1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi sorusunun cevabı hayır olacaktır. Ev sahibi, başka herhangi bir tahliye nedeni yoksa sırf 1 yıllık süre dolduğu için kiracıyı çıkaramaz.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi, yalnızca sözleşmede belirlenen sürenin dolmasına dayanarak kiracıyı evden çıkaramaz. TBK 347 hükmü uyarınca; belirli süreli şekilde yapılan kira sözleşmesinde kararlaştırılan süre dolunca, sözleşme aynı koşullarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır.

Dolayısıyla, 1 yıllık kira sözleşmesinde belirlenen sürenin dolmasına dayanarak kiracının tahliye edilmesi mümkün değildir. Fakat buna rağmen, kiracı tahliyesine imkan tanıyan çeşitli haller mevcuttur. Bunlara dair detaylara, yazının devamında değinilmiştir.

Öncelikle belirtmelidir ki sözleşmenin 1 yıl daha uzama durumu, 10 yıl boyunca geçerlidir. Dolayısıyla, ortada başka bir tahliye nedeni yoksa kiracının tahliye edilebilmesi için sözleşmede belirlenen sürenin dolması ve bunun üzerine 10 uzama yılı daha geçmesi gerekir.

Sonrasında, bunu takip eden her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce kiracıya ihtarname göndererek kira yılı sonunda tahliye davası açılabilir. Konuya ilişkin detaylar, “10 yıllık kiracının tahliyesi” yazımızda yer almaktadır.

Son olarak kiracı her zaman kira sözleşmesinin bitimine dayalı olarak kira sözleşmesini sonlandırabilir.

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ne Olur?

TBK 347 uyarınca kiracı, sözleşme süresi bitmeden en az 15 gün önce fesih bildiriminde bulunmazsa kira sözleşmesi 1 yıl uzamış sayılır. Dolayısıyla, kiracı sözleşmeyi feshetmek istemediği sürece her yılın bitiminde sözleşme 1 yıl daha uzamış olacaktır.

Bu durum, 10 uzama yılı boyunca geçerli olacaktır. 10 uzama yılı geçtikten sonra, bunu takip eden yıllarda ev sahibi süreye dayanarak tahliye davası açabilir. Bunun için, ilgili kira yılının bitiminden en az 3 ay önce kiracıya ihtarname gönderilir ve yıl sonunda tahliye davası açılır.

Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarmak İstiyorsa Ne Yapmalıdır?

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi sorusunun yanıtı hayır olmakla birlikte, belirli tahliye nedenlerinin varlığı halinde 1 yıllık kiracının tahliyesi mümkün olmaktadır. Bu noktada, Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenen kiracı tahliye nedenleri gündeme gelir.

Aşağıda, temel birtakım tahliye nedenleri liste halinde verilmiştir. Eğer ortada bu nedenlerden biri mevcutsa ev sahibi ilgili tahliye nedenine dayanarak 1 yıllık kiracıya da tahliye davası açabilir. Bu hallerin varlığının tespit edilmesi ve ileri sürülmesi bakımından ise uzman gayrimenkul avukatından hukuki destek almakta fayda vardır.

  • Ev sahibinin veya yakınlarının konut ihtiyacının doğması,
  • Kiracının kirayı ödememesi, geç ödemesi veya eksik ödemesi,
  • Evde esaslı tadilat yapılması,
  • Tahliye taahhütnamesi yapılmış olması,
  • Kira sözleşmesine aykırılık teşkil eden diğer durumların ortaya çıkması halinde, 1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi sorusunun cevabı evet olacaktır.
1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi?

Ev sahibinin kendisinin, eşinin, üstsoyunun, altsoyunun veya kardeşlerinin konuta ihtiyaç duyması halinde; 1 yıllık kiracı tahliye edilebilir. Fakat ev sahibinin ihtiyacı gerçek, samimi, sürekli ve zorunlu olmalıdır. Böyle bir durumda, sözleşme süresinin sonunda kiracıya tahliye davası açılmalıdır. Bu noktada, Yargıtay kriterlerine dikkat edilmelidir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve Yargıtay kararlarına yansıyan ihtiyaç örnekleri, “ihtiyaç nedeniyle tahliye” yazımızda yer almaktadır.

Kiranın ödenmemesi veya geç ya da eksik ödenmesi, 1 yıllık kiracının tahliyesi için geçerli bir sebep teşkil etmektedir. Bu durumda, ev sahibi kiracıya bir ihtarname göndermeli ve borcunu ödemesi için en az 30 günlük süre vermelidir.

Verilen süre içerisinde kiracı borcunu yerine getirmediği takdirde, ev sahibi 1 yıllık kiracının tahliyesini sağlayabilir. Konuya ve sürece dair detaylar, “kirayı ödemeyen kiracı nasıl çıkarılır” yazımızda detaylı biçimde izah edilmiştir.

Evde esaslı tadilat yapılması, 1 yıllık kiracının tahliyesine imkan tanıyan bir diğer durumu ifade eder. Fakat bunun için, ilgili tadilat gerekli olmalı ve bu esnada kiracının evde yaşaması mümkün olmamalıdır. Bu şartlar olduğu takdirde, 1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi sorusunun cevabı da evet olacaktır.

Bunun için, sözleşme süresi dolunca kiracıya tahliye davası açılmalıdır. Bu noktada, “tadilat nedeniyle kiracının tahliyesi” yazımızda dikkat edilmesi gereken noktalara ve Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Kiracı ve ev sahibinin tahliye taahhütnamesi yapması, 1 yıllık kiracının tahliyesini sağlayan en kolay yoldur. Buna göre; tarafların tahliye taahhütnamesi yapmış olmaları durumunda, taahhütnamedeki tahliye tarihinde kiracı evi boşaltmalıdır.

Eğer tahliye tarihinde kiracı evden çıkmazsa ev sahibi, 1 ay içinde icra dairesine başvurarak veya tahliye davası açarak kiracıyı çıkarabilir. Tahliye taahhütnamesi başta yapılmamışsa 1 yılın sonunda da yapılabilir. Buna ilişkin ayrıntılar ve sürece dair detaylı bilgi, “tahliye taahhütnamesi ile tahliye” yazımızda yer almaktadır.

Sözleşmesi biten 1 yıllık kiracının tahliye edilmesine imkan tanıyan nedenler, belirtilenlerle sınırlı değildir. Dolayısıyla, kira sözleşmesine aykırılık teşkil eden çeşitli durumlar gündeme geldiğinde 1 yıllık kiracının tahliyesi mümkün olacaktır. Bu noktada, “kiracı nasıl çıkarılır” yazımızda tüm tahliye nedenleri yer almaktadır. 1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi sorusunun cevabı da bu durumlarda evet olacaktır.

Sonuç

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi sorusunun cevabı, görüldüğü üzere çeşitli ihtimallere göre şekillenmektedir. Burada, tahliye imkanı olup olmadığının doğru tespit edilmesi son derece önemlidir. Ayrıca, tespit edilen tahliye nedeni için öngörülen usule uygun hareket edilmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Bu noktada, uzman bir gayrimenkul avukatından destek almak faydalı olacaktır. 

Telefonla Sor