Ç-114 Tahdit Kodu

Ç-114 Tahdit Kodu

Ç-114 tahdit kodu, haklarında adli işlem yapılan yabancı kişilere konulan ve yabancının Türkiye’ye girişini engelleyen idari uygulamadır. Hakkında bu kod ile işlem yapılan yabancının Türkiye’ye giriş yapması ve söz konusu tahdit kodunun kaldırılması için hukuki yollara başvurması zorunludur. Bu yollar, yetkili makama itiraz başvurusu yapmak ve iptal davası açmaktır.

Ç-114 Tahdit Kodu Nedir?

Ç-114 tahdit kodu, haklarında adli işlem yapılan yabancıların bu sebeple; mevcut vizesinin, çalışma izninin veya ikamet izninin iptal edilmesi ya da sınır dışı etme kararı verilmesi sonucunda verilen idari koddur.

Ç-114 tahdit kodu, İl Müdürlükleri tarafından konulmaktadır. Ç-114 tahdit kodunun düzenlenebilmesi için ceza almış olması gerekmez. Yalnızca adli takibata uğramış olması sebebiyle hakkında giriş yasağı tesis edilmesi mümkündür. 

Ç-114 Tahdit Kodu Neden Konulur?

Ç-114 tahdit kodu, bir suça karışılması neticesinde haklarında adli işlem yapılan yabancıların Türkiye’ye girişlerini 2 yıl boyunca engellemek amacıyla konulmaktadır.  

Ç-114 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

Ç-114 tahdit kodu, Göç İdaresi Başkanlığına tahdit kodunun kaldırılması istemiyle gerekçeli bir dilekçe ile itiraz başvurusu yapılması veya idare mahkemesinde iptal davası açılması ile kaldırılır.

Tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin hukuki yollara başvururken talebin gerekçeli şekilde yetkili makama iletilmesi gerekir. Aksi halde yapılan başvuruların reddi gündeme gelmektedir. Bu itibarla, yapılacak başvurularda ve açılacak iptal davasında, alanında uzman bir yabancılar avukatından hukuki danışmanlık almak oldukça önemlidir.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır

İdari İtiraz ile Tahdit Kodu Kaldırma

Yetkili makama itiraz, adına ç-114 tahdit kodu düzenlenen yabancının başvurabileceği yollardan biridir. İtirazı yapılacağı mercii Göç İdaresi Genel Başkanlığıdır. İtiraz, tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin gerekçeli dilekçe ile yapılır.

Göç İdaresi Genel Başkanlığına yapılan itiraz yerinde bulunursa tahdit kodu kaldırılır. Reddedilirse; ret kararının tebliğini veya idarenin 30 günlük cevap verme süresinin bitimini izleyen günden itibaren itibaren 60 gün içerisinde iptal davası açılır. Aynı şekilde, yetkili makama itirazda bulunmadan doğrudan iptal davasının açılması da mümkündür.

Doğrudan iptal davası açılması yolu seçildiği takdirde, sonradan Göç İdaresi Başkanlığına itiraz yolu kullanılamayacaktır. Dolayısıyla, öncelikle itiraz yolunun kullanılması, akabinde iptal davasının açılması uygulamada olumlu sonuç doğurmaktadır.

Tahdit Kodunun Kaldırılmasına İlişkin İptal Davası

Tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin iptal davası, adına tahdit kodu düzenlenen ve ülkeye girişine izin verilmeyen yabancının başvurabileceği bir yoldur. Dava, Göç İdaresi Başkanlığına karşı açılmaktadır. Davanın reddi halinde, istinaf ve temyiz yoluna başvuru mümkündür.

İptal davası açılmadan önce yetkili makama itirazda bulunulmuş olması halinde, itiraz başvurusuna kadar geçen süre 60 günden düşülür. Ancak, yetkili makamın itirazı inceleme süresi, 60 gün içinde sayılmamaktadır.

Örneğin, tahdit kodunun yabancıya tebliğini izleyen 12. günde itirazda bulunulmuş olsun. Bu ihtimalde, yetkili makamın itiraza ilişkin cevabının yabancıya tebliğini izleyen günden itibaren 48 gün içinde iptal davası açılabilir.

Ç-114 tahdit kodunun iptali davasının açılması, tahdit koduna ilişkin idari işlemleri durdurmamaktadır. Bu noktada, yürütmenin durdurulması talebi içeren dilekçenin mahkemeye sunulması gerekir. Mahkemenin talebi kabul etmesi halinde, tahdit kodu işlemleri dava sonuçlanıncaya kadar durur.

Tüm tahdit kodu türleri ve kodun iptali davasına ilişkin tüm detaylara, “yabancı tahdit kodları ve kodun kaldırılması davası” başlıklı makalemizi inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Meşruhatlı Vize Yoluyla Ülkeye Giriş Yapılması

Kural olarak, Ç-114 tahdit kodu konulan yabancı Türkiye’ye 2 yıl süreli olarak giremez. Meşruhatlı vizesi bulunan yabancı istisnai olarak bu süre zarfında ülkeye giriş yapabilecektir. Ancak meşruhatlı vize, tahdit kodunu kaldırmamaktadır

Meşruhatlı vize başvurusu, yabancının bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliğine yapılmaktadır. Meşruhatlı vizenin verilebileceği istisnai durumlar, başvuru prosedürü, gerekli belgeler gibi konuya ilişkin bilgiler, “meşruhatlı vize nedir, nasıl alınır” başlıklı yazıda yer almaktadır.

Sınır Dışı Kararının İptali

Sınır dışı kararının iptali, kararın yabancıya tebliğinden itibaren 7 gün içinde valiliğin bağlı olduğu idare mahkemesinde dava açılarak yapılır. Sınır dışı kararına itirazın yapılacağı yetkili mercii, deport kararını veren valiliğin bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Deport kararının iptali davasında istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru mümkün değildir. Ancak, sınır dışı kararının iptali davasının reddedilmesi halinde, yabancı Anayasa Mahkemesine tedbir talepli bireysel başvuruda bulunabilmektedir.

Yabancı kişi hakkında sınır dışı kararı verilmiş, idari gözetim altına alınmış ve idare tarafından sınır dışı işlemleri tamamlanmışsa, 7 günlük iptal davası açılması süresi beklenilmeden yabancı deport edilebilmektedir. Bu sebeple, söz konusu sınır dışı kararına karşı mümkün olan en kısa sürede, iptal davası açılması gerekmektedir.

Sınır dışı (deport) kararına karşı iptal davası açıldığında, yabancı kişi hakkında başlatılan sınır dışı etme işlemleri duracaktır. Bu itibarla, yeniden yürütmenin durdurulmasının talep edilmesi gerekmemektedir.

Sınır dışı kararına karşı açılacak olan iptal davası hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır?” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari gözetim kararına itiraz, kararı veren valiliğin bulunduğu yer sulh ceza hakimliğine yapılmaktadır. Sınır dışı kararına karşı açılacak olan iptal davası, kişi hakkında verilen idari gözetim kararını kaldırmamaktadır. İdari gözetim kararına ayrıca itiraz edilmesi gerekmektedir. Aksi halde yabancı, deport kararının iptali davası sonuçlanıncaya kadar idari gözetim altında tutulacaktır.

İdari gözetim ve bu karara itiraza ilişkin detaylı bilgi “geri gönderme merkezinde idari gözetim kararına itiraz” başlıklı makalede açıklanmaktadır.

Ç-114 Tahdit Kodu

Tahdit Kodunun Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

Ç-114 tahdit kodunun kaldırılması, ilk itiraz başvurusunda ortalama 1-3 ay aralığında sürer. Yapılan ilk itiraza karşı ret kararı verilirse ve idare mahkemesinde iptal davası açılırsa mevzubahis tahdit kodunun kaldırılması ortalama 1 yıl sürmektedir. 

Yabancı kişi hakkında verilen bir sınır dışı kararı varsa, bu karara karşı açılan iptal davasının sonuçlanması uygulamada yaklaşık 4-6 ay arasında sürmektedir. Bununla birlikte yabancı kişi hakkında verilen idari gözetim kararına yapılan karşı Sulh Ceza Mahkemesine yapılan itirazlar ise 1-2 hafta arasında sonuçlandırılmaktadır.

Söz konusu süreler, mahkemelerin iş yoğunluğuna, yapılması gereken hukuki iş ve eylemlerin usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmamasına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. 

Ç-114 Tahdit Kodu Kaldırma Avukatlık Ücreti ve Dava Masrafları

Ç-114 tahdit kodu kaldırma masrafları, 2023 yılı itibariyle ortalama olarak 4000 TL’dir. Bu bedel dahilinde; dava harç ve masrafları, teminat ücreti ve posta giderleri içermektedir. Yapılacak işlemler için belirlenen ücretler her yıl yeniden yayınlanmaktadır.

Yeni Dava Açılış Posta Masrafı580 TL
Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli)588 TL
Başvuru Harcı269,85 TL
Karar Harcı269,85 TL
Yürütmeyi Durdurma Harcı444,60 TL
Delil Tespit Harcı 444,60 TL
İstinaf Yoluna Başvuru Harcı738 TL

Ç-138 Tahdit Kodunun İptali Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Ankara idare mahkemeleri, Ç-114 tahdit kodunun iptali davasındaki yetkili ve görevli mahkemelerdir. Söz konusu tahdit koduna dayanılarak verilen sınır dışı kararının iptaline ilişkin davada yetkili ve görevli mahkeme, deport kararını veren valiliğin bulunduğu yer idare mahkemeleridir.

Sonuç

Ç-114 tahdit kodunun kaldırılması için yapılacak hukuki iş ve eylemler içerisinde pek çok usuli işlem barındırmaktadır. Ayrıca, yapılacak itiraz ve iptal davası açılması süreçleri, hukuki anlamda yabancı kişinin başvurabileceği yegane yoldur. Bu hukuki imkanların sağlıklı şekilde kullanılması ve usuli işlemlerin doğru yapılması için, sürecin başından itibaren alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Telefonla Sor