c-141-tahdit-kodu

Ç-141 Tahdit Kodu

Ç-141 tahdit kodu, uluslararası terörizm kapsamında birtakım faaliyetlere katılan, destek veren ya da İnterpol tarafından “terörizm” gerekçesiyle arandığı bildirilen yabancıların ülkeye girişinin yasaklanması amacıyla idare tarafından tesis edilen koddur. Yabancılar, tahdit kodunun kaldırılması için itiraz başvurusu yapabilir, iptal davası açabilir veya meşruhatlı vize alabilirler. Ayrıca, sınır dışı kararına karşı iptal davası açarak, sınır dışı işlemlerini de durdurulur.

Ç-141 Tahdit Kodu Nedir?

Ç-141 tahdit kodu, uluslararası terörizm kapsamında birtakım faaliyetlere doğrudan veyahut dolaylı şekilde katılan, katılacağı anlaşılan ya da bu faaliyetlere destek veren kişilere Genel Müdürlük tarafından konulan koddur. Ayrıca, Interpol tarafından “terörizm” gerekçesiyle arandığı bildirilen yabancılara da bu kod tesis edilir.

Ç-141 tahdit kodu konulan yabancıların ülkemize girişleri 5 yıl süreyle, Bakanlıktan alınacak ön izin şartına tabi tutulur. Ancak uygulamada, bu yabancılara ön izin verilmediği görülmektedir.

Ç-141 Tahdit Kodu Neden Konulur?

Ç-141 tahdit kodu, uluslararası terörizm faaliyetlerine doğrudan ya da dolaylı olarak katılan, destek veren veya İnterpol tarafından terörizm gerekçesiyle aranılan yabancılara, ülke güvenliğinin korunması amacıyla konulur.

Ç-141 Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?

Ç-141 tahdit kodu, Göç İdaresi Başkanlığına itiraz başvurusu yapılması veya idare mahkemesinde iptal davası açılması ile kaldırılır. Ayrıca, hakkında tahdit kodu konulan yabancı, meşruhatlı vize alarak da Türkiye’ye giriş yapabilir.

Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır

İdari İtiraz ile Tahdit Kodu Kaldırma

Hakkında Ç-141 tahdit kodu tesis edilen yabancı, tahdit kodunun tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içinde Göç İdaresi Başkanlığına itiraz edebilir. İtiraz yerinde bulunursa, tahdit kodu kaldırılacaktır. Ancak, yapılan itiraz Göç İdaresi Başkanlığı tarafından reddedilir veya 30 günlük süre içinde bir cevap alınmasa, başvuru reddedilmiş sayılır.

İtiraz reddedilirse, yabancı kodun kaldırılması için iptal davası açabilir. Ancak, iptal davası açabilmek için öncelikle itiraz başvurusunda bulunulması şart değildir. Yabancı kişi itiraz başvurusunda bulunmadan doğrudan iptal davası açabilir.

DİKKAT: Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yapılan itiraz başvurusu, itiraz sonuçlanana kadar iptal davası açmak için kanunen belirlenen 60 günlük süreyi durdurur.

İptal Davası ile Tahdit Kodu Kaldırma

Hakkında Ç-141 tahdit kodu tesis edilen yabancı kişi, tahdit kodunun kaldırılması için iptal davası açabilir. Tahdit kodunun kaldırılmasına ilişkin iptal davası, Göç İdaresi Genel Başkanlığına karşı açılır. İptal davası açma süresi, kararın ilgiliye tebliğini izleyen günden itibaren 60 gündür.

Göç İdaresi Başkanlığına itiraz yoluna başvurmadan, doğrudan iptal davası açılabilir. Bu durumda iptal davası, tahdit kodunun tesis edilmesi kararının kişiye tebliğini izleyen günden itibaren 60 gün içerisinde açılmalıdır. Bu şekilde doğrudan iptal davası açıldığında, sonradan Göç İdaresi Başkanlığına itiraz edilemez.

Göç İdaresi Başkanlığına itiraz edildikten sonra red kararı verildiğinde de iptal davası açılabilir. Bu durumda iptal davası açma süresi olan 60 günden, tahdit kodunun tesis edildiğinin tebliğ edilmesi ile bu karara itiraz edilmesi arasındaki süre düşülür.

Örneğin, tahdit kodunun kişiye tebliğini izleyen günden itibaren 10. günde itiraz edilmiş olabilir. Bu durumda, iptal davası açmak için kişinin, ret kararının tebliğini izleyen günden itibaren 50 günü vardır.

Tahdit kodunun kaldırılması için açılacak olan iptal davasında yürütmenin durdurulması talep edilebilir. Yürütmenin durdurulması talebi kabul edilirse, tahdit kodunun meydana getireceği etkiler dava sonuna kadar durur. Bu karar, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacak olması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması halinde verilir. Bu şartların karşılandığı dilekçede belirtilir.

Tahdit kodlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı ve idare tarafından düzenlenen tüm tahdit kodlarının incelendiği “yabancı tahdit kodu ve kodun kaldırılması davası yazımızı inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Meşruhatlı Vize Yoluyla Ülkeye Giriş Yapılması

Ç-141 tahdit kodundan dolayı hakkında yurda giriş yasağı uygulanan yabancı, meşruhatlı vize alarak ülkeye giriş yapabilir. Bu anlamda meşruhatlı vize, yabancı hakkında tahdit kodu ve yurda giriş yasağı kalkmamış olsa da ülkeye giriş izni sağlar.

Meşruhatlı vize; aile birleşim, çalışma, öğrenci, tedavi ve ticaret vizesi gibi çeşitli amaçlar ve sebepler için idare tarafından özel olarak verilen bir vize türüdür.

Meşruhatlı vize konusunun bütün detaylarıyla incelendiği, “meşruhatlı vize nedir? nasıl alınır?” yazımızı inceleyerek konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sınır Dışı Kararına İtiraz İçin İptal Davası

Yabancı kişi hakkında bazı durumlarda tahdit kodunun yanında sınır dışı etme kararı da tesis edilebilir. Bu tür durumlarda yabancı kişinin sınır dışı (deport) kararına karşı idare mahkemesinde iptal davası açılması gerekir.

Sınır dışı kararına karşı iptal davası, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde valiliğin bağlı bulunduğu idare mahkemesinde açılır. Ayrıca, bu dava sınır dışı kararını alan valilik aleyhine açılır.

Sınır dışı kararına karşı açılacak olan iptal davası dilekçesinde, hem sınır dışı kararının kaldırılması hem de tahsis edilen Ç-141 tahdit kodunun kaldırılması isteminde bulunulabilir. Bu şekilde, davayı gören mahkeme her iki karar hakkında da hükmünü verecektir. Bu dava sonucunda verilecek sınır dışı kararına karşı, istinaf veya temyiz yoluna başvurularak itiraz edilemeyecektir.

Yabancı kişi hakkında tahdit kodunun tesis edilmesinin yanında sınır dışı kararı da alınmışsa, hızlı şekilde sınır dışı (deport) kararına karşı iptal davası açılmalıdır. Zira, yabancı kişi hakkında idari gözetim kararı da alınmışsa, yabancı kişinin sınır dışı işlemleri tamamlandığında, 7 günlük itiraz süresi dolmasa bile ülkeden gönderilecektir. Dolayısıyla sürecin başından itibaren alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılarak yürütülmesi faydalı olacaktır.

Sınır dışı kararına karşı açılacak olan iptal davası hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için “deport kararı (sınır dışı edilme) nasıl kaldırılır?” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Başvurusu

Hakkında tahdit kodunun tesis edilen veya sınır dışı kararı verilen kişiler idari gözetim altına alınabilir. İdari gözetim kararı bulunan yabancı geri gönderme merkezine alınır. Bu sebeple, yabancı geri gönderme merkezine alındıysa, idari gözetim kararının kaldırılması amacıyla Sulh Ceza Mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

İdari gözetim kararına itiraz konusu hakkında daha fazla bilgi için, idari gözetim kararı konusunun tüm ayrıntılarıyla incelendiği “geri gönderme merkezinde idari gözetim kararına itiraz” isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Başvurusu

Ç-141 Tahdit Kodunun Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

Ç-149 tahdit kodunun kaldırılması, itiraz başvurusunda ortalama 1-3 ay aralığında sürmektedir. Tahdit kodunun iptali davası ise ortalama 1 yıl sürer.

Ç-141 Tahdit Kodu Kaldırma Avukatlık Ücreti ve Dava Masrafları

Ç-141 tahdit kodu kaldırma masrafları, 2023 yılı itibariyle 4000 TL civarındadır. Söz konusu ücret içerisinde dava harç ve giderleri, teminat ve posta giderleri bulunmaktadır.

Ayrıca, söz konusu masrafların her yıl tekrardan revize edildiği ve bu miktarın 2023 yılı için geçerli olduğu unutulmamalıdır.

Yeni Dava Açılış Posta Masrafı,420,00 TL
Yeni Dava (Yürütmeyi Durdurma İstemli),588,00 TL
Başvuru Harcı,179,90 TL
Karar Harcı,179,90 TL 
Yürütmeyi Durdurma Harcı,296,40 TL
Delil Tespit Harcı,296,40 TL
Temyiz Yoluna Başvuru Harcı,886,80 TL

Ç-141 Tahdit Kodu İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ç-141 tahdit kodu iptali davasında görevli ve yetkili mahkeme Ankara İdare Mahkemeleridir. Söz konusu tahdit koduna dayanılarak verilen sınır dışı kararının iptaline ilişkin davada yetkili ve görevli mahkeme, deport kararını veren valiliğin bulunduğu yer idare mahkemeleridir.

Sonuç

Ç-141 tahdit kodunun kaldırılması, dikkatli ve özenli biçimde sürecin sürdürülmesi ile mümkündür. Bu kapsamda, Ç-141 tahdit kodunun kaldırılması için açılacak davalarda, kanunen belirlenen sürelere dikkat edilmelidir. Ayrıca, dava ve itiraz dilekçelerinde belirtilen hususların hukuki temelde sunulması ve ifade edilmesi de gerekir. Bu anlamda, sürecin başından itibaren alanında uzman bir yabancılar avukatına danışılması faydalı olacaktır.

Telefonla Sor