Kiracıya İhtarname Örneği

Kiracıya İhtarname Örneği

Kiracıya ihtarname örneğine, birçok farklı nedenle ihtiyaç duyulabilir. İhtarnamenin gönderilme gerekçesine göre, dikkat edilmesi gereken hususlar da farklılaşmaktadır.

Kiracıya İhtarname Örneği

Kiracıya ihtarname örneği olarak aşağıda bir taslağa yer verilmiştir. Fakat somut olaydaki ihtar gönderim nedenine göre taslak dikkatle doldurulmalıdır.

İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTAR EDEN: (Bu Bölüme İhtarname Sahibinin Adı, Soyadı ve TC Kimlik Numarası Yazılır.) 

ADRES: (Bu Bölüme İhtarname Sahibinin Açık Adresi Yazılır.)

VEKİL: (Bu Bölüme İhtarname Sahibinin Varsa Vekilinin Adı, Soyadı, Sicil Numarası ve Adresi Yazılır.)

MUHATAP: (Bu Bölüme İhtarname Gönderilecek Kişinin Adı, Soyadı ve Kimlik Numarası Yazılır.)

ADRES: (Bu Bölüme İhtarname Gönderilecek Kişinin Açık Adresi Yazılır.)

KONU: (Kısa Bir Biçimde İhtarnamenin Neden Gönderildiği ve Neyin Talep Edildiği Yazılır.)

AÇIKLAMALAR:

  1. Öncelikle kiralanan taşınmazın açık adresi yazılır. Sonrasında ise kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ile mevcut kira bedeli belirtilir ve kiracının ilgili tarihten bu yana kiralanan taşınmazda mukim olduğu ifade edilir. 
  1. İhtar çekilmesine sebep olan gerekçe, konuya dair açıklamalara yeterince yer verilerek kısa ve öz biçimde yazılır. Örneğin; kira bedeli ödenmemişse kira sözleşmesine göre kiranın hangi tarihlerde ödenmesi gerektiği belirtilerek ilgili bedelin ödenmediği ifade edilir. Yahut ev sahibinin ihtiyacı söz konusu olmuşsa ve bu yüzden kiracının tahliyesi isteniyorsa ihtarnamede söz konusu ihtiyaç detaylı şekilde izah edilir.
  1. İhtar çekilmesine sebep olan gerekçenin yanında, ihtarname gönderilmesinin haklılığına dayanak olan kanun hükümleri ve sair mevzuat belirtilir. 

TALEP VE SONUÇ: Bu bölümde kiraya verenin talebi, hukuki ve somut gerekçeler nispetinde kısa ve öz şekilde yazılır. Sonrasında ise bu taleplerin yerine getirilmesi gerektiği, aksi takdirde dava yoluna başvurulacağı belirtilir. Nihayetinde, açılan dava sonucunda söz konusu olacak her türlü masrafın kiracıya yükletileceği ifade edilir.

(Noterliğe hitaben yazılan bu son bölümde; üç örneği olan ihtarnamenin bir örneğinin muhataba tebliğ edilmesi, tebliğ şerhi içeren örneğinin ihtarname düzenleyen tarafımıza verilmesi, diğer örneğinin ise noterlikçe saklı tutulması talep edilir. Son olarak tarih eklenir.)

İhtar Eden Adı Soyadı

İmza

Kiracıya İhtarname Örneği

Kiracıya İhtarname Nasıl Çekilir?

Kiracıya ihtarname, gönderim usulüne ve süresine dikkat edilerek çekilir. İhtarname gönderim nedeni tespit edildikten sonra, buna uygun şekilde süreç işletilmelidir. İhtarnamenin noter kanalıyla gönderilmesinde, özellikle ispat bakımından büyük kolaylık vardır.

Kiracıya ihtarnamenin nasıl çekileceğiyle ilgili detaylı yönlendirmeler ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, “kiracıya ihtarname nasıl çekilir” yazımızda izah edilmiştir.

Kiracıya İhtarname Örneği Çeşitleri

Kiracıya ihtarname örneğine birçok farklı gerekçeyle ihtiyaç duyulabilir. Her ne kadar yukarıda genel bir ihtarname örneğine yer verilmiş olsa da aşağıda kiracıya ihtarname örneği çeşitlerine değinilmiştir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İhtiyaç nedeniyle tahliye, TBK m.350 hükmünde düzenlenmiştir. İlgili hükme göre kiraya veren, “kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için” gerçek, samimi ve zorunlu bir ihtiyacın ortaya çıkması durumunda, dava yoluyla kiracıyı tahliye talebinde bulunabilir. 

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, belirli süreli kira sözleşmelerinde sürenin sona ermesiyle birlikte açılır. Belirsiz süreli sözleşmelerde ise her 6 ay bir kira dönemi sayılır ve kira döneminin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya ihtar çekilmelidir. İhtarnamede tahliye tarihi verilmeli ve bu tarih geldikten sonraki 1 ay içinde dava açılmalıdır.

İhtiyaç nedeniyle tahliye için kiracıya ihtarname örneği doldurulurken ihtiyacın niteliği doğru zeminde ileri sürülmeli ve hukuki argümanlarla desteklenmelidir. Çünkü bu ihtarname ve içeriği, olası dava sürecinde en kuvvetli delil niteliğinde olacaktır. Süreci hassasiyetle yürütebilmek ve ihtarnameyi itinayla hazırlayabilmek bakımından, uzman gayrimenkul avukatından destek almakta fayda vardır.

Bu bağlamda, konu ile ilgili gündeme gelecek ihtarname örneğinin ve süreç içerisinde dikkat edilmesi gereken tüm hususların ayrıntılı biçimde ele alındığı “ihtiyaç nedeniyle tahliye ihtarname örneği” yazımıza göz atabilirsiniz.

Kirayı Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği

Kiracı kirayı vaktinde veya hiç ödemezse ya da eksik öderse kiracıya ihtar çekilmelidir. Bu ihtarnamede, kiracıya ödemeyi yapması için en az 30 gün süre verilmelidir. Kiracı bu süre içinde kira bedelini ödemezse ev sahibinin buna dayanarak tahliye davası açma imkanı doğar.

Kirayı ödemeyen kiracıya gönderilmesi gereken ihtarnamenin bir taslağı ve konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar, “kirayı ödemeyen kiracıya ihtarname örneği” yazımızda ele alınmıştır.

Kiracıya İhtarname Örneği

Kira Tespit (Kira Artışı) İhtarname Örneği

Kira tespit davası açılmak isteniyorsa kiracıya yeni dönemin başlamasından en az 30 gün önce ihtar çekilmelidir. Böylelikle, mahkemece belirlenecek kira bedeli ilgili dönemin başından itibaren geçerli olur. Bu süreç işletilmediği takdirde, mahkemenin belirleyeceği yeni kira bedeli bir sonraki kira döneminden itibaren geçerli olur.

Kiracıya çekilmesi gereken ihtarnamenin örneğine, “kira artışı ihtarname örneği” yazımızdan erişebilirsiniz. İlgili yazıda, ihtarname gönderildikten sonraki süreçte yapılması gerekenlere de değinilmiştir.

10 Yıllık Kiracı Tahliye İhtarname Örneği

10 yıllık kiracının tahliyesinde, sözleşmenin belirli veya belirsiz süreli olmasına göre işletilecek prosedür de değişmektedir. Belirli süreli sözleşmelerde, sözleşmeden belirlenen süre dolduktan sonra bunun üzerine 10 uzama yılı daha geçmiş olmalıdır. Bunu takip eden her yeni kira yılının bitiminden en az 3 ay önce kiracıya ihtar çekilerek sürenin sonunda tahliye davası açılabilir.

Kira sözleşmesi belirsiz süreli ise 10 yılın hesabı sözleşmenin kurulduğu andan başlar. 10 yıl dolduktan sonraki her 6 ay bir kira dönemi sayılır. 6 ayın bitiminden en az 3 ay önce kiracıya ihtarname çekilerek tahliye tarihi belirtilmeli ve bu tarih geldiğinde tahliye davası açılmalıdır.

10 yıllık kiracının tahliyesinde, iki ihtimalde de kiracıya ihtarname gönderilmesi ciddi önem arz eder. Bu ihtarnameye örnek teşkil etmesi bakımından, “10 yıllık kiracı tahliye ihtarname örneği” yazımızdaki taslaktan yararlanılabilir.

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesi İhtarname Örneği

Kiracıyı tahliye etmek isteyen yeni ev sahibi, evi satın aldıktan sonraki 1 ay içinde kiracıya ihtar çekmelidir. Ev satın alındıktan sonra 6 ay geçmesiyle birlikte kiracıya tahliye davası açılabilir. Fakat ilk 1 ay içerisinde kiracıya ihtarname göndermiş olma şartı gerçekleştirilmemişse tahliye sağlanamaz.

Yeni ev sahibi tarafından kiracıya ihtarname örneği olarak kullanılabilecek bir taslak, “yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi ihtarname örneği” yazımızda bulunmaktadır.

Kiracıya İhtarname Örneği

Diğer Tahliye Nedenleri İçin İhtarname Örneği

Kiracı tahliyesi ihtarname örneği, ev sahibinin dayanacağı tahliye nedenine göre doldurulmalıdır. Yukarıda; temel birtakım tahliye nedenleri ve bu durumlarda hazırlanması gereken ihtarnameler, farklı başlıklar halinde belirtilmiştir. Bunların dışında söz konusu olabilecek tahliye nedenleri için de kiracı tahliyesi ihtarname örneği doldurulabilir.

Bu noktada; kiracı tahliyesi ihtarname örneğinin ve bu ihtarname doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususların yer aldığı “kiracı tahliyesi ihtarname örneği” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. İlgili yazıda, kiracı tahliyesi bakımından genel bir ihtarname örneğine yer verilmiştir. Ayrıca, süreçle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalara değinilmiştir.

6098 sayılı TBK kapsamında düzenlenen tüm tahliye nedenlerinin incelendiği “kiracıyı evden çıkarma” yazımıza da göz atmanızda yarar vardır. Yazıda her tahliye nedenine yer verilmiş, bunlar için atılması gereken adımlara da değinilmiştir.

Kiracıya İhtarname Çekildikten Sonraki Süreç

Kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreç, ihtar gönderim nedenine göre şekillenmektedir. Atılacak adımlar da buna göre belli olacaktır. Dolayısıyla, ihtarname gönderirken sonraki sürece ilişkin araştırma yapılması gerekir. Aksi takdirde, ihtarnameden beklenen netice elde edilemeyebilir.

Kiracıya ihtarname çektikten sonra neler yapılması gerektiği, ihtarname gönderim nedenleri bakımından ayrı ayrı “kiracıya ihtarname çekildikten sonraki süreç” yazımızda ele alınmıştır.

Sonuç

Kiracıya ihtarname örneğinin usulüne uygun şekilde doldurulması ve doğru zamanda gönderilmesi, istenen neticenin sağlanabilmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu nedenle, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına uzman gayrimenkul avukatından yardım alınmasında büyük fayda vardır.

Telefonla Sor