Yabancı Tahdit Kodları ve Tahdit Kodunun Kaldırılması

G Tahdit Kodları

G tahdit kodları, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından tehlike teşkil edebilecek yabancılar hakkında düzenlenen idari kodlardır. Bununla birlikte, yabancıların çeşitli suçlara karışmaları ya da haklarında çeşitli suç kaydı bulunmaları halinde de G tahdit kodları konulabilmektedir. Ayrıca, hakkında G tahdit kodları konulan yabancılara deport kararı verilmekte ve Türkiye’ye tekrar giriş yapması engellenmektedir.

G-26 (Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri)

G-26 tahdit kodu, yasa dışı örgüt faaliyetlerinde bulunan ya da bulunduğu şüphesi bulunan yabancılar hakkında düzenlenen idari koddur. Durumun özelliğine göre, yabancı hakkında belirli sürelerde sınır dışı kararı verilmektedir. Yabancının Türkiye’de bulunması halinde ise deport edilmesi gündeme gelir.

İlgi yazı: g-26 tahdit kodu

G-34 (Sahtecilik)

G-34 tahdit kodu, sahtecilik suçlarını işleyen ya da işlediği yönünde şüphesi bulunan yabancılarla ilgili olarak düzenlenen tahdit kodudur. Örneğin, resmi belgede sahtecilik veya özel belgede sahtecilik gibi suçları işlediği yönünde şüphe duyulan yabancılara g-34 kodu konulur. Tahdit kodunun konulması ile yabancı sınır dışı edilmekte ve hakkında ülkeye giriş yasağı düzenlenmektedir.

G-42 (Uyuşturucu Madde Suçu)

G-42 tahdit kodu, uyuşturucu madde suçlarını işleyen ya da işlediği yönünde şüphesi bulunan yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Uyuşturucu madde suçlarına; uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde imal veya ticareti örnek olarak verilebilir. G-42 kodu ile yabancı deport edilir ve ülkeye girişi yasaklanır.

G-43 (Kaçakçılık Suçları)

G-43 tahdit kodu, kaçakçılık suçlarını işleyen ya da işlediği yönünde şüphesi bulunan yabancılar hakkında düzenlenen idari koddur. Hakkında g-43 tahdit kodu düzenlenen yabancı deport edilmekte ve ülkeye girişi belli sürelerle yasaklanmaktadır. Ayrıca bu tahdit kodu da ancak dava yoluyla kaldırılır.

Kaçakçılık suçları; sigara, alkol, uyuşturucu ya da tarihi eserler gibi birçok malın ülkeye gümrük ve vergi mevzuatına aykırı şekilde sokulması ve satışının yapılmasına ilişkin suçları kapsamaktadır

G-48 (Fuhşa Aracılık Etme ve Yer Temini)

G-48 tahdit kodu, fuhşa aracılık etme ve yer temini suçunu işleyen ya da işlediği şüphesi bulunan yabancılarla ilgili olarak düzenlenen tahdit kodudur.  Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin ettiği tespit edilen yabancı kişiler hakkında g-48 kodu konulur. G-48 kodu da, diğer başvuru yollarında uygulamada başvuru reddedildiğinden, ancak dava yoluyla kaldırılabilmektedir.

G-58 (Öldürme Suçları)

G-58 tahdit kodu, öldürme suçlarını işleyen ya da işlediği yönünde şüphesi bulunan yabancılarla ilgili olarak düzenlenen tahdit kodudur. Hakkında g-58 tahdit kodu düzenlenen yabancı en kısa sürede deport edilmekte ve ülkeye yeniden girişi yasaklanmaktadır. Bu kod, ancak dava yoluyla kaldırılabilmektedir.

G-64 (Tehdit)

G-64 tahdit kodu, tehdit suçunu işleyen ya da işlediği şüphesi bulunan yabancılara hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Bu kodun konulması ile yabancı sınır dışı edilmekte ve hakkında ülkeye giriş yasağı düzenlenmektedir.

G-65 (Hırsızlık) 

G-65 tahdit kodu, hırsızlık suçunu işleyen ya da işlediği şüphesi bulunan yabancılarla ilgili olarak düzenlenen tahdit kodudur. Adına g-65 tahdit kodu düzenlenen yabancı en kısa sürede yetkili birimler tarafından sınır dışı edilmekte ve hakkında ülkeye giriş yasağı verilmektedir.

G-66 (Gasp-Yağma)

G-66 tahdit kodu, gasp (yağma) suçunu işleyen ya da işlediği şüphesi bulunan yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. G-66 tahdit kodu ile, yabancının sınır dışı edilmesi ve belli sürelerle ülkeye girişinin engellenmesi amaçlanmaktadır.

G-67 (Dolandırıcılık)

G-67 tahdit kodu, dolandırıcılık suçunu işleyen veya işlediği tespit edilen yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. G-67 alan yabancı, en kısa süre içinde sınır dışına çıkarılmaktadır. Kodun iptal edilmemesi halinde, ülkeye yeniden giriş belirlenen süreler içinde yasaklanmaktadır.

G-78 (Bulaşıcı Hastalık Taşıyan Yabancılar)

G-78 tahdit kodu, bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar hakkında düzenlenir. Bu tahdit kodu, bulaşıcı hastalık taşıyan yabancıların Türkiye’ye girişini süresiz olarak engellemek amacıyla Göç İdaresi Başkanlığı tarafından konulmaktadır. Bu itibarla, bulaşıcı hastalığı olduğu tespit edilen yabancı en kısa sürede deport edilir.

Uygulamada ise genellikle bu kod, fuhuş faaliyetinde bulunan yabancılarla ilgili olarak düzenlenmektedir. Yabancı hakkında hatalı teşhis yapıldığının başka bir sağlık raporu ile kanıtlanması ya da yabancının tedavi olup bulaşıcı hastalığı taşıma riskinin ortadan kalkması halinde Türkiye’ye süresiz giriş yasağı ve g-78 kodunun kaldırılması söz konusu olabilecektir.

G-82 (Milli Güvenlik Aleyhine Faaliyet)

G-82 tahdit kodu, milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunduğu yönünde şüphe bulunan ya da bu durumu tespit edilen yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Bu kod, milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunduğuna ilişkin şüphe duyulan yabancının Türkiye’ye girişinin engellenmesi, yabancı Türkiye’de bulunuyorsa deport edilebilmesi için konulmaktadır. 

İlgili yazı: g-82 tahdit kodu

G-87 (Genel Güvenlik Açısından Tehlike Arz Eden Kişiler)

G-87 tahdit kodu, genel güvenlik açısından tehlike arz edilen yabancılar hakkında Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen tahdit kodudur. Bu kod, yabancı kişinin Türkiye’nin genel güvenliğine karşı bir tehdit olabileceği yönünde bir tespitin yapılması durumunda konulmaktadır. Ayrıca bu kod kapsamında yabancı hakkında deport ve Türkiye’ye süresiz giriş yasağı kararı da verilmektedir. 

Uygulamada g-87 kodunun verilmesinde genellikle istihbarat raporlarının etkisi olmaktadır. Ancak çoğu durumda bu istihbarat raporları, sadece şüphelere dayanılarak oluşturulmaktadır. Danıştay kararlarına göre; bu kodun konulması için yasağın uygulanmasını gerektirecek somut sebeplerin ortaya konulması gerekmektedir. (Danıştay 10. Dairesi E: 2016/16059, K: 2021/3251 T: 10.06.2021)

İlgili yazı: g-87 tahdit kodu

G-89 (Yabancı Terörist Savaşçı Olarak Değerlendirilen Kişiler) 

G-89 tahdit kodu, yabancı terörist savaşçı olabileceği yönünde şüphe duyulan yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Bu tahdit kodu, nitelikleri sağlayan yabancıların Türkiye’ye girişine izin verilmemesi veya Türkiye’de vize, vize muafiyeti ya da oturma izni ile bulunmakta ise sınır dışı edilmesi için konulmaktadır. 

İlgili yazı: g-89 tahdit kodu

K Tahdit Kodları (Kaçakçılıktan Arananlar)

K tahdit kodu, kaçakçılık suçlarından birini veya birkaçını işleyen yabancılar hakkında konulmaktadır. Bununla birlikte, bu kodun, yabancıya Türkiye’ye giriş yasağı vermediği hallerin de söz konusu olduğu durumlar bulunmaktadır. K tahdit kodu, yabancının yurt dışına çıkmasını engelleme amacıyla da konulabilmektedir.

M Tahdit Kodları

M tahdit kodları, Interpol tarafından mavi bülten konulan kişiler hakkında konulmaktadır. Mavi bülten, kişilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve ayrıca suç hareketleri ile ilgili bilgi alma ya da bir suça ilişkin bir kişi hakkında ekstra bilgilendirme isteği amacıyla düzenlenmektedir. 

M-67 (İnterpol Dolandırıcılık Kodu)

M-67 tahdit kodu, Interpol ya da Interpol’e üye olan herhangi bir ülke tarafından dolandırıcılık suçu işlediği gerekçesiyle aranan yabancıların, Türkiye’ye girişine ön izin şartı getirmektedir. M-67 kodu Interpol tarafından aranan kişinin Türkiye’ye giriş yapması, İçişleri Bakanlığından alınan ön izne bağlıdır. 

İlgili yazı: m-67 tahdit kodu

N Tahdit Kodları

N tahdit kodları, yabancıların Türkiye’ye girişini ön izin şartına bağlamak için konulan kodlardır. N tahdit kodları, n-82, n-95,  n-99 gibi farklı numaralar alabilmektedir. Uygulamada, idari makamlar tarafından, N tahdit kodu olanlara giriş izni verilmediğinden fiili yasak da yaratmaktadır.

N-67 (Dolandırıcılık Kodu)

N-67 tahdit kodu, dolandırıcılık suçu işlediği gerekçesiyle aranan yabancıların, Türkiye’ye girişine ön izin şartı getirmektedir. Ayrıca bu kod, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından konulmaktadır. N-67 kodu Interpol tarafından aranan kişinin, Türkiye’ye giriş yapmasını ön izin şartına bağlamak amacıyla konulmaktadır. 

N-82 (İstihzan Kodu)

N-82 tahdit kodu, Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancıların ön izin almaları gerektiği hususunu belirtmek için konulmaktadır. Hakkında N-82 kodu konulan yabancıların, İçişleri Bakanlığı’ndan ön izin almadıkları sürece Türkiye’ye girişlerine izin verilmemektedir.

Adına N-82 tahdit kodunun düzenlenen yabancı, Türkiye’ye giriş yapmak istiyorsa bir dilekçe ile İçişleri Bakanlığına ön izin başvurusu yapmalıdır. Ancak ön izin uygulamada neredeyse hiçbir zaman verilmemektedir. Dolayısıyla N-82 kodunun kaldırılabilmesi için, idare mahkemesinde dava açılıp kodun iptal edilmesi gerekmektedir.   

N-95 (Giriş Yasağının İhlalinin Para Cezası)

Türkiye’ye girmesi yasak olmasına rağmen ülkeye giren yabancılar, idari para cezası ile cezalandırılır. İşte N-95 tahdit kodu da, yasağı bulunması halinde Türkiye’ye bir şekilde girmiş olan yabancılardan idari para cezasını ödemeyenler hakkında düzenlenmektedir. Bu kod il göç idaresi müdürlükleri ya da hudut kapısı personelleri tarafından konulmaktadır.

N-96 (Tanınan Sürede Ülkemizden Çıkış Yapmamanın İdari Para Cezası)

Türkiye’den deport edilen yabancılar hakkında terke davet prosedürü uygulanmaktadır. N-96 tahdit kodu, Türkiye’yi terke davet edilip de tanınan sürede ülkeden çıkış yapmayan ve idari para cezası verilen yabancılar hakkında konulmaktadır. Bu kod, il göç idaresi müdürlükleri ya da hudut kapısı personelleri tarafından düzenlenir.

N-97 (Adres Beyanına İlişkin İdari Para Cezası)

Yabancıların yanlış adres beyanında bulunması veya adres değişikliğini bildirmemesi halinde idari para cezası yaptırımı uygulanmaktadır. N-97 tahdit kodu, idareye bildirdiği adreste bulunmaması, adres değişikliğini bildirmemesi ya da gerçeğe aykırı adres beyanında bulunması sebebiyle haklarında verilen idari para cezasını ödemeyen yabancılara verilmektedir.

N-99 (Interpol Kodu)

N-99 Interpol tahdit kodu, yabancının kendi ülkesinde ya da Interpol’e üye olan bir ülke tarafından Interpol arama bültenine çıkarılan yabancılar hakkında düzenlenmektedir. Bu kod ayrıca yabancının Türkiye’ye giriş yasağı kararı konulmasına da neden olmaktadır. 

İlgili yazı: n-99 tahdit kodu

N-119 (İzinsiz Çalışmanın İdari Para Cezası)

N-119 tahdit kodu, çalışma izni olmadan kaçak çalışan yabancılarla ilgili olarak düzenlenen tahdit kodudur. Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre izinsiz olarak çalışan yabancılara idari para cezası verilmektedir. İşte bu para cezasını ödemediği bildirilen yabancılar hakkında il göç idaresi müdürlükleri tarafından N-119 tahdit kodu konulur.

N-120 (Vize, İkamet, Çalışma İzni İhlali İdari Para Cezası)

N-120 tahdit kodu, vize/vize muafiyeti/ikamet/çalışma izni ihlalinde bulunan yabancılar hakkında düzenlenir. Bu yabancılardan ise ihlalde kaldığı süre bakımından harcın bir kat fazlasını ya da varsa ihlale bağlı olarak ödemesi gereken diğer harç ve para cezalarını ödemeyenler hakkında hudut kapısı personelleri tarafından konulur.

N-135 (Yasa Dışı Giriş Yapmanın veya Teşebbüs Etmenin İdari Para Cezası)

N-135 tahdit kodu, Türkiye’ye yasa dışı giriş-çıkış yapan ya da bunlara teşebbüs eden eden yabancılara idari para cezasını verildiğini belirtmek için konulan tahdit kodudur. Türkiye’ye yasa dışı giriş-çıkış yapan veya teşebbüs eden yabancılar hakkında ayrıca ç-113 tahdit kodu düzenlendiğinden, yabancının ülkeye girişi 2 yıl engellenir.  

N-136 (Sınır Dışı Seyahat Masrafı)

N-136 tahdit kodu, Türkiye’den deport edilen yabancılardan seyahat masraflarını ödemeyenler hakkında düzenlenen bildirici tahdit kodudur. Yabancıların seyahat masraflarını ödeyememesi halinde bu masraflar idare tarafından karşılanmaktadır. Ancak yabancının Türkiye’ye tekrardan giriş yapması için deport edilirken ortaya çıkan masrafları ödemesi gerekmektedir.

N-168 (102. Maddenin Ç Bendine Muhalefetten İdari Para Cezası)

N-168 tahdit kodu, YUKK 102/1-ç bendine muhalefetten hakkında idari para cezası düzenlenen yabancılarla ilgili olarak düzenlenen tahdit kodudur. YUKK 102/1-ç bu bendine göre ise, 

  • Deport etmek üzere idari gözetim altına alınan, 
  • Geri gönderme merkezine sevk edilen, 
  • Deport kararının yerine getirilmesi

kapsamındaki işlemler sırasında kaçan yabancılar hakkında idari para cezası verilmektedir.  

N-169 (Bakanlıkça Belirlenen İdari Yükümlülüklere Uymama İdari Para Cezası)

N-169 tahdit kodu, Bakanlığın belirlediği idari yükümlülüklere uymayan yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Adına N-169 tahdit kodu düzenlenen yabancıların ülkeye girişi ön izne bağlanır.

N-170 (Kabahatler Kanunu veya Diğer İlgili Kanunlardan Kaynaklanan İdari Para Cezası)

N-170 tahdit kodu, Kabahatler Kanunu ya da diğer kanunlardan kaynaklanan idari para cezalarının uygulandığı yabancılarla ilgili olarak düzenlenen tahdit kodudur.

N-171 (Belirlenen Yükümlülükleri Yerine Getirmemeden Kaynaklanan İdari Para Cezası)

N-171 tahdit kodu, yetkili makamlar tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen yabancılara para cezası verilmesi halinde düzenlenen tahdit kodudur. İdari para cezasının ödenmesi halinde, tahdit kodu da kaldırılmaktadır.

N-172 (Gönüllü Geri Dönüşe İlişkin Seyahat Masrafı)

N-172 tahdit kodu, gönüllü geri dönüşe ilişkin seyahat masrafını ödemeyen yahut ödeyemeyen yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur.

O Tahdit Kodları

O tahdit kodları, koruma altındaki yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodlarıdır. Dolayısıyla yabancı kişilerin Türkiye’de uluslararası koruma başvurusunda bulunması halinde, yabancının hukuki durumunu belirtmek için O tahdit kodları kullanılmaktadır.

O-100 (Uluslararası Koruma Başvurusundan Gönüllü Olarak Vazgeçen Yabancı/Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı)

O-100 tahdit kodu, uluslararası koruma başvurusundan gönüllü olarak vazgeçen yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Dolayısıyla bu kod, yabancının uluslararası koruma başvurusundan gönüllü olarak vazgeçmesi halinde, yabancı kişinin 1 yıl süre ile Türkiye’ye girişini engellemek amacıyla konulmaktadır.

O-100 kodu ayrıca semti meçhul yabancılar hakkında da düzenlenmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de il göç idarelerine sığınmacı olarak başvuru yapan yabancıların, başvuru sırasında beyan ettikleri adreste bulunmamaları halinde haklarında O-100 tahdit kodu konulması söz konusudur.

O-176 (Uluslararası Koruma Talebi Olumsuz Değerlendirilen Yabancılar 3 Yıl)

O-176 tahdit kodu, uluslararası koruma başvurusu olumsuz olarak değerlendirilen yabancılarla ilgili olarak düzenlenir. Bu kod, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma izni  başvurusunun kabul edilemez başvuru olarak değerlendirilen ya da uluslararası korumaya muhtaç değil kararı verilen yabancılara konulur. Ayrıca bu yabancıların 3 yıl süre ile Türkiye’ye girişine izin verilmez. 

O-177 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl)

O-177 tahdit kodu, uluslararası koruma talebinin çeşitli gerekçelerle reddedilen ya da uluslararası koruması iptal edilen yabancılar hakkında düzenlenir. Bu kod, uluslararası koruma başvurusu hakkında hariçte bırakma kararı verilen, uluslararası koruma statüsü iptal edilen ya da uluslararası koruma başvurusu reddedilen yabancıların 5 yıl süre ile Türkiye’ye girişini yasaklamak amacıyla konulmaktadır.

V Tahdit Kodları

V-68 (İkamet İzni Bakanlık İznine Tabi)

V-68 tahdit kodu, ikamet izni Bakanlık iznine tabi olan yabancılar için konulan tahdit kodudur. Hakkında v-68 kodu tesis edilen yabancı kişinin ikamet izni alması için Bakanlıktan izin alması gerekmektedir. 

V-69 (İkamet İzni İptal Edilenler)

V-69 tahdit kodu, ikamet izni iptal edilen yabancılara konulan tahdit kodudur. İkamet izni alabilmek için aranan şartların ortadan kalkması ya da ikamet izni kurallarına uymaması halinde ikamet izni iptal edilmektedir. Ayrıca bu yabancılar hakkında da v-69 kodu düzenlenmektedir. V-69 kodu düzenlenen yabancılara 5 yıl süre ile ikamet izni verilmemektedir.  

İlgili yazı: v-69 tahdit kodu

V-70 (Sahte Evlilik)

V-70 tahdit kodu, sahte (formalite) evlilik yaparak Türkiye’de ikamet izni ya da Türk vatandaşlığı alan yabancılar hakkında konulan tahdit kodudur. Ayrıca bu kod çerçevesinde yabancıların ikamet izni iptal edilir ve 5 yıl süre ile Türkiye’ye girişine izin verilmez. 

İlgili yazı: v-70 tahdit kodu

V-71 (Adres Değişikliğini Bildirmeyen, Gerçeğe Aykırı Beyan Eden Yabancılar)

V-71 tahdit kodu, adres değişikliğini bildirmeyen ya da gerçeğe aykırı beyan eden yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Ayrıca Türkiye’de kalacağı adresi resmi makamlara bildirip, yapılan kontrollerde bu adreste bulunmadığı tespit edilen yabancılara da v-71 tahdit kodu konulmaktadır. 

Yabancı kişi ikamet izni başvurusunda bulunduktan sonra en geç 20 iş günü içerisinde il göç idaresine adres bildiriminde bulunmalıdır. Bu bildirdiği adreste kalıp kalmadığı ise kolluk görevlileri tarafından araştırılmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda yabancının bu adreste ikamet etmediği tespit edilirse, yabancının ikamet izni başvurusu reddedilir ve v-71 kodu konulur.

V-71 kodu konulup ikamet izni başvurusu reddedilen yabancı kişi, Türkiye’yi vize muafiyeti süresi aştıysa vize ihlali cezasını ödeyerek, aşmadıysa ceza olmaksızın terk ederse Türkiye’ye giriş yasağı kararı konulmamaktadır.

İlgili yazı: v-71 tahdit kodu

V-74 (Çıkışı Bakanlık/Valiliklere Bildirilecek Yabancılar)

V-74 tahdit kodu, Türkiye’den çıkışı bakanlık/valiliklere bildirilecek yabancılar hakkında düzenlenmektedir. Başka bir anlatımla, Türkiye’den çıkış izni bakanlık/valilik iznine tabi olan yabancılar hakkında bu kod konulmaktadır. V-74 kodu uygulamada genellikle uluslararası koruma izni ile Türkiye’de ikamet eden yabancılar hakkında düzenlenmektedir.   

V-77 (Ahıska Türkü Olmadığı Halde Başvuruda Bulunanlar)

V-77 tahdit kodu, Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunan yabancılara konulan tahdit kodudur. Dolayısıyla Ahıska Türkü olduğunu belirterek Türk soylulara özgü ikamet ya da çalışma iznine başvuruda bulunan yabancının, Ahıska Türkü olmadığının tespit edilmesi halinde v-77 kodu tesis edilmektedir.

V-84 (10 Gün İçinde İkamet İzni Alma Koşuluna Bağlı Olarak Giriş Yapanlar)

V-84 tahdit kodu, 10 gün içinde ikamet izni alma koşula bağlı olarak giriş yapan yabancılar hakkında düzenlenmektedir. Dolayısıyla 10 gün içerisinde oturma izni alma koşulu ile Türkiye’ye giriş yapan yabancıların, bu süre içerisinde oturma izni başvurusu yapmamaları halinde v-84 kodu konulur ve yabancı hakkında Türkiye’ye süreli giriş yasağı kararı uygulanır. 

Türkiye’ye ikamet izni alma koşulu ile şartlı giriş uygulamasına Göç İdaresi Başkanlığı tarafından 09.06.2020 tarihinden itibaren son verilmiştir. Bu nedenle, artık bu kodun uygulama alanı kalmamıştır.

V-87 (Gönüllü Geri Dönüş Yapan Geçici Koruma Sahibi)

V-87 tahdit kodu, gönüllü geri dönüş yapan geçici koruma sahibi yabancılarla ilgili olarak düzenlenmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de geçici koruma statüsünde olup gönüllü olarak ülkesine dönen yabancılar hakkında v-87 tahdit kodu konulmaktadır. Ayrıca bu koda, uygulamada genellikle Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak sıklıkla rastlanılmaktadır. 

V-88 (Çalışma İzni Geçersiz Kılınan Yabancılar)

V-88 tahdit kodu, Türkiye’de geçerli bir çalışma izni alan yabancıların izinlerinin iptal edilmesi halinde konulan tahdit kodudur. Ayrıca çalışma izninin iptal nedenine göre yabancıya idari para cezası ya da Türkiye’ye giriş yasağı kararı da konulabilmektedir.

V-89 (Geri Kabulü Sağlanan Yabancılar)

V-89 tahdit kodu, geri kabulü sağlanan yabancılarla ilgili olarak düzenlenmektedir. Geri kabul anlam olarak, başka bir devlete yasa dışı giriş yaptığı veya söz konusu devlette yasa dışı şekilde bulunduğu tespit edilen yabancının başka bir devlet tarafından geri kabul edilmesi anlamına gelmektedir.

V-91 (Ülkeden Çıkışı İzne Tabi Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılar)

V-91 tahdit kodu, Türkiye’den çıkışı izne tabi olan geçici koruma kapsamındaki yabancılarla ilgili olarak düzenlenen tahdit kodudur. Ayrıca Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 44. maddesindeki düzenlemede, geçici koruma sağlanan yabancıların yurt dışına çıkabilmeleri Göç İdaresi Başkanlığı’nın iznine tabi olduğu belirtilmiştir. 

V-92 (Mükerrer Kaydı Olan Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılar)

V-92 tahdit kodu, mükerrer kaydı olan geçici koruma kapsamındaki yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Dolayısıyla, geçici koruma kapsamında Türkiye’de ikamet eden Suriyeli sığınmacılardan birden fazla geçici koruma kaydı yaptıranların, en son yaptıkları kayıt aktif halde tutulmaktadır. Diğer geçici koruma kayıtlarına ise v-92 tahdit kodu konulur.

V-137 (Türkiye’yi Terke Davet Edilenler)

V-137 tahdit kodu, Türkiye’yi terke davet edilen yabancılar bakımından düzenlenmektedir. Ayrıca terke davet edilen yabancıların, Türkiye’yi terke davet kurallarına uymadıkları durumlarda da haklarında v-137 kodu konulmaktadır.

V-144 (57-A Kapsamında Serbest Bırakılanlar)

Haklarında deport kararı verilen yabancının ülkesine geri dönmesinin mümkün olmaması ve güvenli üçüncü bir ülkeye deport edilmesinin de söz konusu olmaması halinde yabancı kişi deport edilmez. Bu kişiye insani ikamet izni verilir. Ayrıca bu durumdaki yabancıya v-144 kodu konulur.

V-145 (Gönüllü Geri Dönüş)

V-145 tahdit kodu, gönüllü geri dönüş yapan yabancılar hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Gönüllü geri dönüş, uluslararası koruma ya da geçici koruma kapsamındaki yabancının uluslararası korumasının sona ereceğini bilerek kendi ülkesine dönmesi ve bunun sonucunda Türkiye’deki uluslararası koruma statüsünün son bulmasıdır.

V-146 (Türk Pasaportu Şerhli)

V-146 tahdit kodu, Türk pasaportu şerhli olan Türk vatandaşları hakkında düzenlenmektedir. V-146 kodu, bazı Türk vatandaşlarının pasaportlarına, haklarında adli işlem başlatıldığı gerekçesiyle konulmaktadır. Bununla birlikte bazı durumlarda haklarında adli işlem başlatılan Türk vatandaşlarının pasaport başvuruları v-146 kodu ileri sürülerek reddedilmektedir.

V-147 (Pasaportu Şerhli Türk Vatandaşı Eşi)

V-147 tahdit kodu, pasaportu şerhli Türk vatandaşının eşi hakkında düzenlenen tahdit kodudur. Yukarıdaki başlık altında açıklandığı gibi hakkında adli işlem başlatılan bazı Türk vatandaşlarına v-146 tahdit kodu konulmaktadır. Ayrıca hakkında bu kodun düzenlendiği kişilerin eşlerinin pasaportuna da v-147 tahdit kodu konulmaktadır. 

Bununla birlikte hakkında v-146 kodu konulan kişinin eşinin yapmış olduğu pasaport başvurusu da v-147 kodu gerekçesiyle reddedilmektedir.

V-148 (Geçici Barınma Merkezinde Barınan Kişi)

V-148 tahdit kodu, geçici barınma merkezinde barınan yabancı kişiler hakkında düzenlenmektedir. Bazı yabancı kişiler, durumun koşulları gerektirdiğine göre geçici barınma merkezinde kalabilmektedir. Bu kod, bilgilendirici bir koddur ve barınma merkezindeki barınma süreci bittikten sonra idari başvuru yoluyla kaldırılabilmektedir. 

V-153 (AYM 3. Ülkeye İlişkin Tedbir Kararı)

V-153 tahdit kodu, yabancının güvenli üçüncü ülkeye deport edilmesine ilişkin işleme karşı AYM’nin tedbir kararı vermesi halini düzenlenmektedir. Dolayısıyla yabancı kişinin güvenli üçüncü ülkeye deport edilmesi kararı verilmesinden sonra, AYM’ye tedbir talepli başvuru yapılması ve başvurunun onaylanması halinde yabancıya v-153 kodu konulmaktadır.

V-154 (Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İdare Mahkemesine Başvuru)

V-154 tahdit kodu, deport kararına karşı idare mahkemesine başvuru yapan yabancı hakkında düzenlenmektedir. Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesinde dava açılabilmektedir. Ayrıca mahkemeye başvuran kişi, deport kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Bu durumda ise yabancı kişi dava sonuçlanana kadar deport edilmemektedir.

V-155 (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tedbir Kararı)

V-155 tahdit kodu, AİHM tebdir kararı verdiği yabancı kişiler hakkında tesis edilen tahdit kodudur. AİHM’nin yabancıların başvurularına ilişkin tedbir kararı, uygulamada daha çok başvurucu yabancıların deport kararına ya da suçluların iadesine ilişkin bir karara karşı verilmektedir.

AİHM’nin vermiş olduğu tedbir kararları, yabancının başvurusunun incelendiği süre boyunca yürütmenin durdurulması şeklinde uygulanmaktadır. Ayrıca AİHM’in tedbir kararlarını, yabancının deport ya da idare kararının uygulanması halinde başvurucunun yaşamının tehlikeye girmesi ya da kötü muameleye maruz kalma tehlikesinin söz konusu olduğu durumlarda vermektedir.

V-156 (Avukatlık Vekalet Ücreti)

Deport edilmek üzere geri gönderme merkezine getirilen yabancılar için, deportun iptali davası sürecinde adli yardım hükümlerine göre avukat görevlendirilmesi yapılabilmektedir. Ancak bu davanın reddedilmesi durumunda avukatlık vekalet ücretinin ödenmesi gerekmektedir. İşte bu ücreti ödemeyen yabancı hakkında V-156 tahdit kodu konulmaktadır.

V-157 (İkamet İzni Talepleri Reddedilenler)

V-157 tahdit kodu, ikamet izni başvurusu reddedilen yabancılar hakkında düzenlenmektedir. Türkiye’de ikamet edebilmek için il göç idaresine yapılan ikamet izni başvurularının idarece çeşitli gerekçelerle reddedilmesi halinde, başvuruda bulunan yabancı hakkında v-157 kodu konulur. Bu kod, meşruhatlı vize yoluna başvurarak ya da ikamet izni başvurusunun reddine karşı itiraz veya iptal davası yoluyla kaldırılabilmektedir.

V-158 (Yabancı Temsilcilik Personel/Aile Üyesi Kimlik Kartı İptal)

V-158 tahdit kodu, yabancı temsilciliklerde çalışan personel ya da bu personellerin aile üyelerinin kimlik kartlarının iptali halinde düzenlenir. Yabancı temsilcilik personeli veya bu personellerin aile üyelerinin kimlik kartı çeşitli gerekçelerle iptal edilebilmektedir. Bu durumda ise ilgili yabancı kişi hakkında v-158 tahdit kodu konulur.

V-159 (Üçüncü Ülkeye Geçiş İçin Ülkemize Gelenler)

Üçüncü bir ülkeye transit geçiş yapmak için Türkiye’ye gelen yabancılara v-159 kodu konulmaktadır. Ayrıca bu tahdit kodu bilgilendirici bir nitelik taşımaktadır. Dolayısıyla yabancı aleyhine bir sonuç doğurmamaktadır. 

Y Tahdit Kodları

Y tahdit kodları, Interpol tarafından yeşil bülten ile aranan yabancılar hakkında konulmaktadır. Yeşil bülten, Interpol üyesi olan ülkeler için uyarıcı niteliktedir. Dolayısıyla yeşil bülten, daha önce bir suç işlemiş yani sabıkalı olan veya suça eğilimli olan kişilerin, Interpol’e üye olan ülkelere bildirme amacıyla düzenlenmektedir.

Yabancı Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

Yabancı tahdit kodları; idari başvuru, idare mahkemesinde iptal davası açılması yollarıyla kaldırılır. Ayrıca hakkında kod tesis edilen yabancılar, meşruhatlı vize alarak Türkiye’ye giriş yasağı süresi içerisinde ülkeye giriş yapabilirler. Bunun dışında, tahdit kodu için belirtilen sürenin sona ermesiyle birlikte kod kendiliğinden kaldırılmaktadır.

Tahdit kodlarının konulduğu tarih, kodun tesisi ile yabancı hakkında deport ve/veya idari gözetim kararı alınıp alınmadığı, yabancının yurt içinde/dışında olması hususlarına göre izlenecek yollar farklılık göstermektedir. Dolayısıyla tahdit kodu konulan yabancıların mağduriyet yaşamamaları için yabancılar avukatından yardım almaları oldukça faydalı olacaktır.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır

Tahdit Kodunun Kaldırılması İçin İdari Başvuru

Tahdit kodlarının kaldırılması için başvurulabilecek yollardan ilki idari başvurudur. İdari başvuru ya da itiraz, idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması için üst makamdan dava açma süresi içerisinde istenebilir. Bu durumda başvuru yapılacak kurum, Göç İdaresi Başkanlığıdır. 

İdari dava açma süresi, tahdit kodunun tebliğini izleyen günden itibaren 60 gündür. İdari makama başvuru, dava açma süresini durdurur. Başkanlık 30 gün içerisinde cevap vermezse veya başvuruyu reddederse; 30 günün bittiği veya ret işleminin tebliğini izleyen günden itibaren, 60 günlük süre yeniden işler ve iptal davası açılabilir.

Örneğin, tahdit kodunun tebliğini izleyen günden itibaren 60 günün 15. gününde idareye itirazda bulunulabilir. Yapılan bu itiraz ile iptal davası açma süresi durur. İdarenin ret cevabını izleyen yahut 30 günlük cevap süresinin bitimini izleyen günden itibaren 45 günlük dava açma süresi kalmış olur.

Tahdit Kodunun Kaldırılması Ve Giriş Yasağının İptali İçin İdari Dava

Tahdit kodu konulan ve Türkiye’ye giriş yasağı kararı verilen yabancı, kodun kaldırılması için idare mahkemesinde iptal davası açabilecektir. Bu iptal davası, yukarıda da belirtilen 60 günlük idari dava açma süresi içerisinde idare mahkemesinde açılmalıdır.

İlgili tahdit kodunun iptaline ilişkin talebin reddedilmesi halinde, ret kararının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde istinaf yoluna gidilmesi de mümkündür. Tahdit kodunun kaldırılması ile birlikte, yabancı hakkında düzenlenen Türkiye’ye giriş yasağı kararı da kaldırılmaktadır.

tahdit kodunun kaldırılması davasının açılması idari işlemin yürütümünü kendiliğinden durdurmaz. Dolayısıyla idari işlemin yürütümünün durmasını sağlamak için yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmalıdır. Yürütmenin durdurulması kararı, telafisinin güç yahut imkansız olduğu zararların doğacak olması halinde verilmektedir.

Tahdit Kodunun Kaldırılması İçin Meşruhatlı Vize

Yabancıların, Türkiye’ye giriş yasağı süresi içerisinde ülkeye giriş yapabilmeleri meşruhatlı vize ile mümkündür. Meşruhatlı vize yabancı hakkında düzenlenen tahdit kodunu kaldırmamaktadır. Ancak meşruhatlı vize yabancıya, ilgili kodda belirtilen Türkiye’ye giriş yasağı süresi içerisinde ülkeye giriş yapma imkanı tanımaktadır. 

Meşruhatlı vize; aile birleşim, çalışma, öğrenci, tedavi ya da ticaret amacıyla verilmektedir. Özel amaçlı meşruhatlı vizenin ne olduğu, nasıl alınabildiği, almak için gerekli belgelerin ne olduğu hususları hakkında daha ayrıntılı bilgi, “meşruhatlı vize nedir? nasıl alınır?” yazısında açıklanmaktadır. 

Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İptal Davası

Tahdit koduna dayanarak deport kararı verilen yabancılar, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde, sınır dışı etme kararına karşı iptal davası açabilir. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Fakat idare mahkemesi kararı aleyhine neticelenen yabancılar, AYM’ye tedbir talepli bireysel başvuru yapabilir.

Yabancı, bu 7 günlük süreden önce de her an deport edilebilir. Bu nedenle çok hızlı bir biçimde dava açılmalıdır. Mahkemeye yapılan başvurular 3-4 ay içerisinde sonuçlandırılır. Sınır dışı etme kararına karşı açılan iptal davalarında, sınır dışı işlemleri davanın açılması ile durmaktadır. Ayrıca talep edilmesine gerek yoktur.

Süresi içinde açılan sınır dışı kararının iptali davalarının olumlu sonuçlanması halinde, kararın verilmesine gerekçe oluşturan tahdit kodunun da kaldırılması mümkün olabilmektedir. Bunun için talebin dava dilekçesi ile mahkemeye sunulmuş olması gerekmektedir. Konu hakkındaki detaylar, “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır” başlıklı makalede yer almaktadır.

Yabancının geri gönderme merkezinde tutulması halinde, buradan çıkarılması için mutlaka idari gözetim kararına itiraz edilmesi gerekmektedir. Yani yürütmenin durdurulması ile yabancı geri gönderme merkezinden salıverilmemektedir.

İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari gözetim kararına itiraz, deport kararını veren valiliğin bulunduğu sulh ceza hakimliğine yapılmaktadır. Yabancı hakkında tahdit kodu konulup sınır dışı edilmek için geri gönderme merkezine götürüldüğü takdirde, idari gözetim altına alınmış olmaktadır. Yabancının idari gözetim süresi en fazla 6 ay olmaktadır. Ayrıca bu süre en çok 6 ay daha uzatılabilmektedir. 

Yapılan itiraz, gözetim kararının icrasını durdurmamaktadır. İdari gözetime itiraz neticesinde 5 gün içerisinde karar verileceği ifade edilse bile uygulamada genelde 7-10 gün gibi süreleri bulabilmektedir. Bu itiraz üzerine sulh ceza hakiminin vermiş olduğu karar kesindir.

İlgili yazı: geri gönderme merkezinden çıkmak için idari gözetim kararına itiraz

Tahdit Kodunun Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

Tahdit kodunun iptali davası, yaklaşık olarak 1 yıl sürmektedir. Bu süre, idare mahkemelerinin iş yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Tahdit kodunun kaldırılması amacıyla idareye yapılan itiraz başvuruları ise 1-3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Tahdit Kodu Kaldırma Dava Harç ve Masrafları

Tahdit kodunu kaldırmak için açılacak iptal davası harç ve masrafları yaklaşık olarak 4.000 Türk Lirasıdır. Bu harç ve masraflar her yıl yeniden değerleme oranına göre değişmektedir. 10.07.2023 tarihinden itibaren iptal davalarının harç ve masrafları aşağıda tablo halinde belirtilmiştir.

İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILIRKEN PEŞİN ALINAN POSTA GİDERLERİ
Yeni Dava Açılış Posta Masrafı,580,00 TL,
Duruşma İstemli Yeni Dava,696,00 TL,
Yürütmenin Durdurulması İstemli Yeni Dava,812,00 TL,
Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemli Yeni Dava,928,00 TL,
İDARE MAHKEMESİ VE İSTİNAF HARÇLARI
Başvuru Harcı,269,85 TL,
Karar Harcı,269,85 TL,
Yürütmeyi Durdurma Harcı,444,60 TL,
Delil Tespiti Harcı,444,60 TL,
Suret Harcı,13,95 TL x Sayfa Sayısı,
Vekalet Harcı,38,40 TL,
Keşif Harcı,1.912,35 TL.
Bölge İstinaf Başvuru Harcı,738,00 TL,
ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU HARCI,2.220,60 TL.

Tahdit Kodu Kaldırmada Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tahdit kodu kaldırmada görevli ve yetkili mahkeme, Ankara idare mahkemeleridir. Sınır dışı etme kararının iptali davalarında görevli ve yetkili mahkeme, deport kararını veren valiliğin bulunduğu yer idare mahkemeleridir.

Sonuç

Yabancı tahdit kodu düzenlenen yabancının başvurabileceği hukuki yollarda, dikkat edilmesi gereken birçok hukuki işlem bulunmaktadır. Bu işlemlerde ise idari usul hukukuna özgü süreler bulunur. Ayrıca sürelere riayet edilmemesi halinde de yabancılar çeşitli hak kaybına uğrayabileceklerdir. Dolayısıyla tahdit kodu tesis edilen yabancı kişilerin yabancılar avukatından hukuki destek almaları büyük önem arz etmektedir. 

Telefonla Sor