Kiracı Tahliyesi İhtarname Örneği

Kiracı Tahliyesi İhtarname Örneği

Kiracı tahliyesi ihtarname örneği, ev sahibinin kiracıyı tahliye etmek maksadıyla kullandığı ihtarnameler için emsal olması amacıyla hazırlanmıştır. Dolayısıyla; bu örneğin bir taslak mahiyetinde olduğu unutulmamalı, her somut vakıa için içeriği uygun şekilde hazırlanmış bir ihtarname düzenlenmelidir.

Kiracı Tahliyesi İhtarname Örneği

Kiracı tahliye örneği olarak aşağıda bir taslak yer almaktadır. 6098 sayılı TBK kapsamında düzenlenen tahliye imkanlarından biri için kiracıya ihtarname gönderilmesi gerekiyorsa bu örnekten faydalanılabilir.

İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTAR EDEN: (Bu Bölüme İhtarname Sahibinin Adı, Soyadı ve TC Kimlik Numarası Yazılır.) 

ADRES: (Bu Bölüme İhtarname Sahibinin Açık Adresi Yazılır.)

VEKİL: (Bu Bölüme İhtarname Sahibinin Varsa Vekilinin Adı, Soyadı, Sicil Numarası, Adresi Yazılır.)

MUHATAP: (Bu Bölüme İhtarname Gönderilecek Kişinin Adı, Soyadı ve Kimlik Numarası Yazılır.)

ADRES: (Bu Bölüme İhtarname Gönderilecek Kişinin Açık Adresi Yazılır.)

KONU: (Kısa Bir Biçimde İhtarnamenin Neden Gönderildiği ve Neyin Talep Edildiği Yazılır.)

AÇIKLAMALAR: 

  1. Kiracının halihazırda oturduğu taşınmazın açık adresi yazılır. Devamında, kira sözleşmesinde bulunan başlangıç tarihi esas alınarak kiracının ikamet ettiği süre belirtilir. Son olarak mevcut durumdaki kira bedeli de net rakam olarak ifade edilir. 
  1. Ev sahibinin tahliyeye dayanak oluşturan somut gerekçeleri belirtilir. Örneğin kiracı tarafından meydana getirilen hukuka aykırılıklar, kiraya verenin ihtiyacı, 10 yıllık uzama süresinin bitmesi, iki haklı ihtarın oluşması, kira bedelinin ödenmemesi vb. kanuni gerekçeler; ayrıntılı ama öz bir şekilde ifade edilir. Son olarak söz konusu somut gerekçelere dayanak olan mevzuat hükümleri de hukuki dayanak olarak gösterilir. 

TALEP VE SONUÇ: Bu bölümde; tahliye için mevcut bulunan somut gerekçeler özetle ifade edilir ve ilgili kanun hükümlerine dayanılarak, kiralanan evin (…/…/…) tarihinde tahliyesinin istendiği belirtilir. Ardından, tahliyenin sağlanmaması halinde mahkeme nezdinde tahliye davası açılacağı ve dava sonucunda ortaya çıkacak her türlü masrafın muhatap kiracıya yükletileceği belirtilir. 

(Noterliğe hitaben yazılan bu son bölümde, üç örneği olan ihtarnamenin bir örneğinin muhataba tebliğ edilmesi, tebliğ şerhi içeren örneğinin ihtarname düzenleyen tarafımıza verilmesi, diğer örneğinin ise noterlikçe saklı tutulması talep edilir. Son olarak tarih eklenir.)

İhtar Edenin Adı-Soyadı

İmza

Kiracı Tahliyesi İhtarname Örneği

Kiracı Tahliyesi İhtarname Örneğinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kiracı tahliyesi ihtarname örneğinde dikkat edilmesi gereken ilk husus, taslak bir ihtarnamenin doğrudan kullanılmaması gerektiğidir. Çünkü her olayın kendine has birtakım özellikleri bulunur ve bunlardan bazılarına ihtarnamede mutlaka yer verilmelidir. Dolayısıyla, bu hususlar tespit edilmeli ve ihtarnameye eklenmelidir.

Kiracı tahliyesi ihtarname örneğinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, tahliye sebebinin doğru tespit edilmesidir. Her tahliye nedeninin kendine has ihtarname gönderim süresi ve zorunluluğu olabilir. Buna göre, ihtarname içeriğinde değinilmesi gereken hususlar ve ihtarname gönderdikten sonra atılması gereken adımlar değişmektedir. Tüm bunların tespiti ve sürecin yürütülmesi bakımından, uzman gayrimenkul avukatına danışmakta yarar vardır.

İhtarname gönderilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, ihtarnamenin hangi nedenle gönderildiğine göre şekillenmektedir. Dolayısıyla, ihtarnamenin gönderim usulüne ve içeriğine dikkat edilmelidir. Bu kapsamda, “kiracıya ihtarname nasıl çekilir” yazımızı inceleyerek ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Aşağıdaki listede yer alan başlıklar üzerinden, temel tahliye nedenleri için hazırlanan ihtarname örneklerinin bulunduğu yazılarımıza erişebilirsiniz.

Tahliye nedenleri, yukarıda sıralananlarla sınırlı değildir. Bu noktada, bütün tahliye nedenlerinin ele alındığı “kiracı nasıl çıkarılır” yazımıza göz atabilirsiniz.

Kiracı tahliyesi halleri dışında kiracıya çeşitli nedenlerle ihtarname gönderme ihtiyacı olabilir. Örneğin, kiracının komşuları rahatsız etmesi veya eve zarar vermesi gibi durumlarda ikaz mahiyetinde ihtarname çekmek gerekebilir. Bu durumlarda çekilecek ihtarnameler için taslak olması bakımından, “kiracıya ihtarname örneği” yazımıza göz atabilirsiniz.

Kiracı tahliye ihtarname örneği ile ilgili dikkat edilmesi gereken son husus ise ihtarname gönderildikten atılacak adımlardır. Bu prosedür yerine getirilmediği takdirde, ihtarname gönderilmesi hiçbir sonuç doğurmayabilir. İhtarname sonrasında atılması gereken adımlar ise hangi tahliye nedenine dayanıldığına göre değişkenlik gösterir. Bu noktada, “kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreç” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Sonuç

Kiracı tahliyesi ihtarname örneğinin somut duruma uygun olması, kanuni dayanak noktalarını içermesi ve uygun zamanda gönderilmiş olması gerekmektedir. Tüm bu unsurlar, ileride doğabilecek tahliye davaları için son derece önemlidir. Dolayısıyla, kiracıya ihtarname göndermeden önce alanında uzman gayrimenkul avukatına danışmakta fayda vardır.

Telefonla Sor