Ç-113 Tahdit Kodu

Ç-113 Tahdit Kodu

Ç-113 tahdit kodu, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmiş olan veya yine yasa dışı yollardan çıkmış olan yabancı kişilerin siciline işlenen koddur. Yabancıların siciline işlenen bu kod ile, Türkiye’ye girişleri en az 2 yıl engellenmektedir. Ülkeye girişin yeniden sağlanması için kodun iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Ç-113 Tahdit Kodu Nedir?

Ç-113 tahdit kodu, Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmiş olan veya yine yasa dışı yollarla çıkış yapmış olan yabancı kişiler hakkında giriş yasağı konulması işlemi için kullanılan koddur.

Ç-113 tahdit kodu İl Müdürlükleri tarafından sicile işlenmektedir. Ancak, yabancı kişi Türkiye’den çıkış yapmak için kendiliğinden sınır kapısına gelmişse, bu durumda Ç-113 kodunun işlenmesi, sınır kapısı personeli tarafından yapılacaktır. 

Ç-113 Tahdit Kodu Kapsamında Suriyelilere Uygulanacak Olan Prosedür

Suriyeliler geçici koruma statüsüne sahip olduklarından, Ç-113 tahdit kodu kapsamında bu kişilere uygulanacak prosedür de farklıdır. Suriye vatandaşları hakkında doğrudan sınır dışı etme prosedürü işletilmemektedir. 

Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları, yani Suriyeli yabancı kişiler için çıkarılmış 13/10/2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği uyarınca, Suriyeliler yakalandıktan sonra geri gönderme merkezlerine alınacaktır. Söz konusu kişilerin sınır dışı edilmesi için, bu kişilere bir rıza metni olan ‘gönüllü geri dönüş belgesi’ imzalatılmaktadır.

Ç-113 Tahdit Kodu Neden Konulur?

Ç-113 tahdit kodu, Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmiş olan yahut girmeye teşebbüs eden veya yine yasa dışı yollarla çıkış yapmış, çıkmaya teşebbüs etmiş olan yabancı kişilerin 2 yıl boyunca Türkiye’ye giriş yasağı alması için konulmaktadır. 

Hakkında Ç-113 tahdit kodu tesis edilen kişiler, bu kodun kaldırılması için hukuki yollara başvurmalıdır. Aksi halde, kişi Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmişse deport edilecek, yasa dışı yollardan çıkmışsa da tahdit kodu sicilinde kalmaya devam edecektir.

Ç-113 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

Ç-113 tahdit kodu, Göç İdaresi Başkanlığına tahdit kodunun kaldırılması istemiyle gerekçeli bir dilekçe ile itiraz başvurusu yapılması veya idare mahkemesinde iptal davası açılması ile kaldırılır.

İptal davasında mahkeme, yabancının siciline işlenen tahdit kodunun hangi gerekçelerle tesis edildiğini inceler. Dolayısıyla somut gerekçelere dayanmadan verilen tahdit kodlarının iptali söz konusu olmaktadır. 

Tahdit kodunun iptaline ilişkin hukuki yollara başvururken, söz konusu tahdit kodunun hangi gerekçe ile hukuka aykırı olduğunun da ortaya konulması gerekir. Aksi halde, kodun iptali taleplerinin reddi gündeme gelmektedir. Bu itibarla, kodun kaldırılmasına ilişkin hukuki yollara başvururken, alanında uzman bir yabancılar avukatından danışmanlık almak fayda sağlamaktadır.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır

İdari İtiraz ile Tahdit Kodu Kaldırma

Adına Ç-113 tahdit kodu düzenlenen yabancı, yetkili makama itiraz yoluyla tahdit kodunun kaldırılmasını ttalep edilebilir. İtiraz, gerekçeli dilekçe ile Göç İdaresi Başkanlığına yapılmaktadır. İtirazın yapılabileceği süre, tahdit kodunun tebliği yahut öğrenilmesini izleyen günden itibaren 60 gündür.

Yetkili makama itirazda bulunmak zorunlu bir yol değildir. Bu hukuki yola başvurmak istemeyen yabancılar, doğrudan iptal davası açabilir. İtirazın, yetkili makam tarafından reddedilmesi yahut 30 gün içinde herhangi bir cevap verilmemesi halinde de iptal davası açılabilir.

Tahdit Kodunun Kaldırılmasına İlişkin İptal Davası

Ç-113 tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin iptal davası, kodun kaldırılması için başvurulabilecek hukuki yollardan biridir. İptal davası, Göç İdaresi Başkanlığına karşı açılmaktadır. Davanın reddi halinde, istinaf ev temyiz yollarına başvurmak mümkündür.

Tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin iptal davası açmadan önce yetkili makama itirazda bulunanlar, dava açma süresinde oldukça dikkatli olmalıdır. Zira, tahdit kodunun yabancı tarafından öğrenilmesini izleyen günden, itiraz başvurusunun yapıldığı güne kadar geçen süre 60 günlük idari dava açma süresinin içinde sayılmaktadır.

Tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin iptal davasında yürütmenin durdurulması talep edilebilir. Talep, dava dilekçesi ile mahkemeye sunulmaktadır. Mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde, tahdit koduna ilişkin idari işlemler dava sonuçlanıncaya kadar askıya alınmaktadır.

Yabancı hakkında deport ve tahdit kodunun birlikte konulması halinde, hem sınır dışı kararına karşı hem de tahdit koduna karşı hukuki yollara başvurmak gerekir. Bazı istisnai durumlarda, deport kararının iptali davalarının olumlu sonuçlanması halinde, sınır dışı kararıyla birlikte tahdit kodu da kaldırılmaktadır. Bunun için deport kararının iptaline ilişkin dava dilekçesinde tahdit kodunun da kaldırılması talep edilmelidir.

Tüm tahdit kodu türleri ve kodun iptali davasına ilişkin tüm detaylara, “yabancı tahdit kodları ve kodun kaldırılması davası” başlıklı makalemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Meşruhatlı Vize Yoluyla Ülkeye Giriş Yapılması

Siciline tahdit kodu işlenen yabancı kişi, istisnai olarak meşruhatlı vize alması yoluyla Türkiye’ye giriş yapabilecektir. Aksi halde, Ç-113 tahdit kodu konulan yabancı 2 yıl süre ile Türkiye’ye giremez.

Meşruhatlı vize başvurusu, yabancının bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliklerine yapılmaktadır. Şartların sağlanması halinde, özel durumlarda yabancılara verilmektedir.

Meşruhatlı vizenin hangi durumlarda verildiği, başvurunun nasıl yapıldığı gibi meşruhatlı vize konusu hakkındaki detaylı bilgiler, “meşruhatlı vize nedir, nasıl alınır” başlıklı makalede yer almaktadır.

Sınır Dışı Kararına Karşı İptal Davası

Sınır dışı kararına karşı, kararının tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde iptal davası açılır. Bu dava, sınır dışı kararını alan valilik aleyhine açılmaktadır. Davanın açılacağı yetkili ve görevli mahkeme, deport kararını veren valiliğin bağlı olduğu yer idare mahkemesidir.

İdare tarafından, yabancının sınır dışı işlemlerinin yapılması için 7 günlük dava açma süresi beklenmez. İşlemlerin tamamlanması halinde, bu süre zarfı içinde yabancının sınır dışı edilmesi gündeme gelmektedir. Tahdit kodunun kaldırılması davası sürerken Türkiye’de kalmaya devam etmek isteyen kişilerin en kısa sürede deport kararına karşı iptal davasını da açması gerekir

Mahkemenin deport kararının iptali hususunda verdiği karar kesindir, istinaf ve temyiz yoluna başvuru mümkün değildir. Ancak, sınır dışı kararının kaldırılmasına ilişkin iptal davası reddedilen yabancı, Anayasa Mahkemesine tedbir talepli bireysel başvuru yapabilmektedir.

Yabancının geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında tutuluyor olması halinde, deport kararına itiraz, yabancının salıverilmesi sonucunu doğurmaz. Uygulamada yaklaşık 4-6 ay süren deport kararının iptali süresince yabancı geri gönderme merkezlerinde tutulmaya devam edilir. Yabancının salıverilmesi için ayrıca idari gözetim kararına itiraz etmek gerekir.

Sınır dışı kararına karşı açılacak olan iptal davası hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır?” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari gözetim kararına itiraz, kararın verildiği valiliğin bağlı olduğu sulh ceza hakimliğine yapılmaktadır. Sınır dışı kararına karşı başlatılacak iptal davası, kişinin idari gözetim kararını ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle, idari gözetim kararına karşı ayrıca hukuki bir itirazda bulunma gerekliliği vardır. Aksi takdirde, yabancı deport kararının iptali davası sonuçlanana kadar idari gözetim altında tutulacaktır.

İdari gözetim kararına ilişkin detaylı bilgi, “geri gönderme merkezinde idari gözetim kararına itiraz” başlıklı makalede yer almaktadır.

Ç-113 Tahdit Kodu

Tahdit Kodunun Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

Ç-113 tahdit kodunun kaldırılması, ilk itiraz başvurusunda ortalama 1-3 ay aralığında sürmektedir. Yapılan ilk itiraza karşı ret kararı verilirse ve idare mahkemesinde iptal davası açılırsa Ç-114 tahdit kodunun kaldırılması ortalama 1 yıl sürecektir. 

Yukarıda belirtildiği üzere, yabancı kişi hakkında aynı zamanda sınır dışı kararı verilmişse, sınır dışı kararına karşı açılan iptal davası ise uygulamada yaklaşık 4-6 ay arasında sürmektedir. İdari gözetim kararına yapılan karşı Sulh Ceza Mahkemesine yapılan itirazlar ise 1-2 hafta arasında sonuçlandırılmaktadır.

Belirtilen süreler, ortalama bir zaman zarfı aralığını ifade etmektedir. Bu süreler, mahkemelerin iş yoğunluğuna ve yabancı kişinin yapacağı itirazı tüm usul işlemlerine ve hukuka uygun şekilde yapıp yapmamasına göre değişebilmektedir. 

Tahdit Kodu Kaldırma Avukatlık Ücreti ve Dava Masrafları

V-113 tahdit kodu kaldırma masrafları, 2023 yılı itibariyle ortalama 4000 TL’dir. Belirtilen tutarlar 2023 yılı için geçerlidir. Yapılacak işlemler için belirlenen ücretler her yıl revize edilmektedir. 

Yeni Dava Açılış Posta Masrafı,420,00 TL
Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli),588,00 TL
Başvuru Harcı,179,90 TL
Karar Harcı,179,90 TL 
Yürütmeyi Durdurma Harcı,296,40 TL
Delil Tespit Harcı,296,40 TL
Temyiz Yoluna Başvuru Harcı,886,80 TL

Ç-138 Tahdit Kodunun İptali Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Ankara idare mahkemeleri, Ç-113 tahdit kodunun iptali davasındaki yetkili ve görevli mahkemelerdir. Söz konusu tahdit koduna dayanılarak verilen sınır dışı kararının iptaline ilişkin davada yetkili ve görevli mahkeme, deport kararını veren valiliğin bulunduğu yer idare mahkemeleridir.

Sonuç

Ç-113 tahdit kodunun kaldırılması, içerisinde pek çok usuli iş ve eylem barındıran hukuki bir işlemdir. Esasa ve usule ilişkin unsurlarda eksiklik yahut hata bulunması, tahdit kodunun iptal edilmemesine ve yabancının giriş yasağının devam etmesine sebebiyet verecektir. Dolayısıyla, süreç boyunca alanında uzman bir yabancılar avukatına danışmanlık almak fayda sağlamaktadır.

Telefonla Sor