V-69 Tahdit Kodu

V-69 Tahdit Kodu

V-69 tahdit kodu, ikamet izni iptal edilen yabancılar hakkında düzenlenen idari kodlardan biridir. Yetkili makamlar tarafından sicile işlenen bu idari kod ile yabancıların sınır dışı edilmesi ve belli sürelerle Türkiye’de oturum izni alması engellenmektedir. Yeniden oturum izni alabilmek için hukuki yollara başvurarak kodun iptal edilmesi gerekmektedir.

V-69 Tahdit Kodu Nedir?

V-69 tahdit kodu, ikamet izni iptal edilen yabancılar hakkında tesis edilen idari kodlardan biridir. İkamet izni iptali ise Türkiye’de oturma hakkına sahip olan yabancıların sonradan bu haklarını taşımaları için gerekli olan şartları kaybetmesi halinde söz konusu olmaktadır. 

V-69 Tahdit Kodu Neden Konulur?

V-69 tahdit kodu, Türkiye’de oturma izni aldıktan sonra yasal düzenlemelere aykırı davranan yabancılara 5 yıl boyunca ikamet izni yasağı vermek için konulur.

Yabancı hakkında V-69 kodunun tesis edilmesi hususunda örnek olarak aşağıdaki durumlar verilebilir:

  • Yabancı kişinin Türkiye’de çalışma izni olmadan çalışırken yakalanması halinde ikamet izni iptal edilir ve V-69 kodu konulur. Ayrıca bu kod bildirici nitelikte olup yabancının oturma izninin iptal edildiği anlamını taşımaktadır. 
  • Yabancının ikamet izni başvurusunda bulunurken sahte bilgi ve belge kullanması ve bunun idarece tespit edilmesi halinde, yabancı hakkında V-69 kodu düzenlenir ve yabancıya 5 yıl süre ile ikamet izni verilmez.
  • Yabancı hakkında V-69 kodunun düzenlenmesi bir başka örnek ise; öğrenci ikamet izni alan yabancının, bu ikamet iznini veriliş amacı dışında kullandığının idarece tespit edilmesi halinde yabancıya V-69 kodu tesis edilir ve öğrenci ikamet izni iptal edilir.

İkamet izninin iptaline ve bununla birlikte V-69 tahdit kodunun konulmasına gerekçe oluşturan farklı sebepler de bulunmaktadır. Bu husustaki detaylı bilgi “ikamet izninin iptali” başlıklı makalede yer almaktadır

V-69 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

V-69 tahdit kodu, bu tahdit kodunu düzenleyen idari makama itiraz ederek ya da tahdit kodunun iptali davası açılarak kaldırılır. Ayrıca, 5 yıl süre ile verilen Türkiye’ye giriş yasağının sona ermesiyle birlikte kendiliğinden de kaldırılmaktadır. 

Bunlar dışında, tahdit kodu kalkmasa da, meşruhatlı vize yolu ile Türkiye’ye giriş imkanı elde edilebilmektedir.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır

İdari İtiraz ile Tahdit Kodu Kaldırma

V-69 tahdit kodunun kaldırılması için başvurulacak yollardan biri, gerekçeli dilekçe ile idareye başvuru yapılabilir. İdareye itiraz başvurusu, iptal davası açılmadan önce ve idari dava açma süresi içinde yapılmaktadır. Bu noktada başvuru yapılacak kurum Göç İdaresi Başkanlığıdır. 

V-69  tahdit kodunun kaldırılması için idari dava açma süresi, tahdit kodunun yabancıya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gündür. Başkanlığa yapılan itiraz başvurusu dava açma süresini durdurmaktadır. Başkanlık 30 gün içerisinde cevap vermezse veya bu sürede başvuruyu reddederse; 30 günün bittiği tarihten itibaren veya ret işleminin tebliğinden itibaren iptal davası açılabilir.

Başkanlığa itiraz, zorunlu bir yol değildir. Dolayısıyla yabancılar, Göç İdaresi Başkanlığına başvuru yapmadan 60 günlük dava açma süresi içerisinde doğrudan iptal davası açılabilmektedir.

Örneğin, g-69 tahdit kodu konulan yabancı, 60 günlük dava açma süresinin 20. gününde Başkanlığa başvurursa bu süre durur. Başkanlık da 20 gün sonra başvuruyu reddederse, ret kararının tebliğini izleyen günden itibaren 40 gün içerisinde iptal davası açılabilecektir. İdarenin 20 günlük değerlendirme süresi hesaba katılmaz.

Tahdit Kodunun Kaldırılmasına İlişkin İptal Davası

V-69 tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin iptal davası, süresi içinde, Göç İdaresi Başkanlığına karşı açılmaktadır. Dava dilekçesinde, tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin gerekçelerin sunulması gerekmektedir.

V-69 tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin iptal davasının reddedilmesi halinde, istinaf ve temyiz kanun yolları açıktır. Diğer bir ifade ile, davası reddedilen yabancı, talebini bir üst mahkemeye sunabilir.

V-69 tahdit kodunun iptali davasının açılması, tahdit koduna ilişkin idari işlemleri durdurmamaktadır. Bu sebeple, tahdit koduna ilişkin idari işlemlerin durması için ayrıca, mahkemeye yürütmenin durdurulması talebinde bulunmak gerekir. Yürütmenin durdurulması, dava dilekçesi ile mahkemeye sunulmaktadır.

Tahdit kodlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı ve idare tarafından düzenlenen tüm tahdit kodlarının incelendiği “yabancı tahdit kodu ve kodun kaldırılması davası yazımızı inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Meşruhatlı Vize Yoluyla Ülkeye Giriş Yapılması

Yabancılar, ülkeye giriş yasağı süresi dolmamasına ve haklarında tahdit kodu düzenlenmesine rağmen meşruhatlı vize alma yoluyla Türkiye’ye giriş yapabilmektedir. Meşruhatlı vize; aile birleşim vizesi, ticaret vizesi, tedavi vizesi, öğrenci vizesi gibi çeşitli biçimlerde verilebilmektedir. Bunun için, Türk dış temsilciliklerine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Uygulamada her durumda meşruhatlı vize verilmemektedir. Meşruhatlı vizenin verilebileceği durumlar, başvuru prosedürü ve gerekli şartlara ilişkin detaylı bilgi “meşruhatlı vize nedir, nasıl alınır” başlıklı makalede yer almaktadır.

Sınır Dışı Kararına Karşı İptal Davası

Yabancının V-69 tahdit kodu ile sınır dışı edilmesine karşı iptal davası açılabilir. Dava, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde açılmalıdır. Ancak idare, yabancının sınır dışı işlemlerinin yapılması için bu sürenin dolmasını beklememektedir. Dolayısıyla, yabancının Türkiye’de kalmaya devam etmek için en kısa sürede iptal davasının açılması gerekmektedir.

Deport kararına karşı iptal davası açılması halinde, yabancının deport edilebilmesi için davanın sonuçlanması beklenmektedir. Bu sebeple dava sonuçlanana kadar yabancının sınır dışı edilmesi söz konusu olmayacaktır. Aynı şekilde, dava açılırken ayrıca yürütmenin durdurulmasının talep edilmesi gerekmemektedir.

Deport kararının iptali davası yaklaşık olarak 3-4 ay içerisinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. İdare mahkemesi kararı aleyhine neticelenen yabancılar, tedbir talepli olarak AYM’ye bireysel başvuru yapabilirler.

Deport kararının iptali davasının hangi durumlarda açılması gerektiği, deport kararına ilişkin detaylar ve konu hakkındaki detaylar “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır” başlıklı makalede yer almaktadır.

İdari Gözetim Kararına İtiraz

Yabancının V-69 tahdit kodu ile sınır dışı edilmek için geri gönderme merkezine götürülmesi halinde, idari gözetim altına alınmış olmaktadır. İdari gözetim kararına karşı itirazlar, yabancının gözetimde kaldığı süre boyunca sulh ceza hakimliğine yapılmaktadır. Sulh ceza hakiminin vermiş olduğu karar kesindir.

Yukarıda belirtildiği gibi tahdit kodunun kaldırılmasında idari usul hukukuna özgü çeşitli süreler ve yollar bulunmaktadır. Bu usullere riayet edilmediği takdirde ise yabancının sınır dışı edilmesi yahut idari gözetim altında kalması söz konusu olabilir. Bu itibarla, alanında uzman yabancılar avukatından danışmanlık almak oldukça önemlidir.

Hangi kişiler hakkında idari gözetim kararı verileceği, geri gönderme merkezinde tutulma süreleri ve idari gözetim kararına ilişkin bilgiler “geri gönderme merkezinde idari gözetim kararına itiraz” yazısında açıklanmaktadır

V-69 Tahdit Kodu

V-69 Tahdit Kodunun Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

Tahdit kodunun kaldırılması, idare mahkemelerinin iş yoğunluğuna göre değişmekle birlikte yaklaşık 1 yıl sürmektedir. Bu 1 yıllık sürenin ise davalı idarenin tutumuna göre değişmesi mümkündür. Ayrıca davacı yabancının dilekçesinde eksiklik bulunması veya davayı iyi bir şekilde takip etmemesi halinde de iptal davasının süresi uzamaktadır.

V-69 Tahdit Kodu Kaldırmada Dava Harç ve Masrafları

V-69 tahdit kodunu kaldırmak için ödenmesi gereken harç ve masraf tutarı yaklaşık 4.000 TL’dir. Bu harç ve masraflar her yıl değerleme oranına göre yeniden yayınlanmaktadır. 10.07.2023 tarihinden itibaren iptal davalarının harç ve masrafları aşağıda tablo halinde belirtilmiştir.

İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILIRKEN PEŞİN ALINAN POSTA GİDERLERİ
Yeni Dava Açılış Posta Masrafı,580,00 TL
Duruşma İstemli Yeni Dava,696,00 TL
Yürütmenin Durdurulması İstemli Yeni Dava,812,00 TL
Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemli Yeni Dava,928,00 TL
İDARE MAHKEMESİ HARÇLARI
Başvuru Harcı,269,85 TL
Karar Harcı,269,85 TL
Yürütmeyi Durdurma Harcı,444,60 TL
Delil Tespiti Harcı,444,60 TL
Suret Harcı,13,95 TL x Sayfa Sayısı
Vekalet Harcı,38,40 TL
Keşif Harcı,1.912,35 TL
İDARE MAHKEMESİ KARARININ İSTİNAF VE İTİRAZ TALEPLERİNDE
Bölge İstinaf Başvuru Harcı,738,00 TL
Yürütmeyi Durdurmaya İtiraz Harcı (İstinaf),738,00 TL
ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU HARCI,2.220,60 TL

V-69 Tahdit Kodu Kaldırmada Görevli ve Yetkili Mahkeme

V-69 tahdit kodunun kaldırılmasında görevli ve yetkili mahkeme Ankara idare mahkemeleridir. Sınır dışı kararının iptali davasında yetkili ve görevli mahkeme ise, deport kararını veren valiliğin bulunduğu yer idare mahkemeleridir.

Sonuç

V-69 tahdit kodu alan yabancılara 5 yıl süre ile oturma izni verilmemekte ve bu yabancılar hakkında deport süreci başlatılmaktadır. Bazı durumlarda ikamet izni iptal nedenleri bulunmasa da idare tarafından V-69 tahdit kodunu tesis etmekte ve ikamet iznini iptal etmektedir. Dolayısıyla bu yabancıların idari yaptırımlara uğramamaları için yabancılar avukatından destek almaları önem arz etmektedir. 

Telefonla Sor