c-119-tahdit-kodu

Ç-117 ve Ç-119 Tahdit Kodu

Ç-117 ve Ç-119 tahdit kodu, Türkiye’de çalışma izni almadan çalışan yabancıların hakkında tesis edilen koddur. Bu kodlar ile yabancıların sınır dışı edilir ve ülkeye girişleri de belirli süre yasaklanır. Yabancı, bu kodları kaldırmak istiyorsa, itiraz başvurusunda bulunabilir, iptal davası açabilir veya meşruhatlı vize alabilir. Bunun yanında, sınır dışı kararının kaldırılması için de sınır dışı (deport) kararına karşı iptal davası açılmalıdır.

Ç-117 ve Ç-119 Tahdit Kodu Nedir?

Ç-117 ve Ç-119 tahdit kodu, Türkiye’de kaçak çalışan yabancılar hakkında düzenlenen koddur. Ç-117 tahdit kodu, Türkiye’de çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılara konulur. Bu yabancılar deport edilir, Türkiye’ye girişleri belirli bir süreliğine yasaklanır ve idari para cezası kesilir. Ç-119 tahdit kodu ise, kaçak çalıştığı tespit edilen yabancılardan idari para cezasını ödemeyenler hakkında konulmaktadır.

Ç-117 Tahdit Kodu Nedir?

Ç-117 tahdit kodu, Türkiye’de çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar hakkında düzenlenmektedir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar hakkında deport kararı alınır. Ayrıca bu yabancıların Türkiye’ye girişi 1 yıl süre ile yasaklanır. Ç-117 tahdit kodu il göç idaresi müdürlükleri tarafından konulmaktadır.

Ç-119 Tahdit Kodu Nedir?

Ç-119 tahdit kodu, Türkiye’de kaçak olarak çalışan yabancılara verilen idari para cezalarının, yabancılar Türkiye’den deport edilirken ödenmemesi halinde düzenlenmektedir. Ayrıca bu tahdit kodu yabancının 5 yıl süre ile Türkiye’ye giriş yapmasını engellemektedir. 

Ç-117 ve Ç-119 Tahdit Kodu Neden Konulur?

Ç-117 ve Ç-119 tahdit kodu, yabancı kişilerin Türkiye’de herhangi bir çalışma izni almadan çalıştığının tespit edilmesi halinde, haklarında deport kararı ve Türkiye’ye giriş yasağı kararı alabilmek amacıyla konulur. Ayrıca kaçak çalıştığı gerekçesiyle hakkında idari para cezası verilenlerin, para cezalarını ödememeleri halinde Ç-119 tahdit kodu konulmaktadır.

Ç-117 ve Ç-119 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

Ç-117 ve Ç-119 tahdit kodunun, idari itiraz başvurusu veya iptal davası yoluyla kaldırılması mümkündür. Ayrıca, hakkında tahdit kodu konulan yabancı, meşruhatlı vize alarak da Türkiye’ye giriş yapabilir.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır

İdari İtiraz ile Tahdit Kodu Kaldırma

Ç-117 ve Ç-119 tahdit kodunun kaldırılması için itirazlar, kodun yabancıya tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde Göç İdaresi Başkanlığına yapılır. Söz konusu itiraz başvurusu, gerekçeli bir dilekçe ile yapılır.

Yapılan itiraz başvurusu dilekçesinde, gerekçeli olarak tahdit kodu tesisinin hukuki olmadığı belirtilir. Örneğin yabancının çalışma izni bulunduğu, çalışma izni olmadığından hiç çalışmadığı veya geçerli çalışma izni olduğu gibi hususlar belgelendirilerek dilekçeye eklenmelidir.

Göç İdaresi Başkanlığına yapılan itiraz, 30 gün içinde sonuçlandırılır. Eğer ki, 30 gün içinde herhangi bir cevap verilmez veya belirsiz cevap verilirse başvuru reddedilmiş sayılır. Başvuru reddedildikten sonra ise, süresi içinde iptal davası açılabilir.

DİKKAT: Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yapılan itiraz başvurusu, itiraz sonuçlanana kadar iptal davası açmak için kanunen belirlenen 60 günlük süreyi durdurur.

İptal Davası ile Tahdit Kodu Kaldırma

Ç-117 ve Ç-119 tahdit kodunun kaldırılması için başvurulabilecek bir diğer imkan, idare mahkemesinde iptal davası açılmasıdır. Bu dava Göç İdaresi Mahkemesine karşı açılmaktadır. Ayrıca bu dava tahdit kodunun yabancıya tebliğini izleyen günden itibaren 60 günlük içerisinde açılması gerekir.

İptal davası açılmadan önce idareye itiraz başvurusunda bulunulmuşsa, iptal davası açma süresi olan 60 günden, tahdit kodunun tesis edildiğinin tebliğ edilmesi ile bu karara itiraz edilmesi arasındaki süre düşülür. Örneğin, tahdit kodunun kişiye tebliğ edilmesini izleyen 25. günde itiraz edilmişse, iptal davası açmak için kişinin, itiraz sonucu verilen kararının tebliğini izleyen günden itibaren 35 günü vardır.

Ç-117 ile Ç-119 tahdit kodları birbirine bağlı kodlar olduğundan, kodun iptali için tek bir dilekçe ile dava açılabilir. Bu dilekçede kişinin kaçak şekilde çalışmadığına dair tüm hususlar açıklanmalı ve varsa bu husus belgelendirilmelidir.

Tahdit kodunun kaldırılması için açılacak olan iptal davasında yürütmenin durdurulması talep edilebilir. Yürütmenin durdurulması talebi kabul edilirse, tahdit kodunun meydana getireceği etkiler dava sonuna kadar durur. Bu karar, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacak olması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması halinde verilir. Bu şartların karşılandığı dilekçede belirtilir.

Tüm tahdit kodlarının incelendiği “yabancı tahdit kodu ve kodun kaldırılması davası yazımızı inceleyerek konu ile alakalı olarak kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Meşruhatlı Vize Yoluyla Ülkeye Giriş Yapılması

Ç-117 ve Ç-119 tahdit kodundan dolayı hakkında yurda giriş yasağı uygulanan yabancı, meşruhatlı vize alarak ülkeye giriş yapabilir. Bu anlamda meşruhatlı vize, yabancı hakkında tahdit kodu ve yurda giriş yasağı kalkmamış olsa da ülkeye giriş izni sağlar.

Meşruhatlı vize; aile birleşim, çalışma, öğrenci, tedavi ve ticaret vizesi gibi çeşitli amaçlar ve sebepler için idare tarafından özel olarak verilen bir vize türüdür.

Meşruhatlı vize konusunun bütün detaylarıyla incelendiği, “meşruhatlı vize nedir? nasıl alınır?” yazımızı inceleyerek konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sınır Dışı Kararına İtiraz İçin İptal Davası

Hakkında Ç-117 ve Ç-119 tahdit kodları konulan ve bu kapsamda deport kararı verilen yabancılar, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açabilir. Bu dava valiliğin bağlı bulunduğu idare mahkemesinde açılır.

Sınır dışı kararına karşı dava açmak için, her ne kadar kanunen, 7 gün dava açma süresi olsa da bu sürenin sonuna kadar beklenmemeli, en kısa sürede dava açılmalıdır. Zira uygulamada idare, sınır dışı etme prosedürünü tamamladığında bu 7 günlük dava süresini bile beklemeden yabancıyı sınır dışı edebilir.

Sınır dışı (deport) kararının iptali için açılacak olan dava dilekçesinde, hem sınır dışı kararının iptali hem de kodun iptali istenebilir. Bu şekilde mahkemenin talepleri hukuken uygun bulduğu takdirde, her iki işlemi de iptal edebilecektir.

Yukarıda yer alan hukuki imkanlar, mutlaka kanunen belirlenen süreler içerisinde ve hukuki temelde kullanılmalıdır. Aksi halde yapılan başvuruların reddi sonucu, yabancının sınır dışı edilmesi gündeme gelecektir. Bu şekilde olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak ve sürecin sağlıklı yürütülmesini sağlamak için alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Sınır dışı kararına karşı açılacak iptal davası hakkında “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır?” başlıklı makalemizi okuyarak daha ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Başvurusu

Yabancı tahdit kodu ile sınır dışı edilmek için geri gönderme merkezine götürüldüğü takdirde, idari gözetim altına alınmış olmaktadır. Sınır dışı etme kararına ve kodun tesis edilmesine karşı dava açılması idari gözetim kararını durdurmamaktadır. Dolayısıyla, idari gözetim kararına karşı ayrıca itirazda bulunmak gerekmektedir.

İdari gözetim kararına karşı itirazlar Sulh Ceza Hakimliğine yapılmaktadır. Bu itiraz, idari gözetim kararını veren valiliğin bulunduğu yer veya yabancının idari gözetim altında tutulduğu yer Sulh Ceza Hakimliğine yapılır.

İdari gözetim kararının kaldırılması için yapılacak itiraz hakkında “geri gönderme merkezinde idari gözetim kararına itiraz” isimli makalemizi okuyarak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Başvurusu

Ç-117 ve Ç-119 Tahdit Kodlarının Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

Ç-117 ve Ç-119 tahdit kodunun kaldırılması, itiraz başvurusunda ortalama 1-3 ay aralığında sürmektedir. Tahdit kodunun kaldırılması için açılacak iptal davası ise ortalama 1 yıl sürer.

Tahdit Kodu Kaldırmada Avukatlık Ücreti ve Dava Masrafları

Ç-117 ve Ç-119 tahdit kodunu kaldırmak için idare mahkemesinde açılacak iptal davası masrafları 2023 yılı itibariyle yaklaşık 4000 TL’dir.

Bu ücret içinde yer alan harç ve masraflar her yıl yeniden değerleme oranına göre değişmektedir. 10.07.2023 tarihinden itibaren iptal davalarının harç ve masrafları aşağıda tablo halinde belirtilmiştir.

İDARE MAHKEMELERİNDE DAVA AÇILIRKEN PEŞİN ALINAN POSTA GİDERLERİ
Yeni Dava Açılış Posta Masrafı,580,00 TL,
Duruşma İstemli Yeni Dava,696,00 TL,
Yürütmenin Durdurulması İstemli Yeni Dava,812,00 TL,
Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemli Yeni Dava,928,00 TL,
Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması İstemli Temyiz,300-500 TL.
İDARE MAHKEMESİ HARÇLARI
Başvuru Harcı,269,85 TL,
Karar Harcı,269,85 TL,
Yürütmeyi Durdurma Harcı,444,60 TL,
Delil Tespiti Harcı,444,60 TL,
Suret Harcı,13,95 TL x Sayfa Sayısı,
Vekalet Harcı,38,40 TL,
Keşif Harcı,1.912,35 TL.

Ç-117 ve Ç-119 Tahdit Kodu İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ç-117 ve Ç-119 tahdit kodu iptali davasında görevli ve yetkili mahkeme Ankara İdare Mahkemeleridir. Söz konusu tahdit koduna dayanılarak verilen sınır dışı kararının iptaline ilişkin davada yetkili ve görevli mahkeme, deport kararını veren valiliğin bulunduğu yer idare mahkemeleridir.

Sonuç

Ç-117 ve Ç-119 tahdit koduna uygulamada sıkça rastlanılmaktadır. Bu kodlar, kişilerin ülkeye giriş yasağı almasına ve sınır dışı edilmelerine sebep olmaktadır. Dolayısıyla, bu kararlara karşı mümkün olan en kısa sürede hukuki imkanlara başvurmak gerekir. Aksi halde kişinin deport (sınır dışı) edilmesi gibi olumsuz sonuçlar doğabilecektir. Bu anlamda, sürecin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi için alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması önemlidir.

Telefonla Sor